Węgiel aktywny zwalcza nieprzyjemne zapachy z podziemnej oczyszczalni ścieków.

Activated charcoal safeguards ambient air from unpleasant H2S odour

Ekstremalne warunki klimatyczne czasem wymagają nowoczesnych rozwiązań. Ma to miejsce między innymi w  Skandynawii, gdzie oczyszczalnie ścieków ze względu na ostry mróz często są budowane pod ziemią,  co wymusza nowatorskie podejście do potencjalnie uciążliwych zapachów. Węgiel aktywny okazał się być skutecznym rozwiązaniem.

Skandynawskie przedsiębiorstwo państwowe odpowiadające za oczyszczanie ścieków w dużych miastach już wiele lat temu zdecydowało, aby oczyszczalnie budować pod ziemią. W ten sposób unika się ryzyka zamarznięcia ścieków w rurociągach i instalacjach procesowych.

Wentylacja

Budowa podziemnych oczyszczalni ścieków implikuje innowacyjne podejście do potencjalnych uciążliwych zapachów. Za każdym razem, gdy do stacji pompowane są ścieki surowe, instalacja musi zostać odpowietrzona. Powietrze uwalniane podczas tego procesu zawiera pewne stężenie siarkowodoru i  odprowadzane jest za pośrednictwem kanałów odpowietrzających w pobliżu obszaru mieszkalnego. Z tego powodu przedsiębiorstwo poszukiwało odpowiedniego rozwiązania, aby uniknąć przykrych zapachów.

Wybór dość szybko padł na mobilne filtry z węglem aktywnym. Kanały odpowietrzające są połączone z filtrami poprzez połączenia naziemne. Dzięki filtrom stężenia H2S wahające się od 10 do 50 ppm, a w szczytach do 80 ppm zredukowane  zostają do 0 ppm. System ciągłego pomiaru zainstalowany przez klienta  na wyjściu filtrów udowodnił skuteczność  zainstalowanego rozwiązania i umożliwia monitorowanie filtracji w czasie rzeczywistym.

Filtracja w trzech lokalizacjach

Do tej pory firma Desotec zainstalowała już dwa mobilne filtry z węglem aktywnym w Skandynawii. Po zainstalowaniu dwa lata temu AIRCON H (przepływ do 40 000 m³/h), który świetnie się sprawdził, w ubiegłym roku zainstalowany został kolejny AIRCON 3000 w innym mieście (przepływ  3500 m³/h). Ze względu na dobre wyniki wkrótce zainstalujemy równolegle kolejne 3 filtry AIRCON 3000 w trzeciej lokalizacji.

Przedsiębiorstwo jest bardzo zadowolone z oferowanej kompleksowej usługi.  W przypadku nasycenia filtrów z węglem aktywnym Desotec wymienia je w odpowiednim czasie, dzięki czemu stale gwarantowana jest dobra jakość powietrza dla mieszkańców miasta.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.