Wysoki poziom usług zadowala producenta tworzywa sztucznego

mobile filters for treatment of waste water and polluted air

Nic tak nie denerwuje przedsiębiorstwa, jak stwierdzenie, że dostawca nie jest w stanie wywiązywać się z umów i w ten sposób zagraża ciągłości procesu produkcji. W poszukiwaniu innego i lepszego rozwiązania producent plastiku z Hiszpanii zdecydował się na pomoc firmy Desotec. Dzięki pełnej obsłudze wysokiej jakości oszczędziliśmy temu klientowi sporego bólu głowy.

Producent tworzyw sztucznych z Hiszpanii już od dawna był przekonany o wartości dodanej aktywnego węgla w przypadku uzdatniania ścieków i zanieczyszczonego powietrza. Przedsiębiorstwo połączyło więc siły z dostawcą, który dostarczył kilka instalacji aktywnego węgla. Niestety producent stwierdził, że serwis dostawcy pozostawia wiele do życzenia. Instalacje nie znajdowały się w dobrym stanie, a ponadto klient nie mógł liczyć na wsparcie o właściwej jakości. Aby nie narażać ciągłości procesów roboczych i utrzymać bezpieczeństwo w zakładzie, przedsiębiorstwo uzyskało informację na temat usług Desotec.

ROZWIĄZANIE

Po dokładnej analizie sytuacji na miejscu firma Desotec zaproponowała kompletne rozwiązanie, ze zoptymalizowaną konstrukcją filtra aktywnego węgla i ulepszoną konfiguracją instalacji. Kompletna koncepcja składa się z 40–50 mobilnych filtrów aktywnego węgla marek AIRCON i MOBICON. Filtry AIRCON służą do uzdatniania powietrza oraz usuwania zanieczyszczających gazów, natomiast instalacje MOBICON oczyszczają ścieki. Pojemność instalacji wynosi od 2 m³ do 20 m³ aktywnego węgla.

Kluczowe znaczenie w zakresie usług miała możliwość przywrócenia nasyconego węgla. Poprzedni dostawca robił to w bardzo ograniczonej skali, natomiast Desotec ma możliwość zapewnienia pełnego przywrócenia. Ponieważ aktywny węgiel musi wchłaniać pewną ilość chloru, jest to z pewnością poważne wyzwanie.

WYNIKI

Instalacje funkcjonują od początku 2017 roku i dają klientowi dużą satysfakcję. Wcześniej producent martwił się o niezawodność instalacji i musiał regularnie wymieniać uszkodzone części, a teraz dzięki proaktywnemu działaniu firmy Desotec problem został rozwiązany. Instalacja działa bez problemów i dlatego stanowi znaczną wartość dodaną dla procesów produkcji w firmie. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu spełnienia wszystkich przepisów prawa producent nie może sobie pozwolić na niesprawność określonych instalacji. Dzięki pełnemu wsparciu oferowanemu przez Desotec producent tworzyw sztucznych może już się nie martwić.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.