Zakład przetwarzający aluminium spełnia surowsze normy dzięki filtrowi Mobicon

Mobile activated carbon filter

W sektorach zajmujących się przetwarzaniem aluminium ścieki muszą spełnić surowe normy przed zrzutem. Skuteczne oczyszczanie ścieków ma w związku z tym kluczowe znaczenie w odniesieniu do pozwoleń środowiskowych takich firm. Dzięki połączeniu filtracji piaskowej i mobilnego filtra węglowego firmy DESOTEC, zakład przemysłowy międzynarodowej firmy uporał się z problemem.

Podczas produkcji walcowanych wyrobów aluminiowych zastosowanie wody służącej do płukania jest kluczowym czynnikiem. Po płukaniu zużyta woda zawiera wiele zanieczyszczeń organicznych, takich jak substancje powierzchniowo czynne niejonowe. Niedawno zaostrzona norma wymaga ograniczenia poziomu tych związków do mniej niż 3 ppm. Duża firma przetwarzająca aluminium zwróciła się do firmy DESOTEC o rozwiązanie umożliwiające spełnienie obowiązujących norm.

Koszty eksploatacyjne

Po konsultacjach z klientem okazało się, że oczyszczanie ścieków przy użyciu filtracji węglowej będzie właściwym wyborem, o ile koszty eksploatacyjne nie będą zbyt wysokie. Początkowe obliczenia wykazały, że zużycie węgla aktywnego może przekroczyć 200 ton rocznie. W obliczeniach uwzględniono nieselektywną naturę węgla aktywnego, który wchłania w zasadzie wszystkie zanieczyszczenia organiczne.

Węgiel aktywny może jednak również wchłaniać selektywnie określone substancje. Koszt eksploatacyjny można by znacznie obniżyć, gdyby jego działanie dotyczyło jedynie substancji powierzchniowo czynnych niejonowych. Aby to zbadać, zainstalowaliśmy u klienta  instalację pilotażową. W instalacji tej w małym  mobilnym filtrze węglowym o pojemności 1 m³ oczyszczana była wybrana część ścieków, dzięki czemu mogliśmy dokładnie oszacować zarówno przebieg procesu adsorpcji, jak i krzywą przebicia.

Znaczne oszczędności

Szybkie przebicie ChZT na wyjściu filtra węglowego potwierdziło, że instalacja rzeczywiście selektywnie adsorbowała substancje powierzchniowo czynne niejonowe. Wyniki wykazały, że zużycie węgla aktywnego będzie znacznie niższe niż początkowo zakładano. W rezultacie zużycie uległo znacznemu obniżeniu z szacowanych 200 do 50 ton rocznie, więc koszty eksploatacyjne zostaną zredukowane o co najmniej 75% dzięki adsorpcji selektywnej. Na tej podstawie klient szybko postanowił wdrożyć zastosowanie pełnowymiarowej instalacji.

Pod koniec roku 2017 do użytku została oddana pełnowymiarowa instalacja o pojemności 20 m³ węgla aktywnego. Zamontowaliśmy również filtr piaskowy, aby zapewnić optymalną ochronę filtrowi węglowemu. Firma DESOTEC wykonała również podłączenie filtrów. Instalacja działa bez zarzutu od końca roku 2017 i zapewnia firmie działanie w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami. W efekcie ścieki można obecnie zrzucać od razu do odbiornika.