Zalety stosowania węgla aktywnego w remediacji gruntów

Aircon H - Remediation - Desotec

Obecnie deweloperzy poszukując gruntów pod inwestycję rozważają nie tylko łatwe w zagospodarowaniu  tereny nieskażone, ale również tereny skażone w dobrych lokalizacjach. Takie inwestycje wymagają jednak przeprowadzenia remediacji gruntów.  Węgiel aktywny może odgrywać istotną rolę podczas usuwania zanieczyszczeń z gleb poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń i zapachów do powietrza. Firma Desotec udowodniła to wielokrotnie między innymi  podczas projektu realizowanego niedawno we Francji.

Aby ponownie zagospodarować tereny poprzemysłowe, eksperci ds. środowiska w pierwszej kolejności przyglądają się składowi chemicznemu gruntów. Często są one skażone substancjami chemicznymi. Firmy oczyszczające grunty podejmują się takich projektów z zachowaniem koniecznej ostrożności i korzystają przy tym ze wsparcia partnerów posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Jest to niezbędne również  w celu zapobiegania emisji zapachów, do której może dochodzić podczas procesu oczyszczania gruntów.

  Firma remediacyjna z Francji otrzymała zlecenie oczyszczenia gruntu na wskazanym terenie poprzemysłowym. Analiza gruntu wykazała, że jest on  skażony głównie trichloroetylenem. Związek ten był kiedyś popularny w pralniach chemicznych, które wywabiały nim  plamy z dywanów i ubrań. Zanim okazało się, że substancja ta jest szkodliwa, była także często wykorzystywana jako gaz znieczulający.

Podczas oczyszczania danego miejsca firma zdecydowała się użyć namiotu aby ograniczyć przestrzenianie się zanieczyszczeń. W celu zapewnienia adekwatnej ochrony pracowników wewnątrz namiotu, jak i osób postronnych, kluczowe znaczenie miało właściwe filtrowanie powietrza. Było to konieczne ponieważ stężenie trichloroetylenu przekraczało poziom 2 000 ppm, podczas gdy w momencie rozpoczęcia prac budowlanych nie może ono być wyższe niż 2 ppm.

Wykonawca współpracował już z firmą Desotec   i ponownie zdecydował  się na współpracę z nami. Po dokładnej analizie zadecydowano o szeregowej instalacji dwóch filtrów Aircon H. Pozwala to na większą elastyczność przy oczyszczaniu przepływającego powietrza i daje 99,9% skuteczność, która jest wystarczająca do osiągnięcia pożądanych wartości stężenia do prowadzenia prac i ochrony mieszkańców okolicznych osiedli przed emisją zapachów i zanieczyszczeń.

Aircon H okazał się właściwym rozwiązaniem, ponieważ system jest prosty w instalacji i nie wymaga fundamentów. Ustawienie szeregowe wykorzystywane jest już od około roku i działa optymalnie, oczyszczając powietrze z wydajnością 18 000 m³/godz.