Interested in the calendar with our live webinars? Click Events | Desotec.

 

 
 
 

Hoe kunnen mobiele actieve koolfilters gebruikt worden als back-up systeem voor thermische oxidatoren en RTO’s?

60 min
DUTCH
Thermische oxidatoren en zeker RTO’s zijn een veelgebruikte technologie in de industrie om VOC emissies te behandelen. Zoals bij alle apparatuur, hebben dergelijke installaties periodiek onderhoud nodig om optimaal te blijven werken. Tijdens het onderhoud kan het luchtzuiveringssysteem natuurlijk...

VOS-uitstoot tijdens tankontluchting zuiveren

30 min
DUTCH
In deze Webinar zullen we de typische problemen bij het omgaan met verontreinigde ontluchtingsgassen uitleggen en kijken naar de mogelijke oplossingen om de VOS-uitstoot te reduceren en te voldoen aan de vigerende milieuwetgeving. Voorbeelden van case studies bij klanten met een geïmplementeerde,...

Hoe voorbereiden op strengere normen voor stof en VOC's in de shredderindustrie

30 min
DUTCH
Het beheersen van stof en VOC emissies is en blijft een uitdaging voor de volledige afval- en recyclagesector. Dit is zeker het geval voor de shredder industrie. In Europa is er de tendens om de emissiegrenswaarden van zowel stof als VOC’s naar beneden te halen. Zo heeft Wallonië dit jaar nieuwe...

Hoe geur te bestrijden op uw afvalwaterzuivering?

30 min
DUTCH
In deze webinar zullen we typische geurbronnen binnen de AWZI bespreken en via bestaande cases aantonen hoe deze emissies kunnen worden behandeld met actieve kool als technologie.

Verwijderen van VOC en COD emissies in farmaceutische industrie

30 min
DUTCH
In deze webinar zullen we enkele typische problemen gerelateerd aan luchtemissies en afvalwater in de farmaceutische industrie bespreken. Ook zullen we hiervoor de mogelijke oplossing met actieve kool uitleggen waardoor u volledig op uw productie kunt focussen.

Industriële geurhinder: hoe los ik het op?

30 min
DUTCH
Geurhinder kan ernstige overlast veroorzaken voor buurtbewoners van jouw bedrijf en leidt vaak tot lastige situaties. Gelukkig zijn er oplossingen om geuremissies te beperken of te verwijderen. In deze webinar hebben we het over:

Hoe kun je (proces)water hergebruiken en recycleren?

30 min
DUTCH
In deze webinar zullen we uitleggen hoe Desotec mobiele actievekoolfilters inzet voor het hergebruiken en recycleren van uw (proces)water. En dit zonder grote investering en inclusief terugname van de verzadigde filters.