Obniżenie poziomu ChZT w ściekach w zakładzie produkcji biopaliw

Produkcja biopaliw kwitnie w Europie dzięki rosnącej świadomości ekologicznej i zachętom ze strony UE. Jednak surowiec zwykle zawiera zanieczyszczenia, które muszą być oczyszczone, aby uniknąć ich uwolnienia do środowiska naturalnego. DESOTEC dostarcza rozwiązania filtracyjne z węglem aktywnym do wielu europejskich zakładów produkujących biopaliwa, oczyszczając zanieczyszczenia na kilku etapach procesu produkcyjnego.

Problem

Ten zakład w Hiszpanii przetwarza lokalne odpady żywnościowe i śmieci, takie jak tłuszcze zwierzęce i oleje roślinne, na biodiesel. Ścieki z procesu produkcyjnego zawierają substancje organiczne pochodzące z tych tłuszczów i olejów. 

Przed odprowadzeniem do środowiska poziom ChZT w wodzie musi zostać obniżony do poziomu poniżej 100 mg/l. Woda jest oczyszczana w dwuetapowym procesie: oczyszczanie fizyko-chemiczne, a następnie oczyszczalnia biologiczna. 

Proces ten został zaprojektowany do obsługi natężenia przepływu wynoszącego 1 m³/h i średniego stężenia ChZT w strumieniu ścieków wynoszącego około 250-300 mg/l. Jednak stężenie ChZT nie jest stałe: może osiągnąć wartość szczytową nawet 600 mg/l, co sprawia, że proces oczyszczania nie jest w stanie w zadowalający sposób obniżyć jego poziomu. 

W związku z tym władze wystosowały do firmy zawiadomienie, że grożą jej kary, jeśli nie będzie w stanie spełnić warunków pozwolenia. Firma bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania środowiskowe i chciała znaleźć rozwiązanie, które usprawni, a nie zastąpi istniejący system. 

DESOTEC skontaktował się z firmą kilka lat wcześniej w sprawie oddzielnego potencjalnego projektu. Na początku 2020 roku firma skontaktowała się z nami, aby zapytać, czy węgiel aktywny może być skuteczny w oczyszczaniu ścieków. 

Rozwiązanie

Nad rozwiązaniem pracowaliśmy w trzech etapach. Podczas całego procesu cieszyliśmy się bliską współpracą z klientem, który był zaangażowany w znalezienie skutecznego rozwiązania. 

Pierwszy etap obejmował testowanie próbek ścieków w naszym laboratorium w Belgii, aby sprawdzić, który rodzaj węgla aktywnego jest najbardziej odpowiedni. 

W drugim etapie dostarczyliśmy jeden filtr MOBICON 2000, aby zweryfikować wyniki w pełnej skali, sprawdzając, czy może on obsłużyć rzeczywisty przepływ oraz zarówno średnie, jak i szczytowe stężenia ChZT. Klient poprosił o umieszczenie drugiego filtra MOBICON 2000 w szeregu, aby zapewnić jak najniższe poziomy ChZT. 

Ostatecznie wspólnie z klientem podjęliśmy decyzję o zastąpieniu dwóch filtrów jedną większą jednostką MOBICON. Zapewnia to bardziej intensywne oczyszczanie i wymaga rzadszej wymiany. Prawdopodobnie wytrzyma cały rok przed nasyceniem, a wymiana nie spowoduje żadnych zakłóceń w pracy zakładu. 

W sumie proces testowania i projektowania zajął zaledwie kilka tygodni. 

Wyniki

Klient jest bardzo zadowolony z usług DESOTEC. Zareagowaliśmy szybko, dokładnie zbadaliśmy sprawę i dostarczyliśmy rozwiązanie, które zadziałało. 

Obecnie przeprowadzany jest test pilotażowy z wykorzystaniem mniejszych filtrów DESOTEC pomiędzy etapami fizyko-chemicznymi i biofiltracji oczyszczania ścieków, w celu spłaszczenia szczytów i utrzymania stężeń ChZT na stałym poziomie. 

Rozważa również przetestowanie filtra podczas procesu produkcyjnego w celu usunięcia zanieczyszczeń z gliceryny. Jest to kwestia, w związku z którą pierwotnie skontaktowaliśmy się z firmą kilka lat temu. 

DESOTEC zawsze zapewnia klientom kompleksową obsługę, przeprowadzając testy laboratoryjne i przemysłowe w celu znalezienia skutecznego rozwiązania. 

Nasze filtry mobilne można dostosować do istniejących systemów oczyszczania. W związku z tym klienci nie muszą dokonywać dużych inwestycji związanych z wymianą instalacji, ale mogą po prostu wzmocnić je urządzeniami DESOTEC. 

Klienci nie zajmują się odpadami samodzielnie, ponieważ recykling zużytego węgla jest częścią naszej usługi. Zamknięte jednostki filtracyjne transportujemy bezpiecznie do naszego zakładu w Belgii, gdzie testujemy próbki w celu określenia sposobu ich przechowywania i przetwarzania. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na filtrach, są desorbowane w naszych piecach reaktywacyjnych, a następnie niszczone w procesie spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje są stale monitorowane online, co gwarantuje, że z kominów wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.