Vermindering van COD in afvalwater van een biobrandstoffabriek

De productie van biobrandstoffen bloeit in Europa dankzij een toenemend milieubewustzijn en stimuleringsmaatregelen van de EU. De grondstof bevat echter meestal verontreinigende stoffen die behandeld moeten worden om te voorkomen dat ze in de natuur terechtkomen. DESOTEC levert actieve koolfiltratieoplossingen aan veel Europese biobrandstoffabrieken en behandelt verontreinigende stoffen in verschillende stadia van het productieproces.

Het probleem

Deze fabriek in Spanje verwerkt plaatselijk voedselafval en afval, zoals dierlijke vetten en plantaardige oliën, tot biodiesel. Het afvalwater van het productieproces bevat organische stoffen uit deze vetten en oliën. 

Voordat het water in het milieu wordt geloosd, moet het CZV-gehalte in het water worden verlaagd tot minder dan 100 mg/L. Het water wordt in twee fasen gezuiverd: een fysisch-chemische behandeling, gevolgd door een biologische zuiveringsinstallatie. 

Dit proces is ontworpen om een debiet van 1 m³/u en een gemiddelde COD-concentratie in de afvalwaterstroom van ongeveer 250-300 mg/L aan te kunnen. De COD-concentraties zijn echter niet constant: ze kunnen pieken tot 600 mg/L, waardoor het behandelingsproces niet in staat is om de concentraties voldoende te verlagen. 

De autoriteiten gaven het bedrijf daarom een waarschuwing dat er boetes zouden volgen als het niet aan de voorwaarden van de vergunning zou voldoen. Het bedrijf neemt zijn milieuverplichtingen zeer serieus en wilde graag een oplossing vinden om het bestaande systeem te verbeteren in plaats van het te vervangen. 

DESOTEC had enkele jaren eerder contact opgenomen met het bedrijf over een apart potentieel project. Begin 2020 nam het bedrijf contact met ons op om te informeren of actieve kool effectief zou kunnen zijn voor hun afvalwaterbehandeling. 

De oplossing

We hebben in drie fasen aan de oplossing gewerkt. Tijdens het hele proces hebben we nauw samengewerkt met de klant, die vastbesloten was om een effectieve oplossing te vinden. 

De eerste fase bestond uit het testen van afvalwaterstalen in ons laboratorium in België om te zien welk type actieve kool het meest geschikt was. 

Voor de tweede fase leverden we één MOBICON 2000 filter om de resultaten op volle schaal te verifiëren, waarbij we controleerden of het filter het werkelijke debiet en zowel de gemiddelde als de piekconcentraties van CZV aankon. De klant verzocht om een tweede MOBICON 2000 filter in serie te plaatsen om ervoor te zorgen dat de COD-niveaus zo laag mogelijk zouden zijn. 

Uiteindelijk hebben we samen met de klant besloten om de twee filters te vervangen door één grotere MOBICON unit. Deze biedt een intensievere behandeling en hoeft minder vaak te worden vervangen. Het filter zal waarschijnlijk een heel jaar meegaan voordat het verzadigd raakt en de vervanging zal de werking van de fabriek niet verstoren. 

In totaal nam dit test- en ontwerpproces slechts een paar weken in beslag. 

De resultaten

De klant is zeer tevreden over de service van DESOTEC. We reageerden snel, deden grondig onderzoek en boden een oplossing die werkte. 

Er wordt nu een piloottest uitgevoerd met de kleinere DESOTEC filters tussen de fysico-chemische en biofiltratiestappen van de afvalwaterbehandeling, om de pieken af te vlakken en de COD-concentraties op een stabiel niveau te houden. 

Het overweegt ook om een filter te testen tijdens het productieproces om onzuiverheden uit de glycerine te verwijderen. Dit is het probleem waarvoor we enkele jaren geleden contact opnamen met het bedrijf. 

DESOTEC biedt altijd een uitgebreide service aan klanten en voert laboratorium- en industriële tests uit om tot een effectieve oplossing te komen. 

Onze mobiele filters kunnen worden aangepast aan bestaande behandelingssystemen. Klanten hoeven dus niet de grote investering te doen om installaties te vervangen, maar kunnen deze eenvoudigweg versterken met DESOTEC units. 

Klanten behandelen het afval niet zelf, omdat het recyclen van de gebruikte koolstof deel uitmaakt van onze service. We transporteren de gesloten filtereenheden veilig naar onze vestiging in België, waar we monsters testen om te bepalen hoe ze moeten worden opgeslagen en behandeld. Alle moleculen die aan de filters werden geadsorbeerd, worden gedesorbeerd in onze reactiveringsovens en vervolgens vernietigd in een verbrandings- en neutralisatieopstelling in overeenstemming met de nationale en EU-wetgeving. De hele installatie en de emissies ervan worden continu online bewaakt, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorstenen verlaat.