Usuwanie lotnych związków organicznych z emisji do powietrza podczas rozdrabniania pojazdów

Przepisy dotyczące jakości powietrza stają się coraz bardziej rygorystyczne w wielu regionach, co skłania firmy do poszukiwania nowych, niezawodnych rozwiązań w zakresie oczyszczania. W Belgii, podobnie jak w pozostałej części Europy, w centrum uwagi znalazł się sektor rozdrabniania pojazdów. Mobilne filtry Desotec można szybko zainstalować, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla firm, które muszą dotrzymać napiętych terminów w zakresie bardziej rygorystycznych limitów emisji.

Problem

Ponieważ pojazdy składają się z wielu części, proces rozdrabniania emituje szeroką gamę związków. Należą do nich lotne związki organiczne (LZO), takie jak benzen, toluen, etylobenzen i ksylen (BTEX), węglowodory oraz rozpuszczalniki z powłok i farb. 

Nowe przepisy w Belgii ustanawiają bardzo niski limit emisji dla rozdrabniania pojazdów (20 mg/m³ całkowitego węgla organicznego (TOC)). Firmy napotykają dodatkowe ograniczenia dotyczące innych związków, w tym ftalanów, polichlorowanych bifenyli (PCB), polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) i różnych metali. 

Wyzwanie to jest tym trudniejsze, że natężenia przepływu w tym sektorze są często duże i wynoszą od około 60 000 m³/h do ponad 100 000 m³/h. Znalezienie technologii, która poradzi sobie z takimi strumieniami powietrza przy jednoczesnej znacznej redukcji TOC nie jest łatwe. 

Rozwiązanie

Największe modele filtrów Aircon V-XL firmy Desotec mogą obsługiwać natężenie przepływu od 5 000 do 55 000 m³/h. Dzięki zainstalowaniu kilku filtrów równolegle, nasz system może oczyszczać większe natężenia przepływu.  

Nasze filtry zawierają węgiel aktywny, który adsorbuje wszelkie LZO i wiele innych zanieczyszczeń, które przechodzą przez złoże filtracyjne. W przypadku rozdrabniania pojazdów często używamy specjalnie impregnowanego typu węgla, aby wychwycić większą liczbę cząsteczek. 

Aby zapobiec zatykaniu się filtra, ważne jest, aby chronić go przed pyłem i wilgocią, które są powszechne w procesach rozdrabniania. Dlatego może być wymagana obróbka wstępna za pomocą technologii takich jak filtry cyklonowe, płuczki mokre lub powietrzne, ultrafiltry i osuszacze. 

Inżynierowie Desotec mają doświadczenie i wiedzę, aby analizować parametry procesu i dostosowywać konfiguracje filtracji do unikalnych wymagań każdej firmy. 

Wyniki

Filtry Desotec sprawdzają się obecnie w wielu firmach rozdrabniających w całej Europie. 

Gdy filtry ulegną nasyceniu, ich wymiana jest szybka i łatwa, zajmując średnio zaledwie pół godziny i ograniczając zakłócenia w działalności do minimum. 

Odpady pofiltracyjne są następnie transportowane w zamkniętych jednostkach filtracyjnych z dala od zakładów klientów i przewożone do zakładów Desotec w celu bezpiecznego zagospodarowania. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu, są niszczone w naszych piecach, które są monitorowane w celu zapewnienia, że z komina wydostaje się tylko para wodna. Tam, gdzie to możliwe, węgiel jest reaktywowany, co pozwala obniżyć koszty klientów i zwiększyć ich zrównoważony rozwój.