VOC's verwijderen uit luchtemissies tijdens het versnipperen van voertuigen

In veel regio's wordt de regelgeving rond luchtkwaliteit steeds strenger, waardoor bedrijven op zoek gaan naar nieuwe, betrouwbare zuiveringsoplossingen. In België, net als in de rest van Europa, staat nu ook de autoshreddersector in de schijnwerpers. De mobiele filters van DESOTEC kunnen snel geïnstalleerd worden en zijn dus ideaal voor bedrijven die de strengere emissiegrenswaarden moeten halen.

Het probleem

Omdat voertuigen uit veel onderdelen bestaan, stoot het shredderproces een breed scala aan verbindingen uit. Hieronder vallen vluchtige organische stoffen (VOS) zoals benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX), koolwaterstoffen en oplosmiddelen uit coatings en verf. 

De nieuwe wetgeving in België legt een zeer lage emissielimiet op voor autoshredder (20 mg/m³ totale organische koolstof (TOC)). Bedrijven worden geconfronteerd met bijkomende beperkingen voor andere verbindingen, waaronder ftalaten, polychloorbifenylen (PCB's), polybroomdifenylethers (PBDE's) en verschillende metalen. 

De uitdaging wordt nog groter doordat de debieten in deze sector vaak groot zijn, variërend van ongeveer 60.000 m³/u tot meer dan 100.000 m³/u. Het is niet eenvoudig om een technologie te vinden die zulke luchtstromen aankan en tegelijkertijd de TOC sterk vermindert. 

De oplossing

De grootste Aircon V-XL-filtermodellen van DESOTEC kunnen elk een debiet tussen 5.000 en 55.000 m³/h aan. Door meerdere filters parallel te installeren, kan ons systeem grotere debieten behandelen.  

Onze filters bevatten actieve kool, die VOC's en vele andere verontreinigende stoffen die door het filterbed gaan adsorbeert. Voor toepassingen waarbij voertuigen worden versnipperd, gebruiken we vaak een speciaal geïmpregneerd type koolstof om een groter aantal moleculen af te vangen. 

Om te voorkomen dat het filter verstopt raakt, is het belangrijk om het te beschermen tegen stof en vocht, die beide veel voorkomen in versnipperingsprocessen. Daarom kan voorbehandeling met technologie zoals cycloonfilters, natte of luchtwassers, ultrafilters en ontvochtigers nodig zijn. 

De ingenieurs van DESOTEC beschikken over de ervaring en expertise om procesparameters te analyseren en filtratieopstellingen af te stemmen op de unieke vereisten van elk bedrijf. 

De resultaten

DESOTEC-filters werken nu goed bij veel shredderbedrijven in heel Europa.

Wanneer de filters verzadigd raken, kunnen ze snel en eenvoudig worden vervangen. Dit duurt gemiddeld slechts een half uur, waardoor de bedrijfsonderbreking tot een minimum beperkt blijft.

Filtratieafval wordt vervolgens in gesloten filtereenheden weggevoerd van de sites van klanten en naar de faciliteiten van DESOTEC gebracht voor een veilige verwerking. Alle moleculen die aan de koolstof werden geadsorbeerd, worden vernietigd in onze ovens, die worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alleen waterdamp de schoorsteen verlaat. Waar mogelijk wordt de koolstof gereactiveerd, waardoor de kosten voor de klanten laag blijven en hun duurzaamheid toeneemt.