Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

VOS en oplosmiddelen

Over

Bedrijven die omgaan met fossiele brandstofproducten en oplosmiddelen, of biogas produceren, hebben een betrouwbare en flexibele technologie nodig om vluchtige organische stoffen (VOS) te verwijderen. Desotec is het antwoord: wij zijn uw one-stop-shop en bieden een full-service duurzame filtratieoplossing op maat van uw bedrijf.

Wat zijn VOC's?

VOC's zijn een groep koolwaterstoffen die verdampen bij lage temperaturen. Er zijn duizenden VOC's, waarvan er vele op natuurlijke wijze worden gegenereerd. De volgende chemicaliën behoren tot de meest voorkomende VOS-emissies:

 • Oliederivaten, zoals benzeen en tolueen.
 • Oplosmiddelen, waaronder aceton, butylacetaat, xylol, butanol en ethylbenzeen.
 • Alcoholen, zoals methanol en ethanol.
 • Polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) en BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen).
 • Gehalogeneerde organische verbindingen die chloor, broom, fluor of jodium bevatten, bijv. methyldichloride of dichloormethaan (DCM) en monochloorbenzeen (MCB).
 • Siloxanen en terpenen.

Waarom is VOS-verwijdering belangrijk?

Waar industriële VOS- en oplosmiddelemissies problemen opleveren, bieden de mobiele duurzame filters van Desotec eenvoudige maar effectieve antwoorden.

VOC's en oplosmiddelen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid. Sommigen van hen kunnen kanker veroorzaken, terwijl anderen giftig zijn. Benzeen, DCM en aceton zijn slechts enkele voorbeelden van VOC's die Desotec-filters kunnen verwijderen.

VOS-emissies zijn een belangrijke oorzaak van luchtverontreiniging op grondniveau. Ze reageren met stikstofoxiden en koolmonoxide om troposferisch ozon te vormen. Dit is een belangrijk onderdeel van smog en een broeikasgas (GHG) dat bijdraagt aan de klimaatverandering. BTEX en gechloreerde oplosmiddelen zoals DCM vormen ernstige risico's voor het milieu. Nogmaals, u kunt gebruikmaken van de actieve koolfilters van Desotec om deze verbindingen te verwijderen.

Sommige oplosmiddelen en VOS zoals terpenen, styreen, alkanen en naftaleen veroorzaken stankoverlast voor werfmedewerkers en omwonenden. Door de VOS-emissies te behandelen, houden de mobiele duurzame filtratieoplossingen van Desotec de relaties met de gemeenschap harmonieus.

De aanwezigheid van VOS in de biogasstroom belemmert de opwaardering naar biomethaan. Desotec-filters verwijderen VOC's uit biogas en maken de omzetting ervan in biomethaan mogelijk.

Wat zijn de bronnen van VOS-emissies?

VOC's worden meestal uitgestoten door oplosmiddelen, vaak gebruikt als coatings of als schoonmaakproducten, en derivaten van fossiele brandstoffen, waaronder minerale oliën, bitumen en kunststoffen.

Ze worden vrijgegeven door verschillende activiteiten:

 • Productieprocessen in de chemische industrie.
 • Reactieve processen in de productie van kunststoffen en composieten.
 • Spuiten en lijmen.
 • Voedselverwerking.
 • Reiniging en onderhoud.
 • Chemische opslag, laden en transport.
 • Afvalbeheer.
 • Bodemsanering.

De actieve koolfilters van Desotec zuiveren VOS-emissies en procesgassen uit industrieën.

Het is van vitaal belang om de uitstoot van vluchtige organische stoffen en oplosmiddelen in de lucht te verminderen om de gezondheid op het werk te beschermen, de luchtkwaliteit te behouden en bij te dragen aan klimaatverandering. Desotec's eenvoudige mobiele filtratieoplossingen kunnen industrieën helpen de gezondheid van mensen en de planeet te beschermen.

Helpt u te voldoen

Om de lucht die we inademen fris en schoon te houden, moeten bedrijven voldoen aan strenge VOS-regelgeving.

Op Europees niveau omvat de richtlijn industriële emissies (IED) zowel de richtlijn emissies van VOS-oplosmiddelen als de richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC). Het Nationaal Emissieplafond (NEC) stelt VOS-reductieverplichtingen vast voor elke EU-lidstaat.

Op nationaal niveau zijn er landspecifieke wetten, zoals TA Luft in Duitsland, en bepaalde regio's of plaatsen kunnen ook hun eigen voorschriften hebben. Ten slotte stellen lokale milieuautoriteiten de voorwaarden vast voor exploitatievergunningen voor fabrieken.

Naarmate wetenschappers meer onthullen over de effecten van vluchtige organische stoffen en oplosmiddelen, zullen wetgevers hun emissielimieten dienovereenkomstig aanscherpen. Desotec's mobiele actieve koolfiltratiediensten verzekeren de VOS-conformiteit van uw bedrijf en maken uw bedrijf zo toekomstbestendig.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

Drukke bedrijven hebben één aanspreekpunt nodig voor al hun filtratiebehoeften. Desotec biedt full-service mobiele oplossingen die alles omvatten, van beoordeling van de zuiveringsbehoefte tot het instellen van filters tot afvalverwerking.

Actieve kool is gecertificeerd als de best beschikbare technologie (BBT) voor veel VOS- en oplosmiddeltoepassingen. De instellingen worden op maat gemaakt voor uw behoeften en onze filters functioneren als op zichzelf staande behandelingen of in combinatie met andere technologieën. Ze zijn plug-and-play en modulair, waardoor ze zowel eenvoudig als aanpasbaar zijn.

We vervoeren al het filterafval in gesloten units weg van de locatie van de klant. Alle geadsorbeerde moleculen worden volledig vernietigd en, waar mogelijk, wordt koolstof gereactiveerd, waardoor u een circulaire oplossing krijgt die uw bedrijfswinst en milieuverantwoordelijkheid vergroot. Waar reactivering onmogelijk is, wordt afval veilig verwerkt. Ons R&D-team is voortdurend op zoek naar nieuwe behandelingsoplossingen om de duurzaamheid verder te verbeteren.

Het Desotec-team is behulpzaam geweest. Ze hebben ons geleid naar de meest effectieve oplossing voor ons luchtemissieprobleem. Filters waren snel geïnstalleerd en functioneel.

Onze filtratieoplossingen

Flexibele, mobiele en modulaire oplossingen met duurzame afvalverwerking en 24/7 support. Met Desotec aan uw zijde is het gemakkelijk om groen te worden.

Onze filtratieoplossingen