Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

01.12.2022

Wiodący europejski dostawca rozwiązań w zakresie mobilnej filtracji, firma DESOTEC, ogłosiła dziś przejęcie firmy Environ Consultants z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmującej się mobilną filtracją gazów. Transakcja ta opiera się na udanej i długotrwałej 15-letniej relacji między dwiema firmami, torując drogę do naturalnej transformacji.

Od momentu powstania w 1990 roku firma DESOTEC jest pionierem na rynku filtrów mobilnych, osiągając wykładniczy wzrost w pięciu kluczowych obszarach zastosowań, takich jak emisje do powietrza, chemikalia, rekultywacja, ścieki i biogaz. Wyjątkowa i innowacyjna oferta wynajmu filtrów w połączeniu z wyraźnymi zrównoważonymi wartościami umożliwiła firmie ekspansję na nowe regiony i zdobycie miana wiodącego dostawcy rozwiązań na rozwijającym się europejskim rynku biogazu. Przejęcie jeszcze bardziej przyspieszy trajektorię wzrostu, koncentrując się na Wielkiej Brytanii i Irlandii, jednocześnie wspierając etos zrównoważonego rozwoju firmy.

Dyrektor generalny DESOTEC, Mario Hertegonne, wyjaśnia: „Wartość biogazu jako niezawodnego i odnawialnego źródła energii odgrywa zawsze kluczową rolę w naszej walce o bardziej zrównoważoną przyszłość. Przejęcie firmy Environ w zakresie mobilnej filtracji wzmocni naszą pozycję lidera rynku rozwiązań mobilnej filtracji w oczyszczaniu biogazu i jest ważnym kamieniem milowym na naszej międzynarodowej trajektorii wzrostu”.

Dzięki obecności na rynku lokalnym transakcja zapewni lepszą wiedzę rynkową i bezpośredni dostęp do możliwości biznesowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, umożliwiając firmie DESOTEC obsługę szybko rozwijającej się branży odnawialnego biogazu.

MD i współzałożyciel Environ, Peter Rowbottom, dodał: „Rynek biogazu w Wielkiej Brytanii jest przygotowany na szybki i długoterminowy wzrost, a ta umowa stawia nas w doskonałej pozycji do zdobycia rynku i dostarczenia zrównoważonych rozwiązań”.

Oprócz biogazu, przejęcie pozwoli firmie DESOTEC odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na filtrację w Wielkiej Brytanii i Irlandii, wykorzystując swoją wiedzę w zakresie dostarczania rozwiązań dla czystej wody, powietrza i gleby, wspierając misję firmy polegającą na ochronie środowiska. Dzięki rozszerzonej obecności DESOTEC ułatwi dostawę i wymianę mobilnych rozwiązań filtracyjnych wszystkim klientom w Wielkiej Brytanii i Irlandii, oferując całodobową obsługę klienta.