Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Usuwanie LZO podczas produkcji pokryć bitumicznych

Bitum jest szeroko stosowany jako materiał na pokrycia dachowe, zwłaszcza na dachy płaskie. Wytwarzany z ropy naftowej, jest ceniony ze względu na właściwości uszczelniające odporne na warunki atmosferyczne. Jednak gdy asfalt jest podgrzewany do postaci płynnej podczas procesu produkcyjnego, uwalnia lotne związki organiczne (LZO), takie jak węglowodory, które mogą powodować uciążliwy zapach dla osób mieszkających w pobliżu.

Problem

Ta duża firma produkuje bitumiczne pokrycia dachowe w swoim zakładzie w Niemczech. Posiada pozwolenie na emisję LZO do stężenia 20 mgC/m³ powietrza.

W hali produkcyjnej asfalt jest podgrzewany do temperatury 160-200˚C, a następnie wylewany na arkusze. Okapy wyciągowe zasysają powietrze zawierające opary bitumu przeznaczone do oczyszczania.

Firma zainstalowała mokrą płuczkę do oczyszczania emisji. Węglowodory zawarte w asfalcie nie są jednak rozpuszczalne w wodzie, a próby ułatwienia ich usuwania przez dodanie pewnych środków chemicznych zakończyły się tylko częściowym sukcesem.

Firma odkryła firmę Desotec na niemieckich targach technologii środowiskowych IFAT i zapytała nas, czy nasza technologia może okazać się skuteczna w ich sytuacji. Po rozmowach umówiliśmy się na przeprowadzenie projektu pilotażowego.

Rozwiązanie

Zainstalowaliśmy mały filtr AIRCON 200 na strumieniu powietrza 100 m3/h. Całkowite natężenie przepływu z hali produkcyjnej wynosi od 20 000 do 40 000 m3/h, więc gdyby pilotaż się powiódł, musielibyśmy zwiększyć skalę od 200 do 400 razy.


Aby zmierzyć wynik, zastosowaliśmy dwuetapowy proces. Po pierwsze, poprzez prosty test zapachowy oczyszczonego powietrza na wylocie. Po drugie, za pomocą detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID) już zainstalowanego przez klienta.

Zgodnie z oczekiwaniami odkryliśmy, że świeży węgiel aktywny w naszych filtrach adsorbował wszystkie związki na początku projektu pilotażowego. W miarę jak złoża filtracyjne stawały się coraz bardziej nasycone, zaczęliśmy wykrywać niskie stężenia węglowodorów w oczyszczonym strumieniu.

Na tej podstawie mogliśmy ustalić, jak długo wystarczy każdy filtr; i przeanalizuj zużyty węgiel, aby zobaczyć, ile zanieczyszczeń pochłaniał. Obliczyliśmy, że nasz duży filtr standardowy AIRCON V-XL będzie odpowiednim rozwiązaniem długoterminowym.

Jednak klient chciał mieć pewność, że przełomu nie będzie, więc zdecydowaliśmy się umieścić drugi filtr szeregowo jako zapasowy. Oznacza to również, że pierwszy filtr może zostać całkowicie wyczerpany przed jego wymianą, co obniża zużycie węgla i koszty operacyjne.

Podczas opracowywania projektu klient zdecydował się na włączenie do konfiguracji kolejnego strumienia emisji. Ostateczny projekt dotyczył zatem dwóch filtrów AIRCON V-XL połączonych szeregowo.

Ta fabryka zmienia poziom produkcji w celu zaspokojenia popytu, wydłużając godziny pracy wiosną i latem, zmniejszając je jesienią i całkowicie zamykając się na pewien okres w zimie. Węgiel aktywowany jest idealny do produkcji nieciągłej, ponieważ można go po prostu wstrzymać bez kosztów czuwania do czasu wznowienia produkcji.

Wyniki

Pełnowymiarowa instalacja rozpoczęła pracę wczesną wiosną 2020 r. Jak dotąd nie było zapachu po obróbce ani żadnych oznak przełomu węglowego, co świadczy o tym, że system działa skutecznie.


Jest to duży projekt, a etap pilotażowy, planowania, projektowania i inżynierii trwał łącznie trzy lata. Nasz zakres dostaw obejmował również kanały wentylacyjne, wentylatory i system sterowania elektrycznego – konfiguracja, która w przeciwnym razie wymagałaby instalacji pięciu lub sześciu firm. W przypadku mniejszych projektów nasze przenośne filtry typu plug-and-play można zamontować w ciągu zaledwie kilku tygodni.

Zakładowy zespół konserwacyjny cieszy się, że wymianą filtrów zajmują się technicy firmy Desotec, a system dwóch filtrów oznacza, że produkcja nie musi być wyłączana podczas tej operacji.