Szukaj według slowa kluczowego

Aktywność czterochlorku węgla w węglu aktywnym

Aktywność czterochlorku węgla w węglu aktywnym Aktywność czterochlorku

Aktywność czterochlorku węgla (ASTM D3467) mierzy obciążenie węgla czterochlorkiem węgla, w procentach wagowych, przy stężeniach zbliżonych do nasycenia w powietrzu. Metoda ta jest zasadniczo miarą objętości porów węgla aktywnego i jest stosowana głównie jako test przeprowadzany w ramach zapewnienia jakości w produkcji węgla aktywnego.

Ze względu na zakaz stosowania czterochlorku węgla, aktywność czterochlorku węgla została zastąpiona testem aktywności butanowej (ASTM D5742). Aktywność CCl4 = 2,55 x aktywność butanowa.

Powrót do właściwości węgla aktywnego