Szukaj według slowa kluczowego

Bezpieczne obchodzenie sie z weglem aktywnym

Bezpieczne obchodzenie się z węglem aktywnym

Klienci firmy DESOTEC rzadko mają do czynienia bezpośrednio z samym węglem aktywnym. Mimo wszystko warto zapoznać się z rozszerzoną Kartą charakterystyki substancji określoną przez Rozporządzenie REACH WE Nr 1907/2006, która dotyczy bezpiecznego obchodzenia się z węglem aktywnym. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia REACH, rozszerzone karty charakterystyki substancji zawierają załącznik opisujący zastosowania określone przez producenta i związane z nimi informacje o bezpiecznym zastosowaniu (scenariusze narażenia).

  • Zapoznaj się z kartą charakterystyki węgla aktywnego

Węgiel aktywowany parą lub aktywowany chemicznie

Proces produkcji węgla aktywnego można podzielić na fazę chemiczną i termiczną, przy czym obie wymagają zastosowania wysokiej temperatury.

  • Aktywacja chemiczna odbywa się poprzez rozkład lub odwodnienie struktury surowca, który występuje zazwyczaj w postaci wiórów (pochodzenia drzewnego).
  • Aktywacja parą może być stosowana do niemal wszystkich rodzajów surowców (na bazie węgla, skorup orzechów kokosowych, drewna itp.). Opracowano szereg różnych metod, ale wszystkie one działają w oparciu o podstawowy proces zwęglenia i wstępnego utlenienia, po którym następuje proces aktywacji przy pomocy pary.

Oba procesy produkcyjne prowadzą do powstania produktów o różnej charakterystyce fizycznej i chemicznej wynikającej z różnej gęstości szkieletowej. Oba typy węgla aktywnego zostały zarejestrowane zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH:

  • Węgiel aktywny – szkielet o niskiej gęstości
    • Nr rejestracji REACH: 01-2119488716-22-0023
  • Węgiel aktywny – szkielet o wysokiej gęstości
    • Nr rejestracji REACH: 01-2119488894-16-0011

Zagrożenia związane z węglem aktywnym

Mokry węgiel aktywny przede wszystkim usuwa tlen z powietrza. W zamkniętych lub częściowo zamkniętych zbiornikach i pomieszczeniach obniżenie zawartości tlenu może osiągnąć niebezpieczny poziom. Jeżeli do pomieszczenia zawierającego węgiel aktywny mają wejść pracownicy, należy wcześniej przeprowadzić odpowiednie badania wyrywkowe z uwzględnieniem lokalnych wymagań dotyczących przestrzeni o obniżonej zawartości tlenu.