Szukaj według slowa kluczowego

Liczba metylenowa

Liczba metylenowa węgla aktywnego Liczba metylenowa węgla aktywnego

Liczba metylenowa to ilość błękitu metylowego (heterocyklicznego barwnika aromatycznego) adsorbowana przez węgiel aktywny w określonych warunkach. Parametr ten obrazuje strukturę mezoporowatą węgla aktywnego i jest dobrym wskaźnikiem adsorpcji większych cząstek, takich jak kwasy humusowe w odciekach ze składowisk odpadów.