Szukaj według slowa kluczowego

Określanie zawartości popiołu

Określanie zawartości popiołu Określanie zawartości popiołu

Popiół całkowity to wagowa miara zawartości tlenków mineralnych w węglu aktywnym. Jest on mierzony poprzez przeliczenie składników mineralnych na odpowiednie tlenki w temp. 800°C. Popiół składa się głównie z krzemionki i aluminium, a jego ilość zależy od surowca bazowego wykorzystanego do wytworzenia produktu. Typowe wartości to 2-3% m/m w przypadku węgla aktywnego wytworzonego z łupin orzechów kokosowych, 5% m/m w przypadku węgla aktywnego z drewna i 8-15% m/m dla węgla aktywnego pozyskiwanego z węgla.

Wskaźnik jakości zużytego węgla

Analizy popiołu całkowitego stanowią także dobry wskaźnik jakości zużytego węgla stosowanego do oczyszczania wód podziemnych lub w zastosowaniach związanych z wodą pitną. Wysoka zawartość popiołu może wskazywać na osadzanie się na węglu aktywnym wapnia, aluminium, manganu lub żelaza lub na obecność piasku.

Określanie zawartości popiołu Określanie zawartości popiołu

DESOTEC Activated Carbon mierzy także popiół rozpuszczalny w wodzie, popiół rozpuszczalny w kwasie, żelazo rozpuszczalne w kwasie i poszczególne składniki popiołu dla określonych zastosowań. Popiół rozpuszczalny w kwasach i żelazo rozpuszczalne w kwasach są zazwyczaj mierzone w przypadku węgla przemytego kwasem, takiego jak ORGANOSORB® 11 i ORGANOSORB® 11-CO, które są wykorzystywane w zastosowaniach przy niskim pH. Poszczególne składniki popiołu są mierzone dla produktów stosowanych w określonych zastosowaniach katalitycznych, lub w celu określenia jakości zużytego węgla aktywnego, który jest zwracany do firmy DESOTEC w celu recyklingu za pomocą regeneracji termicznej.

Potrzebują Państwo więcej informacji na temat usług w zakresie recyklingu zużytego węgla firmy DESOTEC? Prosimy o kontakt; jesteśmy do Państwa dyspozycji!