Szukaj według slowa kluczowego

Sproszkowany węgiel aktywny

Sproszkowany węgiel aktywny lub pylisty węgiel aktywny to drobne cząsteczki węgla aktywnego o rozmiarach zazwyczaj mniejszych niż 0,075 mm. Jest on wytwarzany poprzez mielenie lub proszkowanie węgla aktywnego. Sproszkowany węgiel aktywny jest definiowany na różne sposoby...

Sproszkowany węgiel aktywny według ASTM

Organizacja ASTM International, wcześniej znana jako American Society for Testing and Material (Amerykańskie Towarzystwo Materiałoznawcze), uznaje, że sproszkowany węgiel aktywny ma cząsteczki o wielkości mniejszej niż 80 US mesh (0,180 mm). Czasami spotyka się następujące rozróżnienia:

  • Sproszkowany węgiel aktywny jest definiowany jako węgiel o średniej średnicy cząsteczki mniejszej niż 0,045 mm (325 US mesh);
  • Miał jest definiowany jako produkt o wielkości cząsteczki głównie w przedziale 0,045 i 0,0180 mm (80 i 325 US mesh).

Sproszkowany węgiel aktywny według Rady UE ROZPORZĄDZENIE RADY Nr 649/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. definiuje sproszkowany węgiel aktywny jako składający się co najmniej w 90 % masy (% m/m) z cząsteczek o wielkości mniejszej niż 0,5 mm (35 US mesh)..

Zastosowania sproszkowanego węgla aktywnego

Sproszkowany węgiel aktywny DESOTEC Sproszkowany węgiel aktywny DESOTEC Popularne zastosowania sproszkowanego węgla aktywnego ORGANOSORB® obejmują:

  • Oczyszczanie niewielkich ilośći;
  • Zastosowania, w których wymagane jest jedynie częściowe oczyszczenie, tak jak w przypadku oczyszczania hydrolizowanego białka roślinnego;
  • W zastosowaniach z wysokim przepływem i niską dawką węgla, w celu uniknięcia nakładów kapitałowych;
  • W zastosowaniach sezonowych, takich jak kontrola smaku i zapachu wody pitnej.

Stosowanie pylistego węgla aktywnego zawsze prowadzi do powstania zużytego węgla, który nie może zostać poddany recyklingowi, przez co stanowi odpad. Obecnie wiele podmiotów odchodzi od tradycyjnego wykorzystywania pylistego węgla aktywnego jako produktu jednorazowego. W ten sposób podmioty te podążają za współczesnym trendem w kierunku recyklingu i minimalizacji odpadów, zmniejszając dzięki temu wykorzystywanie zasobów naturalnych. Nasi specjaliści w zakresie węgla aktywnego są bardzo zaangażowani w proces przekonywania użytkowników korzystających z pylistego węgla aktywnego do sprocesu adsorpcji z wykorzystaniem systemów mobilnych, takich jak MOBICON® , AIRCON® oraz systemów ze złożem stałym, takich jak FILTRAFIX®. Skontaktuj się z nami w sprawie sproszkowanego węgla aktywnego.