• Zuivering lucht/gassen

    Vervuilende componenten worden uit gassen en lucht geadsorbeerd via actieve kool. Om de affiniteit van actieve kool voor bepaalde componenten nog te verbeteren kan ze geïmpregneerd worden via chemicaliën.

  • Zuivering water/vloeistof

    Afvalwater en procesvloeistoffen kunnen een brede waaier aan organische en anorganische polluenten bevatten. Actieve kool adsorbeert deze polluenten uit het afvalwater en de vloeistoffen en dient op die manier als optimale zuiveringsoplossing.

Toepassingen

DESOTEC heeft vijf strategisch gekozen toepassingsgebieden bepaald. Binnen deze toepassingsgebieden, vinden we samen met onze klanten de juiste zuiveringsoplossing voor elk probleem.

Luchtemissie

De emissiebeheersing van organische of anorganische componenten wordt een steeds grotere uitdaging in de geïndustrialiseerde wereld van vandaag. Het kan gaan om componenten die een penetrante geur veroorzaken, of die de VOC-emissierichtlijn uit de exploitatievergunning van de producent overschrijden. De bronnen voor deze emissies en de verscheidenheid aan componenten zijn oneindig, net als de toepassingsgebieden.

 

Biogas

Om biogas om te zetten naar elektriciteit, herbruikbare warmte of biomethaan, dient het gas eerst opgezuiverd te worden. Zo voorkomt men problemen met de gasmotor en kan tegelijk een gaskwaliteit van meer dan 99% CH4 bereikt worden, wat het gas geschikt maakt voor injectie in het aardgasnet. Typische componenten die verwijderd dienen te worden zijn H2S en siloxanen uit bijvoorbeeld stortgas, of H2S en terpenen uit vergistingsgas.

 
 

Sanering

Overal waar er industriële activiteit is of was, kan de bodem en/of het grondwater vervuild zijn. Vaak gaat het om historische vervuilingen, die dateren van lang voor de tijd dat er van afdwingbare milieuwetgevingen sprake was. Die vervuilde zones worden stap voor stap weer gezuiverd, zodat ze hergebruikt of herbestemd kunnen worden. Vaak zijn daar complexe saneringstechnieken voor nodig.

 

Afvalwaterzuivering

Als we iets willen produceren, is daar vaak water voor nodig. Tijdens het productieproces wordt dat water verontreinigd; het wordt afvalwater dat vaak niet meer zomaar in het milieu kan geloosd worden. Het geproduceerde afvalwater dient dan gezuiverd te worden tot het in een riool of in oppervlaktewater geloosd kan worden, of kan worden hergebruikt. Anderzijds is het ook mogelijk dat inkomend water voor een fabriek opgezuiverd moet worden vooraleer het in het productieproces kan worden gebruikt.

 

Chemicaliën

Bedrijven produceren producten. Tijdens het productieproces zijn bepaalde reacties mogelijk die een ongewenste contaminatie van het eindproduct kunnen veroorzaken. Ofwel voldoen bepaalde grondstoffen niet aan de eisen van het productieproces. Er kan ook iets fout lopen tijdens het productieproces, waardoor een batch producten off-spec is. Daarnaast hebben bepaalde producten een grotere verkoopswaarde wanneer ze een zekere zuiverheidsgraad hebben.

 

24/7 Services

Dankzij een 24/7 service en een grote stock aan mobiele filters en actieve kool kan DESOTEC meestal binnen de 24u de zuiveringsoplossing gebruiksklaar plaatsen bij de klant.

Analysis

Analyse van emissie of verontreiniging problemen

De DESOTEC ingenieurs bepalen samen met de procesingenieurs van de klant de precieze uitdaging op het terrein.

Activated Carbon

Eigenschappen van actieve kool

In ons laboratorium of dat van de klant wordt de uitdaging gesimuleerd en een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

 
 

Filter solutions

De beste technisch-economische oplossing wordt bepaald. Op basis daarvan selecteren we het type actieve kool en de mobiele filterconfiguratie.

Plug & play

snel en makkelijk actieve koolfilters wisselen

Samen met de klant bereiden we de set-up op het terrein voor. De mobiele filters worden geïnstalleerd en de zuivering begint.

Reactivation

recyclage en reactivatie van actieve kool

Wanneer de actieve kool verzadigd is, wordt de volledige filter uitgewisseld. De verzadigde actieve kool wordt gereactiveerd zodat die in de processen van de klant kan worden hergebruikt.

 
Homepage - videos
Infinite purification solutions
Infinite purification solutions
Mobile activated carbon filter
Mobile activated carbon filter

Nieuwsbrief

JOBS
SUSTAINABILITY
DESOTEC certification for ISO9001 and ISO14001
After a successful audit by Bureau Veritas, DESOTEC is very proud to announce the extension of its...
AIRCON 2000 PE and AIRCON 3000 PE filters
At DESOTEC we are continuously innovating and developing new products. Just two months ago we...
Activated carbon stock availability
Even though vaccination campaigns are ramping up throughout the globe, the pandemic is still...
Desotec reactivation furnace for activated carbon
We launch a new product line under the name B-PURE®. All products in the new line are produced from...
We are celebrating Desotec’s 30th birthday. “Instead of looking back, we prefer looking forward...
Desotec support project HOPE
We are happy to announce that even in these unreal times, we keep on growing with our mobile...