4 typische vragen over VOC’s

Als de uitstoot van industriële VOC's en oplosmiddelen een probleem vormt, bieden de mobiele duurzame filters van Desotec een eenvoudig maar doeltreffend antwoord.

Wat zijn VOC’s

De afkorting VOC staat voor ‘Vluchtige Organische Component’. Dit zijn organische chemicaliën met een hoge dampdruk bij kamertemperatuur. Een uitleg die makkelijker te begrijpen is: deze componenten hebben een laag kookpunt waardoor ze snel verdampen.

Een voorbeeld is aceton, wat soms gebruikt wordt in producten om nagellak te verwijderen. Deze component kookt aan een veel lagere temperatuur dan water. Het is dus zeer vluchtig en gaat snel naar de gasfase. Dit is een van de redenen waarom je dit zo snel ruikt, zelfs als je fles maar voor enkele seconden opent.

Waar komen VOC’s vandaan

Sommige VOC’s worden natuurlijk aangemaakt doordat ze afgescheiden worden door planten en dieren. Deze moleculen kunnen de bestuiving verbeteren doordat ze insecten aantrekken of kunnen zelfs werken als verdedigingsmechanisme. Een voorbeeld van een biogene VOC is alfa-pineen. Dit geeft je kerstboom zijn karakteristieke geur.

Andere VOC’s zijn door de mens gemaakt, ook wel antropogene VOC’s genaamd. Belangrijke bronnen zijn de productie en het gebruik van fossiele brandstof zoals minerale olie. Sommige VOC’s worden breed ingezet in de industrie als solvent in coatings en chemische processen.

Wat is de milieu impact van VOC’s

Er zijn duizenden verschillende VOC’s, elk met zijn eigen eigenschappen en bijhorende impact op het milieu. Sommige verbeteren bestuiving door insecten, terwijl andere bijdragen tot de vorming van smog en ozon.

Ook de gezondheidseffecten kunnen sterk variëren, van absoluut geen effect tot irritatie van de luchtwegen, mar sommige moleculen hebben een zeer sterke impact op de menselijke gezondheid. Andere dragen bij tot de klimaatsverandering of het gat in de ozonlaag.

Hoe kunnen VOC’s verwijderd worden?

VOC concentraties zijn binnenshuis meestal hoger. Thuis regelmatig een raam openzetten kan helpen om de luchtkwaliteit binnen te verbeteren.

Voor de industrie is het antwoord op deze vraag natuurlijk volledig anders! Zij zijn vaak wettelijk verplicht om hun VOC emissies te behandelen of limiteren. Er bestaat veel verschillende technologieën om dit te doen. Voorbeelden zijn scrubbers, biofilters, thermische oxidatoren en actieve kool – de expertise van DESOTEC. We zijn altijd beschikbaar om al jouw vragen te beantwoorden.