Aminozuurzuivering met actieve kool

Bij de productie van aminozuren zijn hoge zuiverheidsnormen essentieel. DESOTEC heeft uitgebreide ervaring in het werken met klanten in de chemische sector en het vinden van de best mogelijke zuiveringsoplossingen voor elke unieke toepassing.

Markt en drijfveren

Aminozuren worden gebruikt in de voeder-, voedsel-, farmaceutische, gezondheids- en cosmeticamarkt. De voedingssector neemt de plaats in van diervoeder als grootste markt.

Voor diervoeder verlagen aminozuurtoevoegingen de kosten, verbeteren ze de efficiëntie en bevorderen ze de groei van dieren. L-lysine, DL-methionine, L-threonine en L-tryptofaan worden veel gebruikt in deze sector.

Voor voeding worden ze gebruikt als conserveermiddelen of smaakversterkers. Ze kunnen ook worden toegevoegd om te zorgen voor voldoende inname van essentiële aminozuren, die het menselijk lichaam niet zelf kan produceren. L-glutaminezuur, L-asparaginezuur, L-fenylalanine worden veel gebruikt.

In de gezondheidszorg worden ze gebruikt om slaapstoornissen en spijsverteringsproblemen te behandelen, of als voorlopers voor een reeks andere geneesmiddelen. In cosmetica zijn ze te vinden in vochtinbrengende crèmes.

De wereldwijde aminozuurmarkt werd geschat op 21 tot 25 miljard euro in 2020, met een verwachte jaarlijkse groei van 5-7%.

Jaarlijks wordt er zo'n 8 miljoen ton aminozuren geproduceerd. Het niet-essentiële L-glutaminezuur (gebruikt voor het kruiden van voedingsmiddelen en als toevoegingsmiddel in diervoeding) en het essentiële L-lysine (gebruikt als toevoegingsmiddel in diervoeding en als voedingssupplement) hebben de grootste productievolumes.

Aminozuurproductie

Er zijn verschillende manieren om aminozuren te produceren. Biotechnologische processen, namelijk fermentatie en enzymatische katalyse, worden steeds belangrijker, terwijl extractie en chemische synthese afnemen. 

Voor de productie van aminozuren via fermentatie worden meestal agrarische bijproducten gebruikt als grondstof. Planten zoals soja, tarwe, maïs, aardappelen en erwten, verwerkt met behulp van biotechnologie, zijn goed voor de meeste inkomsten wereldwijd. Van de meest voorkomende aminozuren worden L-glutamaat en L-lysine over het algemeen geproduceerd door fermentatie van plantaardige grondstoffen. 

Voor aminozuren via extractie zijn dierlijke bronnen het meest gebruikelijk. Cysteïne en tyrosine worden op deze manier geproduceerd. 

DL-methionine is nog steeds voornamelijk op olie gebaseerd en wordt meestal via chemische synthese geproduceerd. 

Uitdagingen voor zuivering

Gezien de betrokken sectoren is het duidelijk van cruciaal belang dat aminozuren voldoen aan zeer hoge zuiverheids- en kwaliteitsnormen.

De meest voorkomende onzuiverheden die behandeling vereisen zijn organische stikstofmoleculen, die worden gedetecteerd als kleur en gemeten door UV-transmissie. Ze kunnen worden veroorzaakt door variaties in grondstoffen of procesparameters.

Zuivering kan ook nodig zijn om:

  • Het kristallisatieproces te verbeteren
  • De opbrengst te verbeteren door verliezen te beperken
  • Toxische of schuimende verbindingen te verwijderen vóór de fermentatie
  • Het fermentatieproces te verbeteren.

Zuiveringstechnologieën

Actieve kool kan worden gebruikt om ongewenste moleculen te verwijderen uit aminozuren, tijdens de productie en/of als polijststap. Er zijn twee vormen: poedervormig (PAC) en korrelvormig (GAC).

PAC wordt toegevoegd aan partijen aminozuuroplossing om de verontreinigingen te adsorberen en vervolgens uitgefilterd. AKP kan echter niet gereactiveerd worden en creëert dus een afvalstroom. Bovendien ligt het verbruik meestal twee tot drie keer hoger dan bij actieve kool in korrelvorm (GAC).

Daarom kan het voor klanten zinvol zijn om over te schakelen op een continu proces met GAC. GAC zit in filtereenheden en verwijdert onzuiverheden door adsorptie op het filterbed. Eenmaal verzadigd kan de kool meestal gereactiveerd worden, wat de kosteneffectiviteit en duurzaamheid verbetert.

Aminozuurfabrikanten stellen echter hoge eisen aan de productkwaliteit en hergebruiken liever hun eigen gereactiveerde kool dan dat ze deelnemen aan een algemene pool. Voor grote klanten kunnen we speciale reactiveringsservices aanbieden, waarbij ze hun eigen actieve kool alleen kunnen gebruiken en hergebruiken.

Actief koolfiltratie kan ook ontluchte luchtemissies en afvalwater afkomstig van het productieproces van aminozuren behandelen.

Praktijkvoorbeelden: Aminozuurzuivering in de praktijk

We have a long-term partnership with a major European manufacturer of an essential amino acid. Its product still contains molecules that give it a slight colour and other impurities that reduce the quality. There are multiple filters in series on site to treat the flow of 20 – 40 m³/h. To achieve optimal purification, the process is carried out at a higher temperature and low pH.

We are cooperating with several other amino acid manufacturers in Europe. One of them is Evonik, which is the largest global producer of methionine. The methionine product solution is treated in GAC filters to increase the UV transmittance and remove side components. In production trials in Antwerp, Desotec’s renewable granular activated carbons (GAC) replaced coal-based GAC while maintaining excellent performance. The switch to renewable GAC was completed successfully without any drop in performance. Laboratory tests showed further the feasibility of GAC reactivation, which will soon be realized and will add further economic advantages.

With regard to the CO2e (CO2 equivalent) footprint of this production step, the lower consumption, the very small CO2 footprint of the renewable activated carbon itself and the ability to reactivate the activated carbon lead to a considerable reduction in CO2 equivalent emission per ton of product. For example, replacing a fossil-based activated carbon with a renewable activated carbon of the same standard can reduce the CO2e footprint by over 90% for the virgin and by roughly 70% for the reactivated activated carbon.

We hebben een langdurig partnerschap met een grote Europese fabrikant van een essentieel aminozuur. Zijn product bevat nog moleculen die het een lichte kleur geven en andere onzuiverheden die de kwaliteit verminderen. Op de locatie staan meerdere filters in serie om de stroom van 20 - 40 m³/u te behandelen. Voor een optimale zuivering wordt het proces uitgevoerd bij een hogere temperatuur en een lage pH.

We werken samen met verschillende andere aminozuurproducenten in Europa. Een daarvan is Evonik, de grootste producent van methionine ter wereld. De methionineproductoplossing wordt behandeld in GAC-filters om de UV-transmissie te verhogen en nevencomponenten te verwijderen. Bij productieproeven in Antwerpen verving Desotec's hernieuwbare granulaire actieve kool (GAC) GAC op basis van steenkool met behoud van uitstekende prestaties. De overschakeling op hernieuwbare GAC verliep succesvol zonder prestatieverlies. Laboratoriumtests toonden verder de haalbaarheid aan van GAC-reactivering, die binnenkort zal worden gerealiseerd en nog meer economische voordelen zal opleveren.

Wat de CO2e-voetafdruk (CO2-equivalent) van deze productiestap betreft, leiden het lagere verbruik, de zeer kleine CO2-voetafdruk van de hernieuwbare actieve kool zelf en de mogelijkheid om de actieve kool te reactiveren tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-equivalentemissie per ton product. Door bijvoorbeeld een fossiele actieve kool te vervangen door een hernieuwbare actieve kool van dezelfde standaard, kan de CO2e-voetafdruk met meer dan 90% worden verminderd voor de zuivere actieve kool en met ongeveer 70% voor de gereactiveerde actieve kool.

De voordelen van de oplossingen van DESOTEC

DESOTEC heeft uitgebreide ervaring in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van PAC en GAC voor gebruik in de productie van aminozuren. We begrijpen dat elk bedrijf binnen de chemische sector precieze en unieke vereisten heeft. 

Voordat we een volledige oplossing implementeren, voeren we uitgebreide laboratoriumtests en in-situ testen uit om de optimale koolstofkwaliteit en filteropstelling te bepalen. Als we na het testen van mening zijn dat onze oplossing niet de optimale is, laten we de klant dat weten. We onderzoeken en ontwikkelen voortdurend manieren om de producten en diensten die we aan klanten aanbieden te verbeteren. 

We werken nauw samen met klanten om de kwaliteit op een zeer hoog peil te houden. Onze expertise stelt ons in staat om problemen op te lossen en de hoofdoorzaak van eventuele problemen te achterhalen. 

Onze filters zijn mobiel en worden op maandelijkse huurbasis geleverd, waardoor ze een flexibele oplossing vormen voor veel klanten in de chemische sector. 

Het gebruik van gereactiveerde en hernieuwbare actieve kool in mobiele filters wordt ook als duurzaam beschouwd, vooral voor de productie van plantaardige aminozuren. De cradle-to-gate CO₂e voetafdruk van aminozuur op plantaardige basis is naar verluidt in de orde van grootte van 20 kg CO₂e/kg product. Het verbruik van GAC kan ongeveer 1 kg/100 kg product zijn, dus minder dan 0,1% van de totale CO₂e. 

Zodra GAC is verbruikt, wordt het in gesloten filtereenheden van de locatie van de klant naar de faciliteiten van DESOTEC getransporteerd. Dit betekent dat er geen koolstof op locatie hoeft te worden verwerkt, waardoor chemische fabrieken stof- en vuilvrij blijven.  

In de ovens van DESOTEC worden verontreinigingen volledig vernietigd in overeenstemming met de Europese wetgeving en wordt de kool gereactiveerd. Het proces wordt continu bewaakt, zodat alleen onschadelijke waterdamp de schoorstenen verlaat.