Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Verwijdering van gechloreerde VOS in de farmaceutische sector

Methyleenchloride, of dichloormethaan (DCM), is een oplosmiddel met een breed scala aan toepassingen in uiteenlopende sectoren als de voeding en de luchtvaart. In de farmaceutische industrie wordt het gebruikt om chemicaliën uit planten of voedingsmiddelen te halen voor medicijnen zoals steroïden, antibiotica en vitamines. Het is echter giftig voor de menselijke gezondheid, met het bekende potentieel om de huid te irriteren en het centrale zenuwstelsel te beschadigen. Daarom zijn luchtemissies die DCM bevatten onderworpen aan strenge controles, die per land en per bedrijfstak verschillen. Actieve kool is een zeer effectieve methode voor het zuiveren van luchtemissies van DCM, hetzij op zichzelf gebruikt, hetzij om emissies te 'polijsten' die al zijn behandeld door bijvoorbeeld cryogene condensatie.

Het probleem

Onze klant, een middelgroot bedrijf, is een van de vele in Italië die goederen produceert in opdracht van grote namen in de farmaceutische sector . Het kreeg de opdracht om drie batches van een molecuul te maken voor registratiedoeleinden, met het oog op een latere productie op grote schaal.

Het productieproces zou resulteren in luchtemissies van een reactor die vluchtige organische stoffen (VOC's) zou bevatten met kleinere hoeveelheden tolueen en andere verbindingen.

In Italië gelden voor planten die vandaag in productie gaan zeer lage DCM-limieten: minimaal onder 20 mgC/m 3 , en soms zo laag als 5 mgC/m 3 . Deze wettelijke grens gold in dit geval niet omdat het slechts een proefvaart was, maar de opdrachtgever wist dat er een oplossing voor de langere termijn moest komen en wilde dit vooraf testen.

Aangezien de gechloreerde VOS-emissies zouden worden uitgestoten als gevolg van tankontluchting en drukverlaging, zou het debiet zeer laag zijn: ongeveer 200 m 3 /h. De klant was door andere firma's die actiefkoolfilters leverden verteld dat geen enkele geschikt was voor lage stroomsnelheden vanwege het risico van kanalisatie - wanneer emissies de gemakkelijkste weg door een filter vinden, sommige plekken van het filterbed verzadigen terwijl de rest onaangeroerd blijft.

Daarom was de klant van mening dat de enige optie cryogene condensatie was, waarbij de temperatuur van de emissies wordt verlaagd, zodat verontreinigingen worden omgezet in vloeibare druppeltjes, die vervolgens kunnen worden behandeld.

Deze methode is duur en verwijdert mogelijk niet volledig verontreinigende stoffen uit emissies. De apparatuur is ook ingewikkeld om te installeren, dus niet geschikt voor een proefvaart.

De oplossing

De klant maakte voor het eerst kennis met DESOTEC op de vakbeurs Ecomondo in november 2019 in Italië en ontdekte tot zijn verbazing dat we een geschikt filter konden aanbieden voor lage debieten: de AIRCON 2000 C .

Dit model is speciaal ontworpen om zeer lage luchtstromen te behandelen en kanalisatie te voorkomen. Bovendien kan het concentratiepieken aan, zoals typisch is voor emissies die vrijkomen bij het openen van reactoren.

Aangezien de filters van DESOTEC eenvoudig te installeren of te verwijderen zijn en dagelijks te huur zijn, kan de klant ze eerst uitproberen alvorens een langetermijnbeslissing te nemen. Hoewel de klant niet direct behoefte had aan een oplossing, besloot hij proactief te werk te gaan.

Binnen twee weken na deze eerste ontmoeting had DESOTEC voorlopige evaluaties uitgevoerd. Binnen een maand hadden we twee AIRCON 2000 C-filters in de fabriek geïnstalleerd, klaar om direct te starten.

De resultaten

De productie van de drie proefbatches ging door, waarbij de klant de emissies monitorde om de DESOTEC-filters te evalueren. Het bleek dat de DCM-concentraties na behandeling ver onder de 5 mgC/m 3 lagen, rond de 1 of 2 mgC/m 3 .

Het bedrijf was opgetogen en is nu klaar om het DESOTEC-systeem te implementeren wanneer ze beginnen met de volledige productie van dit product.

Bij dergelijke discontinue productieprocessen is actieve kool een kosteneffectieve oplossing: de emissies gaan gewoon door het filter en eventuele verontreinigingen worden geadsorbeerd. Cryogene condensatie vereist echter energieverbruik, ongeacht of de emissies verontreinigende stoffen bevatten of niet, waardoor de kosten stijgen.

DESOTEC-filters kunnen ook worden gebruikt om emissies die cryogeen zijn behandeld 'op te poetsen', voordat de gereinigde lucht onschadelijk in de atmosfeer wordt afgevoerd.

De klant is ook tevreden over het gemak waarmee DESOTEC-filters kunnen worden geïnstalleerd of verwijderd, waardoor de productie snel kan worden uitgebreid zonder dat er vooraf investeringen nodig zijn.

Dit biedt hen de flexibiliteit om nieuwe opdrachten van externe klanten binnen te halen, proeven uit te voeren en hun bedrijf uit te breiden wanneer dat nodig is.