Geurcontrole bij de productie van smeermiddelen voor auto's

Een van de manieren om de continuïteit van uw bedrijf te garanderen, is de geuremissies zo laag mogelijk te houden, zodat de relaties met de lokale gemeenschap en de autoriteiten harmonieus blijven. De mobiele en duurzame filtratieoplossingen van Desotec behandelen een enorme verscheidenheid aan geurmoleculen, zodat uw werfmedewerkers, bezoekers en buren altijd veilig kunnen ademen.

Het probleem

Een Duits bedrijf produceert smeermiddelen, spuitbussen en detergenten in hun autofabrieken. Het werkt op discontinue basis. 

De smeermiddelen bevatten een groot aantal organische ingrediënten, waaronder alcoholen, alkanen, ketonen, N-methyl-pyrrolidon (NMP) en methyl-tert-butylether (MTBE). 

Veel van deze verbindingen zijn geurgevoelig. Daarom moet het bedrijf de emissies van zijn mengvaten en vulstations behandelen om te voldoen aan een limiet van 50 mgC/L. 

Het bedrijf kwam 10 jaar geleden in contact met Desotec om een duurzame oplossing te vinden voor de geurklachten. 

De oplossing

In eerste instantie installeerden we twee kleine filtereenheden, onze Aircon 3000-modellen, om een gecombineerd debiet van 8.000 m³/u uit verschillende bronnen te behandelen. 

Het werd echter al snel duidelijk dat één groter Aircon H-filter een efficiëntere opstelling zou zijn, waardoor het aantal filterwisselingen van zes tot zeven per jaar zou worden teruggebracht tot drie tot vier. Hoewel de Desotec-filters eenvoudig te vervangen zijn en gemiddeld slechts een half uur in beslag nemen, is het begrijpelijk dat bedrijven de rompslomp en de kosten tot een absoluut minimum willen beperken. 

Onlangs schakelde het bedrijf over van een op steenkool gebaseerd type actieve kool naar Desotecs hernieuwbare product, gemaakt van kokosnootschalen. We hebben dit ontwikkeld als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om de duurzaamheid van ons filtratiemodel te vergroten, van het betrekken van groenere grondstoffen tot het recyclen en reactiveren van gebruikte kool. Deze oplossing helpt zowel Desotec als onze partners om onze gezamenlijke groene doelen te bereiken.

De resultaten

Het bedrijf gebruikt al meer dan 10 jaar Desotec-oplossingen op zijn locatie. De filters blijven soepel en efficiënt werken en beschermen hun bedrijf tegen geurklachten. 

Dankzij de verhuur van onze mobiele units kan Desotec de filtratie-instellingen na de installatie gemakkelijk aanpassen, zoals in dit geval. Met vaste installaties, zoals regeneratieve thermische oxidatoren (RTO's), is dat veel moeilijker. 

Veel bedrijven in de waardeketen van de auto-industrie werken met geurige moleculen. Acrylaten vormen een ernstig probleem, omdat ze sterk ruiken, zelfs bij zeer lage concentraties. Ze worden vaak uitgestoten door UV-coatings. Deze worden vaak gebruikt door fabrikanten om de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOC's) te verminderen, maar hebben als ongewenst neveneffect dat ze de geuren doen toenemen. De filters van Desotec behandelen deze emissies met succes en zorgen ervoor dat bedrijven zowel aan de VOC- als geurlimieten voldoen. 

Als onderdeel van onze full-service filtratieoplossing behandelt Desotec al het koolstofafval op een veilige en duurzame manier. We transporteren verzadigde filters van de locaties van klanten naar onze eigen faciliteiten voor analyse en verwijdering. Alle geadsorbeerde moleculen worden vernietigd in onze ovens, die continu worden bewaakt om ervoor te zorgen dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorsteen verlaat. Koolstof wordt waar mogelijk gereactiveerd, waardoor een circulair bedrijfsmodel ontstaat dat de kosten drukt en onze duurzaamheid verhoogt.