Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

1,2-DCE verwijdering uit een waterbassin op een petrochemische locatie

DESOTEC werkt samen met partners in heel Europa aan het ontwerpen en implementeren van oplossingen voor verontreinigingsproblemen in een grote verscheidenheid aan sectoren. In dit geval was onze expertise op het gebied van afvalbeheer en logistiek even cruciaal als onze actieve koolfiltratietechnologie bij het oplossen van een 1,2-DCE-verontreinigingsprobleem.

Het probleem

Op een grote petrochemische site in Zuid-Frankrijk bevond zich een afvalwaterbekken dat tijdens de herfst- en wintermaanden volliep met regenwater. Dit water bevatte het oplosmiddel 1,2-dichloorethaan (1,2-DCE), een persistente organische verontreinigende stof (POP) die het milieu kan schaden en niet op natuurlijke wijze wordt afgebroken. Andere organische verbindingen en olieresiduen waren ook aanwezig.

Concentraties van 1,2-DCE varieerden, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de hoeveelheid neerslag. 1,2-DCE is zeer vluchtig en gaat snel over in de gasfase. Bovendien heeft het een zeer laag vlampunt, wat betekent dat er veiligheidsaspecten zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij het recyclen van zwaar beladen actieve kool. Desalniettemin is actieve kool de beste technologie om deze verbinding te verwijderen.

Een industrieel dienstverlenend bedrijf werd gecontracteerd om de algemene schoonmaak en het onderhoud uit te voeren, inclusief de sanering van het water op deze site. DESOTEC heeft een langdurige samenwerking met dit bedrijf en won daarom het onderaannemingscontract voor de levering van actieve koolfilters voor dit project.

De oplossing

Onze klant, het bedrijf voor industriële dienstverlening, ontwierp een behandelingsproces in twee fasen om te werken tijdens de regenachtige maanden van november tot januari.

De eerste fase is een stripproces om het grootste deel van de verontreinigende stoffen van water naar lucht over te brengen. Deze vervuilde lucht wordt naar een AIRCON HC luchtfilter gestuurd. De laadcapaciteit van actieve kool is hoger in de gasfase dan in de vloeibare fase, dus dit proces vermindert het koolstofverbruik.

Na het strippen bevat het water uit de stripper nog sporen van verontreinigende stoffen. Daarom wordt het voor het polijsten door een MOBICON-waterfilter gevoerd.

Aanvankelijk monteerden we slechts twee filters. Wel bleek dat de concentraties van 1,2-DCE in de latere stadia van het zuiveringsproces hoger waren dan verwacht.

Omdat frequente filterwisselingen het werk van de klant konden onderbreken, plaatste DESOTEC met spoed een extra AIRCON HC en een extra MOBICON-filter. We hebben dit binnen enkele dagen kunnen doen, zonder enige overlast voor de eindklant.

Naast het leveren van een full-service filtratieoplossing , hebben we ook alle logistiek en het afvalbeheer voor onze rekening genomen, inclusief documentatie zoals die voor het transporteren van afval.

De resultaten

Het systeem werkte goed tijdens de winter van 2019-2020, tot tevredenheid van zowel onze klant als hun eindklant, die zeer strikte normen hanteert.

DESOTEC heeft opnieuw een contract getekend voor het seizoen 2020-21 en heeft de filters eind september geïnstalleerd, klaar om in werking te treden zodra de regen begint, waarschijnlijk in november.

We hebben ook een follow-upsysteem opgezet, waarbij wekelijks de actieve kool wordt geanalyseerd om de concentratie van 1,2-DCE te controleren. Het doel is om een filterwissel uit te voeren zodra we onze limieten voor reactivering in onze ovens naderen, om zo de extra kosten te beperken.

Deze casus toont de effectiviteit van goede partnerschappen aan. Onze klant, de industriële dienstverlener, voert het algehele projectmanagement, terwijl wij een deel van het proces verzorgen: de actiefkoolfilters. We werken succesvol samen op vele locaties in Europa.

Het benadrukt ook het belang van aanpassingsvermogen. DESOTEC heeft de expertise om snel te reageren op veranderende omstandigheden en kosteneffectieve oplossingen aan te reiken om mogelijke risico's af te wenden. Soms kan het goedkoper uitpakken om filters vaker te vervangen in plaats van te betalen voor extra veiligheidsmaatregelen, maar DESOTEC zal klanten altijd adviseren over de beste handelwijze.

Ten slotte is onze ervaring in logistiek en afvalbeheer essentieel geweest voor de vlotte en veilige werking van dit project. Op ons Belgische hoofdkantoor hebben we de expertise en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om potentieel gevaarlijk afval te behandelen. Daar zullen monsters actieve kool worden geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen. Alle moleculen die door de actieve kool werden geadsorbeerd, worden vervolgens gedesorbeerd in onze reactiveringsovens en volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door een verbrandings- en neutralisatie-installatie. De gehele installatie en haar emissies worden continu online gemonitord, wat garandeert dat er alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen komt.