Full-service mobiele filtratie oplossingen vs vaste installaties

Bedrijven die zuiveringstechnologieën onderzoeken, kunnen kiezen tussen full-service oplossingen op basis van mobiele actieve koolfilters, en vaste zuiveringsinstallaties. Hier leggen we de voordelen van elke optie uit.

De voordelen van mobiele filtratieservice-oplossingen

Het belangrijkste voordeel van een full-service mobiele oplossing is de eenvoud.

Aangezien alle aspecten van de actieve koolfiltratieoplossing worden verzorgd, kan de klant zich concentreren op zijn kernactiviteiten. De klant heeft slechts één aanspreekpunt, wat een vlotte werking te allen tijde garandeert.

Aangezien de oplossing als een dienst wordt aangeboden, hoeft de klant bovendien geen initiële investering te doen.

Als Europees leider in mobiele filtratieoplossingen biedt DESOTEC de volgende diensten aan:

Pilots en tests: DESOTEC gebruikt haar expertise om klanten te adviseren en laboratoriumtests uit te voeren om de beste oplossingen te bepalen. Er kunnen proeffilters worden geïnstalleerd, die vervolgens kunnen worden opgeschaald zodra ze effectief zijn gebleken, waardoor dit een optie met een laag risico is. Door de afmetingen aan te passen, kunnen klanten mogelijk energie besparen en de bedrijfskosten verlagen.

Flexibiliteit: Mobiele filters zijn modulair: ze kunnen worden uitgewisseld voor grotere of kleinere maten; extra filters kunnen parallel of in serie worden geplaatst; en filters kunnen worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Deze flexibiliteit is gunstig voor klanten wier productieprocessen veranderen.

Klanten die in vaste technologieën investeren, lopen een groter risico, aangezien hun installatie ontoereikend kan blijken, waardoor verdere uitgaven noodzakelijk worden.

Techniek: Om water of lucht naar mobiele of vaste filters te krijgen zijn leidingen nodig, plus ventilatoren of pompen. Deze brengen extra investeringskosten met zich mee.

24/7 service: Een full-service oplossing moet 24 uur per dag ondersteuning en probleemoplossing omvatten. Dit is het geval bij DESOTEC, dat met expertise en mobiele filters kan reageren op dringende zaken. Met vaste filters moeten klanten zelf expertise in huis hebben of externe ondersteuning regelen.

Filtervervanging: Wanneer de koolstof in het mobiele filter verzadigd is, kan de hele eenheid snel worden vervangen. De klant hoeft alleen maar het oude filter los te koppelen en het nieuwe aan te sluiten: een eenvoudig, schoon en veilig proces waarvoor slechts één personeelslid nodig is en dat 30-60 minuten duurt. Als het van essentieel belang is dat er helemaal geen uitvaltijd is, kunnen twee filters in een lead-lag configuratie worden geplaatst, waarbij de tweede begint te werken zodra de eerste is verwijderd.

Bedrijven met vaste filters moeten ervoor zorgen dat de gebruikte kool onder vacuüm wordt afgezogen en dat het filter wordt bijgevuld met verse kool. Dit zal twee mensen waarschijnlijk enkele uren of zelfs meerdere dagen kosten. Bedrijven moeten ook rekening houden met steigers, PBM's en opleiding om de werknemers tijdens het proces te beschermen, wat allemaal onkosten met zich meebrengt. Er bestaat ook een risico op emissies tijdens het winningsproces, die zowel gevaarlijk voor het milieu als giftig voor de menselijke gezondheid kunnen zijn. Afval wordt ter plaatse verwerkt, ook als het gevaarlijk is.

Afval: DESOTEC's full-service oplossing omvat de veilige en duurzame verwerking van al het afval. Bij een mobiele oplossing wordt de gebruikte koolstof in de gesloten filterunit van de locatie van de klant afgevoerd, zodat er geen gebruikte koolstof vrijkomt. Dit is vooral belangrijk voor industrieën waar reinheid van het grootste belang is. De dienst regelt alle papierwerk en vergunningen.

Klanten met vaste filters moeten een alternatieve afvalverwijdering regelen. Mogelijk moeten zij gebruikte koolstof ter plaatse opslaan, wat veiligheidsopleidingen, beschermende uitrusting en milieuvergunningen vereist.

Reactivering: Afgewerkte koolstof van zowel vaste als mobiele filters kan vaak worden gereactiveerd, waardoor de kringloop wordt gesloten en de duurzaamheid wordt bevorderd.

Onderhoud: DESOTEC zal de filterunits onderhouden, reinigen en repareren nadat deze zijn uitgewisseld. Filters zullen ook worden opgewaardeerd naar de nieuwste versie wanneer dit nodig is.

Met vaste filters moet het bedrijf het onderhoud regelen. Als er gebreken worden vastgesteld, kan dit leiden tot lange perioden van productiestilstand terwijl de reparaties worden uitgevoerd.

Beschikbaarheid: DESOTEC houdt filters altijd op voorraad, zodat ze in noodgevallen of als tussentijdse maatregel snel geleverd kunnen worden. Vaste filters zijn een grote investering, die een lange aanlooptijd vereisen.

Onderzoek en ontwikkeling: DESOTEC is voortdurend in gesprek met klanten, en zal waar nodig nieuwe filtratieoplossingen trachten te ontwikkelen om aan hun behoeften te voldoen.

Vergunningen: DESOTEC helpt klanten bij het opstellen van de volledige scope die nodig is voor het verkrijgen van milieuvergunningen.

Alternatieven voor full-service filtratieoplossingen

Voor sommige bedrijven kan een kosten-batenanalyse uitwijzen dat zij aan hun zuiveringsbehoeften kunnen voldoen door te investeren in een vaste installatie.

Twee alternatieven voor een mobiele filtratie-oplossing met volledige service zijn de volgende:

1. Vaste filters: Klanten kunnen ervoor kiezen te investeren in een vast mobiel actief koolfilter. Als het debiet van de verontreinigde stroom laag is, zal omwisseling alleen in uitzonderlijke gevallen nodig zijn, zodat de verstoring en het afval op de locatie tot een minimum worden beperkt.

2. Regeneratieve thermische oxidatiemiddelen (RTO): Wanneer de hoeveelheden verontreinigde emissies zeer groot zijn, kunnen RTO's een geschiktere oplossing zijn dan mobiele of vaste actieve koolfilters, die frequent zouden moeten worden vervangen. RTO's zijn echter niet het meest geschikt voor discontinue produktie, aangezien zij gas verbranden, zelfs wanneer er geen stroom is die behandeld moet worden. In dit geval kan actieve kool een betere oplossing zijn.

Beide bovengenoemde gevallen vergen aanzienlijke capex-kosten. Het is ook belangrijk dat klanten de opex-kosten niet onderschatten: d.w.z. de essentiële kosten die zijn inbegrepen in een full-service oplossing, zoals hierboven opgesomd.

Zelfs wanneer een vaste filter of RTO een haalbare optie zou kunnen zijn, kiezen veel klanten toch voor een full-service oplossing. Zij zijn gerustgesteld door de eenvoud: zij hebben één aanspreekpunt voor al hun behoeften op het gebied van zuiveringsbehandeling, waardoor zij deze last niet meer hoeven te dragen en hun bedrijf soepel kan functioneren.

3. Casestudies

Duitsland

Deze klant produceert biogas uit een gesloten stortplaats in Duitsland. Oorspronkelijk waren er twee kleine vaste filters geïnstalleerd, waarbij om de paar weken koolstof moest worden vervangen. Dit bleek buitensporig veel mankracht te vergen, aangezien er maar weinig personeel ter plaatse was. DESOTEC verving deze filters door een grotere mobiele unit. De filters worden veel minder vaak en veel sneller vervangen, zodat het bedrijf niet meer mankracht nodig heeft. Dit betekent dat het biogasvalorisatieproces veel langer kan doorgaan met minimale inzet van personeel.

België

Bij deze afvalverwerkingsinstallatie in België raakte het vaste filter beschadigd. DESOTEC leverde een mobiel filter als tussentijdse maatregel om het legen, repareren en hervullen van het oorspronkelijke filter mogelijk te maken. De klant besloot het mobiele filter van DESOTEC te behouden en het beschadigde filter te vervangen.

Polen

Een Poolse fabrikant werd gewaarschuwd dat een piek van oppervlakteactieve stoffen betekende dat zijn afvalwater niet in de gemeentelijke installatie kon worden behandeld. De klant had dringend een oplossing nodig om bedrijfsonderbreking te voorkomen. DESOTEC installeerde binnen een week een mobiel filter, waarmee de verontreinigingsniveaus met succes werden verlaagd. De fabrikant is van plan om de productieprocessen in de komende jaren te wijzigen en is daarom blij met een tijdelijke oplossing die geen investeringen vooraf vereist.