Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Het verminderen van residuen van bestrijdingsmiddelen bij de productie van gewasbeschermingsmiddelen

De landbouw in Europa is afhankelijk van kunstmest en chemische gewasbescherming – in 2016 werd in de EU bijna 400.000 ton pesticiden en andere fytosanitaire producten verkocht. Toch kunnen de chemicaliën die tijdens de productie ervan worden gebruikt, evenals residuen van de pesticiden zelf, het afvalwater verontreinigen . Als dit in de natuurlijke omgeving terechtkomt, kan het vervuiling en schade veroorzaken. Fabrikanten zijn daarom onderworpen aan strikte wetten met betrekking tot de behandeling en afvoer van afvalwater, dat verontreinigd kan zijn door processen zoals chemische nevenreacties, verbruikte zuren en bijtende stromen, gecondenseerde stoom en water van het spoelen van de machines na gebruik. Mobiele actieve koolfiltratietechnologie, zoals gebruikt door DESOTEC, is aangewezen als Best Beschikbare Techniek (BBT) voor de zuivering van fytosanitair afvalwater vanwege het bewezen vermogen om verontreinigingen zoals adsorbeerbare organische halogeniden (AOX) en organisch materiaal terug te brengen tot de wettelijke limieten.

Het probleem

Een fabriek die chemische gewasbeschermingsmiddelen produceerde, moest het AOX-gehalte en de residuen van bestrijdingsmiddelen in het afvalwater tot een zeer laag wettelijk niveau verlagen voordat het naar een nabijgelegen zuiveringsinstallatie kon worden vervoerd.

In plaats van het verontreinigde water ter plekke op te slaan in gigantische tanks totdat het naar een specialist kon worden afgevoerd - een proces dat zowel kostbaar als onhandig is - zochten de fabrikanten naar een efficiëntere oplossing.

In het geval van deze fabriek was er nog een uitdaging: de concentraties van gechloreerde, gefluoreerde en gebromeerde AOX-componenten fluctueerden allemaal, wat betekent dat elke ontsmettingsoplossing flexibel genoeg moest zijn om ermee om te gaan.

De oplossing

Het Mobicon-model van Desote, de grootste van zijn reeks mobiele actieve koolfilters voor de zuivering van afvalwater, bleek de ideale oplossing voor deze fytosanitaire installatie.

Het belangrijkste is dat de Mobicon zeer effectief is, waarbij Organosorb-koolstof wordt gebruikt om het water van AOX en pesticiden te zuiveren tot veilige niveaus voor correcte verwijdering.

Verder eenvoudig te installeren. Het kan op proef of tijdelijk worden gemonteerd en vereist weinig investeringen van de fabrikant.

Het is eenvoudig aan te sluiten en de filters kunnen in ongeveer een uur worden vervangen. Dit in tegenstelling tot vaste filtersystemen, waar het uitwisselingsproces lang duurt en veel personeelstijd vergt.

Ten slotte is het modulair en zeer flexibel, wat betekent dat het zich kon aanpassen aan de fluctuerende stromen van verschillende verontreinigingen die door de fabriek worden geproduceerd.

De Mobicon kan in serie worden opgesteld om grotere vervuilingen aan te kunnen. De eerste filter reinigt het water van de meeste vervuiling, terwijl de tweede het gereinigde water effectief 'poetst'.

Dit systeem houdt ook in dat wanneer één filter verzadigd raakt, het tweede als back-up fungeert.

Er kunnen ook waterkolomtesten worden uitgevoerd om het type koolstof te bepalen dat nodig is en om te controleren of de filters het afvalwater tot het gewenste niveau zuiveren.

De resultaten

In het geval van deze fytosanitaire fabriek heeft de Mobicon bewezen pieken van AOX van 300 mg/L te kunnen behandelen tot de wettelijke limiet van 0,2 μg/L.

Het verwerkt effectief een debiet van 2 m³/u, wat zorgt voor een soepele en efficiënte werking.

Wanneer een filter verzadigd is, kan het snel worden vervangen en door Desotec naar een andere locatie worden vervoerd, wat betekent dat de klant geen nieuwe of verbruikte koolstof hoeft te verwerken.