Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Vermindering van de VOS- en BTEX-emissies voor een groot Spaans thermosolarbedrijf

Het opwekken van hernieuwbare energie is een topprioriteit voor wie streeft naar een duurzamere samenleving. Thermosolarsystemen, waarvan samengestelde parabolische concentratoren (CPC's) het meest ontwikkeld zijn, behoren tot de technologieën die hun waarde op dit gebied hebben bewezen. Zoals deze casestudy uit Spanje aantoont, zuiveren de duurzame mobiele filters van Desotec de emissies die worden gegenereerd door CPC's, waardoor groene energieoplossingen worden gegarandeerd om te voldoen aan de behoeften van toekomstige generaties.

Het probleem

Samengestelde parabolische concentrators (CPC's) gebruiken cilindrische parabolische zonnecollectoren om de zonnestralen te oogsten. Door deze collectoren loopt een synthetische organische vloeistof die cruciaal is voor de warmteoverdracht. Deze vloeistof is een mengsel van bifenyl en difenylether en kan snel temperaturen tot 400°C bereiken.

Een negatief gevolg van deze hoge temperatuur is de vorming van vluchtige organische stoffen (VOS), waaronder: benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX); naftaleen; difenylether; en bifenyl. Om een goede luchtkwaliteit te behouden, is het cruciaal om te voorkomen dat deze stoffen in de atmosfeer terechtkomen.

Dit probleem kan gedeeltelijk worden voorkomen door een expansievat en verschillende scheidingsprocessen te gebruiken. Toch bevatten de emissies nog steeds VOS die moeten worden behandeld.

Desotec heeft het simpele en duurzame antwoord: mobiele oplossingen voor actieve koolfiltratie die de VOS terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau.

De oplossing

Desotec werkt sinds eind 2020 samen met deze Spaanse klant. We installeerden twee Aircon 2000 actieve koolfilters , geschikt voor variabele debieten tussen 50 en 2 000 m³/h.

De filters worden in een lead-lag configuratie geplaatst. De emissies gaan over het eerste filter, waarbij de actieve kool de VOC's adsorbeert. Het tweede filter fungeert als back-up en zorgt ervoor dat eventueel doorbrekende moleculen ook worden verwijderd.

De lead-lag-configuratie optimaliseert het verbruik van actieve kool en maakt een snelle en gemakkelijke vervanging van de filters mogelijk zonder productiestilstand. Deze klant wisselt beide filters in een paar minuten ongeveer een keer per maand om.

De resultaten

De klant is blij met de oplossing van Desotec en verlengt zijn contract met ons voor een derde jaar.

Actieve kool is een eenvoudige en aanpasbare technologie die fluctuerende stroomsnelheden en concentraties kan behandelen. Daarom zijn onze oplossingen zeer geschikt voor de variabele omstandigheden die gebruikelijk zijn bij thermozonnesystemen, die afhankelijk zijn van het seizoen en de hoeveelheid zonnestraling.

We bieden ook mobiele waterbehandelingen voor thermosolar-klanten die een probleem ervaren met warmteoverdrachtsvloeistoffen (HTF) die in regenwater terechtkomen.

Al onze filters zijn mobiel, waardoor ze snel geplaatst kunnen worden. Zodra de koolstof verzadigd is, wordt de volledige filtereenheid veilig vervoerd van de locatie van de klant naar de faciliteiten van Desotec. Daar worden de geadsorbeerde moleculen in onze ovens vernietigd conform de nationale en Europese wetgeving en wordt de koolstof waar mogelijk gereactiveerd. Er komt alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen. Dit circulaire systeem verlaagt de kosten en bevordert de duurzaamheid, waardoor wordt bijgedragen aan een groenere toekomst voor iedereen.