Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Verwijderen van H₂S en VOS uit biogas

In heel Europa erkennen overheden en bedrijven steeds meer het potentieel van voedselverspilling als bron om hernieuwbare energie uit te produceren. Actieve koolfiltratie wordt beschouwd als de best beschikbare technologie voor het filteren van biogas, zodat het kan worden opgewaardeerd tot biomethaan en geïnjecteerd in nationale gasnetten.

Het probleem

Een afvalverwerkingsbedrijf heeft een site in Zuid-België waar het afval van de voedingsindustrie verwerkt. Het gebruikt anaerobe vergisting als technologie om biogas te produceren.

Vroeger voedde het dit biogas in een warmtekrachtkoppelingsmotor (WKK) om een hernieuwbare vorm van energie te produceren. DESOTEC leverde een mobiel filter om waterstofsulfide (H₂S) uit het gas te verwijderen om schade aan de motor te voorkomen.

Onlangs heeft het bedrijf besloten om in plaats daarvan het biogas op te waarderen tot biomethaan (CH₄) zodat het rechtstreeks in het landelijke gasnet kan worden geïnjecteerd. Dat is financieel logischer.

Dit vereist echter dat het biogas een extra zuiveringsstap ondergaat om schade aan de membraantechnologie die bij het opwaarderingsproces wordt gebruikt, te voorkomen; en zodat het biomethaan zuiver genoeg is voor gebruik in het landelijke net.

Aangezien de biomassa op deze site voedselafval is, bevat deze hoge concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) : tussen 500 en 1 000 mg/m³. Niveaus van H₂S zijn ongeveer 100 tot 200 ppm. Voor biomethaan moeten zowel H₂S- als VOS-niveaus extreem laag zijn: minder dan 5 ppm.

Aangezien het bedrijf al succesvol samenwerkte met DESOTEC, wendde het zich opnieuw tot ons voor ondersteuning bij zijn nieuwe plannen.

De oplossing

We hebben gebruik gemaakt van onze uitgebreide ervaring in de biogas- en biomethaanmarkten om een effectief systeem voor deze klant te ontwerpen.

We hebben nu drie AIRCON HC-XL filters in serie geleverd om een debiet van 1 000 m³/h aan te kunnen. De eerste bevat geïmpregneerde koolstof, die de H₂S verwijdert. De tweede en derde filters bevatten niet-geïmpregneerde koolstof om VOS te behandelen.

Het in serie plaatsen van filters zorgt ervoor dat aan de behandelingsdoelstellingen wordt voldaan: als het ene filter verzadigd raakt, zal het volgende de verontreinigingen adsorberen totdat het eerste is vervangen. Dit optimaliseert ook het verbruik van actieve kool, wat zorgt voor een meer kosteneffectieve en duurzame opstelling.

Nadat het biogas is gefilterd, is het zuiver genoeg om door membranen te worden geleid die het in twee stromen scheiden: biomethaan en koolstofdioxide. Deze laatste kan veilig in de atmosfeer worden geloosd.

De resultaten

De filters zijn vóór de zomer van 2021 geïnstalleerd en brengen de H₂S- en VOC-niveaus met succes terug tot onder de 5 ppm. Actieve kool wordt beschouwd als de enige technologie die deze verontreinigingen tot zulke lage niveaus kan reduceren.

Het is de bedoeling dat elk filter ongeveer een jaar meegaat voordat het vervangen moet worden. Een van de belangrijkste voordelen van een mobiel in plaats van een vast filtersysteem is dat de vervanging snel en eenvoudig is. De productie van biomethaan op deze locatie is continu en het bedrijf wordt betaald terwijl het het nationale elektriciteitsnet levert. Daarom zouden langdurige stilstandtijden de klant aanzienlijke sommen geld kosten.

Bovendien beschikt DESOTEC over de grootste mobiele filtervloot van Europa, waardoor we snel kunnen reageren wanneer een filterwissel nodig is.

Vervolgens transporteren we gesloten filters veilig weg van de locatie van de klant en brengen ze naar onze faciliteiten, waar alle verbruikte koolstof wordt geanalyseerd, zodat de juiste veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen om ermee om te gaan. Alle moleculen die op de actieve kool werden geadsorbeerd, worden gedesorbeerd in de reactiveringsovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens conform de nationale en Europese wetgeving vernietigd door middel van een verbrandings- en neutralisatie-opstelling. De gehele installatie en haar emissies worden continu online gecontroleerd, zodat er alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorstenen komt.