MCB verwijderen uit luchtemissies tijdens RTO-onderhoud

In Europa nemen multinationale productiebedrijven hun verantwoordelijkheden ten opzichte van het milieu steeds serieuzer - dat houdt ook in dat ze de luchtemissies controleren die in elk onderdeel van het productieproces worden geproduceerd.

Het probleem

In zijn fabriek in Duitsland produceert deze multinational methyleendifenyldiisocyanaat (MDI), een chemisch tussenproduct dat wordt gebruikt voor de productie van polymere materialen zoals polyurethaan (PU). Dit wordt gebruikt in een breed scala aan industrieën - van het maken van schuim autostoelen tot matrassen en isolatie.

Op de site wordt het oplosmiddel monochloorbenzeen gebruikt in het productieproces. Voordat emissies in de lucht kunnen worden geloosd, moeten ze worden behandeld om de molecule monochloorbenzeen (MCB) te verwijderen.

Dit is aanwezig in een concentratie van ongeveer 300 mg/Nm3 . Omdat bekend is dat MCB toxisch is voor de menselijke gezondheid en het milieu, is de wettelijke grenswaarde slechts 20 mg/Nm3 .

In deze fabriek wordt een RTO gebruikt om emissies te behandelen zodat ze veilig in de atmosfeer kunnen worden geloosd. Deze RTO moet echter om de twee jaar 15 dagen worden stilgelegd voor essentiële renovatie.

In plaats van de activiteiten op de locatie te onderbreken, had het bedrijf een back-upoplossing nodig voor gebruik tijdens deze RTO-onderhoudswerkzaamheden.

De oplossing

Voorheen kon de vestiging de emissies omleiden naar een alternatieve thermische behandelingsinstallatie op het terrein tijdens het essentiële onderhoud van deze RTO. Deze installatie was echter verwijderd en het bedrijf wilde graag overschakelen op behandeling met actieve kool.

De klant nam rechtstreeks contact op met DESOTEC dankzij een interne aanbeveling, omdat we al met andere vestigingen van dit bedrijf hadden samengewerkt aan lucht- en waterbehandelingsprojecten in heel Europa.

Voor de klant was onze USP het feit dat onze vloot mobiel is, waardoor het eenvoudig is om onze filters op tijdelijke basis te installeren.

Na overleg stelden we vast dat het meest geschikte filter de AIRCON HC-XL zou zijn - die het vereiste emissiestroomdebiet van 2 500 Nm3 /h aankon - en het werd binnen 10 dagen geleverd.

De resultaten

Het filter werkte effectief en bracht de concentratie MCB in de uitstoot terug tot onder de wettelijke limiet.

De fabriek hoefde tijdens de onderhoudswerkzaamheden niet stilgelegd te worden, waardoor DESOTEC-filters een kosteneffectieve oplossing waren.

Onze filters worden nu beschouwd als een back-upoplossing op lange termijn voor de RTO, vooral tijdens de tweejaarlijkse onderhoudswerkzaamheden.

De klant heeft onze oplossing ook aanbevolen bij een zustervestiging. Hier zijn managers op zoek naar een permanente back-upfaciliteit om potentiële kostbare bedrijfsonderbrekingen te voorkomen als hun RTO onvoorzien uitvalt.

Europese fabrikanten zien actieve kool steeds meer als een haalbaar en vaak gunstig alternatief voor thermische behandeling van luchtemissies.

Actieve kool is beter in staat om lage concentraties MCB te verwerken, waardoor fabrikanten schadelijke emissies kunnen terugdringen. Bovendien zijn RTO's weliswaar effectief in het verwijderen van VOC's zoals MCB, maar het verbrandingsproces produceert kooldioxide (CO₂), wat op zich natuurlijk schadelijk is voor het milieu.

Niet alleen moeten bedrijven met een grote ecologische voetafdruk meer belasting betalen, maar veel multinationals hebben principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen aangenomen en willen ook hun staat van dienst op milieugebied verbeteren.

Omdat actieve kool kan worden gerecycled en verontreinigingen adsorbeert in plaats van verbrandt, heeft het een lagere CO2 voetafdruk, waardoor het een ecologisch verantwoord alternatief is voor traditionele thermische behandelingsmethoden.