Verwijderen van geuren en COD uit afvalwater na vacuümdestillatie

Vacuümdestillatie wordt algemeen gebruikt als een doeltreffende industriële afvalwaterbehandeling. Afhankelijk van de bestanddelen van het afvalwater kunnen echter geuren vrijkomen uit het destillaat of concentraat. Tevens kunnen er dampen vrijkomen tijdens het behandelingsproces zelf. Actieve koolfiltratie kan de geurhinder van al deze bronnen verminderen en het chemisch zuurstofverbruik (COD) verlagen, zodat gezuiverd concentraat of destillaat veilig in het milieu kan worden geloosd.

Het probleem

Een gespecialiseerde chemiefabriek in Polen behandelt haar afvalwater door middel van vacuümdestillatie. Het water wordt verdampt, terwijl het destillaat in de rivier wordt geloosd. Het concentraat dat overblijft gaat naar een afvalverwerkingsinstallatie.

Dit distillaat zou zuiver moeten zijn, maar in de praktijk had het een enigszins doordringende geur. Het probleem werd nog verergerd door het feit dat de rivier uitmondt in een natuurreservaat en het een populaire plek om te kajakken is.

Het bedrijf herleidde de bron van de geur tot organische moleculen in een brandstofadditief dat wordt gebruikt om het cetaangetal van diesel te verhogen zodat deze bij lagere temperaturen ontbrandt.

Daarnaast stelde het bedrijf vast dat de COD-concentratie in het destillaat af en toe de toegestane grenswaarde van 125 mg/L overschreed.

DESOTEC had al enkele jaren geleden contact gelegd met het bedrijf. Begin 2020 nam het bedrijf contact met ons op met de vraag of actieve kool een doeltreffende oplossing voor deze situatie zou kunnen zijn.

De oplossing

Wij namen stalen van het afvalwaterdestillaat en onderwierpen die aan tests in onze labo's in België, waarbij wij verschillende soorten kool testten om zowel de geur als de COD te behandelen.

Toen uit onze test isothermen bleek dat de COD niveaus laag genoeg waren, stuurden wij de behandelde stalen terug naar de klant voor geurtests.

Uit deze tests bleek dat het kooltype dat het best presteerde wat betreft het verwijderen van geuren, ook consequent de COD-concentratie kon verlagen tot ver onder de toegestane grenswaarde. Het was niet de optimale kwaliteit in termen van COD, maar omdat het doeltreffend was voor beide problemen werd het door de klant gekozen.

Het debiet van de vacuümdestillatie-units was zeer laag: slechts 40 m³ per dag. Daarom hebben wij besloten een kleine MOBICON 2000-filter te installeren.

De enige andere vereiste techniek was een pomp, waardoor dit een zeer eenvoudige installatie is.

Al deze werkzaamheden vonden plaats op het moment dat de COVID-19-pandemie uitbrak en in heel Europa lockdowns werden ingevoerd. Desondanks waren wij in staat de labotests binnen ongeveer een week uit te voeren en de filters slechts twee weken na de bestelling van de klant te installeren. In noodsituaties kunnen wij dit proces zelfs versnellen.

De resultaten

De filtratieoplossingen van DESOTEC zijn zeer succesvol gebleken bij de behandeling van zowel de geurverontreiniging als de COD in deze chemicaliënfabriek.

Er komt nu alleen nog een vage geur van het afvalwaterdestillaat, welke na lozing niet meer waarneembaar is. De COD niveaus zijn constant lager dan 70 mg/L, ruim binnen de voorwaarden van de vergunning van het bedrijf.

Wanneer we aan afvalwaterverontreiniging denken, denken we zelden aan geurproblemen. Toch kunnen deze echter een aanzienlijk probleem vormen.

Vacuümdestillatie presteert zeer goed voor de behandeling van afvalwater, maar is soms niet helemaal toereikend. DESOTEC-filters kunnen een snelle oplossing bieden en vaak is de enige extra techniek die nodig is een pomp.

De labotests van DESOTEC waren van cruciaal belang bij het vinden van een snelle oplossing voor dit probleem, aangezien slechts één soort kool goed presteerde voor zowel geuren als COD.

De filter op deze locatie moet om de één à twee maanden worden gewisseld. Het is een snel proces dat door DESOTEC wordt uitgevoerd, zodat de klant niet zelf met de verzadigde kool om hoeft te gaan.

Al het afval wordt veilig in gesloten filters vervoerd naar de installaties van DESOTEC in België. Daar kan zelfs kool die zwaar verontreinigd is met organische stikstof, zoals in dit geval, worden gereactiveerd voor hergebruik. Alle verontreinigingen worden volledig vernietigd en de enige stof die de ovenschoorstenen verlaat is onschadelijke waterdamp.