Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Het verwijderen van VOC's uit biogas om te upgraden naar biomethaan

Voor gemeenschappen in heel Europa is de gemeentelijke inzameling van organisch afval de norm geworden. Zelfs kerstbomen kunnen worden verzameld, in anaerobe vergisters worden geplaatst en worden gebruikt als bronmateriaal voor biogas. Dit biogas bevat niet alleen methaan, dat vervolgens kan worden opgewaardeerd tot waardevol biomethaan, maar ook CO2 en verontreinigingen die bekend staan als Vluchtige Organische Stoffen (VOS), zoals terpenen en siloxanen. Deze kunnen schade aan biogasmotoren of andere zuiveringstechnologieën veroorzaken.

Eén molecuul terpeen , het alfa-pineen, zorgt voor die heerlijke kerstboomgeur waar je in december van geniet in huis. Andere terpenen produceren echter minder prettige emissies die niet alleen apparatuur zoals membranen kunnen beschadigen, maar ook een grote geurhinder kunnen veroorzaken.

De actieve koolfilters van DESOTEC kunnen VOC's verwijderen in verschillende stadia van het biogasopwaarderingsproces , afhankelijk van de gebruikte biomethaantechnologie.

Twee veelgebruikte methoden om biomethaan te produceren zijn hogedrukwaterwassers en aminewassers. In beide gevallen kunnen DESOTEC-filters VOC's vóór of na het schrobben opvangen om schade aan de apparatuur te voorkomen.

Een derde methode is membraantechnologie. Hierbij wordt ruw biogas onder zeer hoge druk door membranen geperst om het waardevolle methaan te scheiden van de CO2 en andere componenten. De VOC's die in ruw biogas zitten, veroorzaken echter niet alleen milieuschade en stankoverlast, maar zouden ook het membraan verstoppen. Dit zou de efficiëntie van het membraan verminderen, waardoor het niet meer mogelijk zou zijn om de vereiste biogaskwaliteit te bereiken. De prestaties van de installatie zouden daardoor afnemen. Bovendien verslechteren geblokkeerde membranen na verloop van tijd en zijn ze kostbaar om te vervangen.

DESOTEC-filters zijn zeer effectief in het verwijderen van VOC's uit het ruwe biogas voordat het door het membraanscheidingsproces wordt geleid, wat zorgt voor een efficiënter, kosteneffectiever en duurzamer proces.

Het probleem

Twee bedrijven in Noord-Italië, die organisch gemeentelijk afval verwerken, overwogen membraantechnologie te gebruiken om biomethaan te produceren om elektriciteit en verwarming op te wekken.

De bedrijven waren zich er daarom van bewust dat ze vóór de membraanfase VOS uit het ruwe biogas moesten filteren.

Ze overwogen om vaste filters te gebruiken. Gezien de grote hoeveelheden koolstof die ermee gemoeid zijn, realiseerden ze zich echter dat dit mogelijk zou betekenen dat meerdere werknemers continu aan het werk zouden zijn om de filters ter plaatse te legen en opnieuw te vullen.

In plaats daarvan zochten ze naar externe oplossingen.

DESOTEC werd bij het ontwerp betrokken nadat het bij de bedrijven was aanbevolen door de leverancier van het membraanopwaarderingspakket.

De oplossing

DESOTEC adviseerde de bedrijven om filters uit de AIRCON-serie te plaatsen, die ontworpen zijn om lucht en gassen te verwerken.

Er waren verschillende belangrijke redenen waarom de bedrijven DESOTEC als hun partner kozen.

Ten eerste heeft DESOTEC een ongeëvenaarde kennis van actieve kool. Het kon de bedrijven uitleggen hoe het werkt, welke maat filter ze moeten gebruiken en hoe ze twee filters in serie kunnen gebruiken. Dit was allemaal nieuw voor de klanten.

Ten tweede is DESOTEC regionaal aanwezig in Italië. Gebruikte filters worden snel vervangen en gemakkelijk weggevoerd van de locaties van de klant, zodat ze zelf geen koolstof hoeven te verwerken. Vervolgens worden ze naar het DESOTEC-magazijn in de buurt van Milaan gebracht voor behandeling en hervulling.

Een ander groot voordeel is dat DESOTEC het totale koolstofverbruik vermindert door de verbruikte koolstof te reactiveren , wat een grote kostenbesparing is.

Ten slotte is DESOTEC ook gecertificeerd om gevaarlijk afval te verwerken, zoals de afvalkoolstof van deze toepassingen wordt aangeduid door de Italiaanse autoriteiten. Het heeft medewerkers die het nodige papierwerk kunnen afhandelen en een goede reputatie bij de relevante autoriteiten.

De resultaten

Voor beide bedrijven blijken de DESOTEC-filters alle VOC's te verwijderen tot onder de detectieniveaus.

Op advies van DESOTEC heeft de leverancier van het membraanopwaardeerpakket een grens gesteld van 10 ppm. Wanneer de klanten zelfs maar de kleinste hoeveelheid VOC-doorbraak van de koolstoffilters zien, bellen ze DESOTEC voor een filterwissel.

Dit geeft de bedrijven enige speelruimte: ze kunnen blijven functioneren in afwachting van het vervangende filter, in de wetenschap dat ze nog ruim binnen de wettelijke grenzen opereren.

DESOTEC zorgt niet alleen voor mobiele filters, maar ook voor een zeer nauwkeurige opvolging. Het hielp de cliënten om de resultaten eerst elke dag en later wekelijks te evalueren. Deze realtime gegevens kunnen worden gebruikt om de prestaties van het systeem te verbeteren.