Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Het verwijderen van VOS in de rubberindustrie

Bedrijven in heel Europa stellen duurzaamheidsprincipes steeds vaker centraal in hun bedrijfsmodellen en zoeken naar nieuwe manieren om hun impact op het milieu te verminderen. Maar kosteneffectiviteit is ook een punt van zorg, waarbij bedrijven begrijpelijkerwijs terughoudend zijn om grote investeringen te doen waar slechts een tijdelijke oplossing nodig kan zijn. De mobiele actieve koolfilters van DESOTEC kunnen grondig worden getest en snel worden geïnstalleerd, waardoor bedrijven eenvoudige oplossingen krijgen voor verontreinigingsproblemen.

Het probleem

Een bedrijf in Frankrijk maakt producten van rubber. Tijdens het vulkanisatieproces worden koolwaterstofoplosmiddelen gebruikt, waarbij mogelijk schadelijke vluchtige organische stoffen (VOS) vrijkomen.

De productie steeg om aan de toegenomen vraag in 2020 te voldoen. Het bedrijf kreeg vervolgens een aanmaning om zijn uitstoot tegen 2022 te verminderen en kreeg de opdracht om de milieuautoriteiten begin 2021 een actieplan voor te leggen.

Het bedrijf hecht veel waarde aan zijn milieustrategie en wil deze graag naleven. Het werkte samen met een ingenieursbureau, dat adviseerde dat de beste langetermijnoplossing een Regenerative Thermal Oxidiser (RTO) zou zijn met een investering van ongeveer twee miljoen euro.

Er zijn echter plannen voor een grote revisie van de fabriek in de komende jaren, waardoor het bedrijf op dit moment terughoudend is om een grote investering in een nieuwe RTO te doen. Vooral omdat het ook op zoek is naar een alternatief voor het oplosmiddel dat de zuiveringsbehoefte drastisch zou kunnen veranderen.

Het adviesbureau bracht de mogelijkheid van actieve koolfiltratie naar voren, dus nam de klant contact op met DESOTEC op zoek naar een tijdelijke, aanpasbare oplossing met minimale kapitaaluitgaven.

De oplossing

Er zijn verschillende emissiepunten in de fabriek, die overeenkomen met verschillende stadia van het productieproces, zoals lijmen, drogen en vernissen. De meeste zijn al uitgerust met afzuigsystemen zoals ventilatoren en kanalen, maar sommige niet.

Het bedrijf stelde voor om te beginnen met die uitlaten met bestaande afzuigsystemen, om te controleren of actieve kool effectief is alvorens te investeren in nieuwe leidingen en ventilatoren.

De eerste fase omvat een debiet van 12 000 m³/h met een VOS-concentratie van 300 mg/m³, gedurende acht uur per dag.

Latere fasen zouden debieten van 2-16 000 m³/h zien, afhankelijk van welk deel van de installatie in bedrijf was.

Daarom zou de filtratieoplossing aan verschillende stroomsnelheden moeten kunnen worden aangepast, wat altijd een uitdaging vormt.

DESOTEC stemde ermee in om ter plaatse een pilot uit te voeren met een AIRCON 2000-skid – een complete testunit met ventilator, leidingen en filter – op een debiet van 2 000 m³/u.

Na enkele weken van testen stellen we nu voor om twee AIRCON V-XL-units in serie te installeren om alle verschillende debieten gecombineerd te behandelen.

Aangezien de VOC's brandbaar zijn, stellen we ook voor om een 'INERTI-BOX' te installeren: een oplossing die we zelf hebben ontwikkeld. Deze bevat een koolmonoxidedetector om te zien of zich hotspots ontwikkelen in het filterbed. Als dat het geval is, worden de filterkleppen gesloten en wordt het filter met stikstof overgoten om brand te voorkomen.

De resultaten

Dit is een groot project en de tests zullen nog een paar weken duren. De actieve kool blijkt echter al zeer effectief te zijn in het afvangen van de VOC's.

De klant bereidt nu zijn actieplan voor de milieuautoriteit voor en DESOTEC is klaar om de filters te leveren en te installeren zodra het groen licht krijgt.

Deze casestudy demonstreert het grondige testregime dat DESOTEC uitvoert, wat vooral belangrijk is voor grote projecten met strikte deadlines.

De klant is zeer tevreden over de flexibiliteit van onze full-service oplossing , die zich kan aanpassen aan zeer uiteenlopende debieten.

Het waardeert ook het lage investeringsniveau dat nodig is, aangezien dit slechts een tijdelijke oplossing is. Het is echter mogelijk dat actieve kool op termijn in deze fabriek kan worden geïnstalleerd.

De klant is ook onder de indruk van onze toewijding om verbruikte koolstof te reactiveren , wat in overeenstemming is met zijn eigen duurzaamheidsprincipes . We vervoeren de gesloten filterunits veilig naar onze site in België, waar we monsters testen om te bepalen hoe de koolstof moet worden opgeslagen en behandeld. Alle moleculen die op de filters werden geadsorbeerd, worden gedesorbeerd in onze reactiveringsovens en vervolgens vernietigd in een verbrandings- en neutralisatieopstelling in overeenstemming met de nationale en EU-wetgeving. De gehele installatie en haar emissies worden continu online gemonitord, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorstenen verlaat.