Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Behandeling van verontreinigd regenwater na brand in een chemische fabriek

Wanneer er zich een ramp voordoet, hebben bedrijven een snelle, eenvoudige oplossing nodig om vervuiling te voorkomen.

Het probleem

Een fabriek voor speciale chemicaliën in Frankrijk werd in 2019 getroffen door een ernstige brand, waarbij een deel van de site zwaar beschadigd raakte.

In de nasleep heeft het chemiebedrijf het bluswater direct gezuiverd om vervuiling, bijvoorbeeld PFAS uit blusschuim, in de lokale omgeving te voorkomen. Het had echter nog steeds een oplossing nodig om verontreinigd afvalwater door regenval aan te pakken.

De meeste verontreinigingen in het regenwater waren afkomstig van de chemicaliën die op de locatie werden verwerkt, namelijk additieven voor smeermiddelen, terwijl een deel afkomstig was van de rook.

Op het slechts licht beschadigde deel van de site kon de productie pas hervat worden als het chemiebedrijf aan de autoriteiten had bewezen de zaak onder controle te hebben.

Bovendien zorgden de intense media-aandacht en de grote publieke bezorgdheid ervoor dat de fabriek moest voldoen aan strengere CZV-emissielimieten dan voorheen.

De oplossing

Voorafgaand aan het incident had DESOTEC al contact met het bedrijf om mogelijke oplossingen te bespreken om hun emissies te behandelen. Het betekende dat het chemiebedrijf onze contactgegevens al bij de hand had toen het noodlot toesloeg.

Daarnaast nam het chemiebedrijf contact op met verschillende saneringsaannemers die ons ook aanraadden als partner waarmee ze graag samenwerkten.

Ze wisten dat we urgentieprocedures en filters stand-by hebben staan voor noodsituaties, zodat we snel kunnen handelen als dat nodig is.

Bovendien heeft DESOTEC uitgebreide ervaring met het behandelen van zowel bluswater als regenwater op door brand getroffen locaties. Hierdoor weten we welke actieve kooloplossing het meest geschikt is en kunnen we na installatie indien nodig optimaliseren.

Het chemiebedrijf vroeg ons daarom om hulp. Op basis van onze ervaring en onze gesprekken met de klant over de stroomsnelheid en concentratieniveaus van de betrokken chemicaliën, hebben we vastgesteld dat twee grote MOBICON-filters de optimale oplossing zouden zijn.

We hebben deze op de locatie afgeleverd en binnen minder dan een week na het incident operationeel gemaakt, zodat ze zo snel mogelijk aan de nieuwe COD-limieten konden voldoen.

De resultaten

Hoewel de CZV-concentraties in het regenwater aanvankelijk hoog waren, slaagden de DESOTEC-filters erin deze terug te brengen tot de door de overheid vastgestelde niveaus en zo het lokale milieu te beschermen tegen vervuiling.

De klant was verheugd dat er zo snel een flexibele, eenvoudige en effectieve oplossing beschikbaar was.

Het waardeerde ook de voortdurende ondersteuning van DESOTEC bij het optimaliseren van het filtratiesysteem, waardoor de klant zich in deze cruciale en stressvolle tijd op andere vitale taken kon concentreren.

Dankzij een pakket maatregelen, waar de full-service filtratieoplossing van DESOTEC deel van uitmaakt, kon het chemiebedrijf aan de CZV-limieten voldoen en toestemming van de overheid krijgen om de productie in het minder getroffen deel van de site opnieuw op te starten.

We zijn blij dat we dit bedrijf hebben kunnen helpen. En dat gevoel was wederzijds. We zijn blij om te zien dat een permanent partnerschap het resultaat is van deze samenwerking.

Dit is slechts een van de vele noodprojecten van DESOTEC. We werken ook vaak samen met klanten die onverwachte CZV-niveaus in hun afvalwater ontdekken, dat moet worden gezuiverd voordat het wordt geloosd. Onze filters bieden een snelle en duidelijke oplossing terwijl dergelijke klanten het probleem onderzoeken en verhelpen.

Crisissituaties kunnen worden verlicht als bedrijven al potentiële partners hebben om hen te helpen binnen de vervuilingslimieten te blijven en zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Om bluswater en verontreinigd regenwater binnen enkele dagen na een calamiteit te behandelen kunnen wij mobiele actieve koolfilters plaatsen. Onze oplossingen zijn onmiddellijk effectief en helpen klanten om het milieu en de buren te beschermen, het publiek gerust te stellen en de vergunningverlenende autoriteiten ervan te overtuigen dat het veilig is om de productie te hervatten.