Luchtemissie

Zuivering met mobiele actieve koolfilters

Air emission treatment

Van de chemische of petrochemische industrie tot de farmaceutische sector of de productie van kunststoffen, polymeren en composieten - bijna elk productiebedrijf heeft een oplossing nodig voor industriële luchtzuivering om te voldoen aan emissiegrenswaarden en om klachten over geurhinder te voorkomen.

Met mobiele filters van DESOTEC beschikt u over een flexibele, kosteneffectieve en schone oplossing voor het terugdringen van industriële luchtverontreinigingen en geuren, die kan worden afgestemd op de eisen van uw bedrijf.

  • Wij zorgen voor de volledige logistiek, inclusief filterwissel en behandeling van de actieve kool - zonder investerings- en onderhoudskosten, operationele onderbrekingen of behandeling van de actieve kool ter plaatse.
  • Huurcontracten op dagbasis zorgen voor de grootst mogelijke flexibiliteit tijdens het gebruik.
  • De verzadigde actieve kool wordt bij DESOTEC gerecycleerd dankzij ultramoderne reactivatieovens - voor een milieuvriendelijke en circulaire service.
  • Tijdens dit proces worden de geadsorbeerde onzuiverheden op de actieve kool volledig vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving.

Meer weten?

 

Toepassingen van mobiele actieve koolfilters voor luchtzuivering

Vluchtige organische componenten (VOC)

Vluchtige organische componenten (VOC) zijn een groep koolwaterstoffen die verdampen bij lage temperaturen en gasvormig kunnen zijn bij kamertemperatuur. VOC-emissies uit industrie en handel dragen aanzienlijk bij tot de luchtverontreiniging. De voornaamste bronnen van VOC-polluenten zijn de productie en het gebruik van organische chemicaliën en fossiele brandstoffen zoals benzeen en aardolie. Bepaalde VOC’s worden vaak gebruikt als solventen, b.v. in verf en chemische processen.

Omdat zij schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu, zijn VOC’s onderworpen aan bepaalde richtlijnen. In Europa bijvoorbeeld zijn VOC-emissies zowel op Europees, nationaal als lokaal niveau gereglementeerd. Verder in het artikel leest u meer over dit onderwerp.

Onze casestudies geven u een zicht op de diverse toepassingen waarin onze mobiele actieve koolfilters uiterst doeltreffend zijn om VOC's uit luchtemissies te verwijderen:

 

In ons e-book kan u meer lezen over onze op maat gemaakte oplossingen voor luchtzuivering met mobiele actieve koolfilters van DESOTEC.

 

Geuren

Afhankelijk van hun type en concentratie kunnen geuren het welzijn sterk beïnvloeden, bijvoorbeeld in de buurt van productie-installaties of installaties voor afvalbehandeling en rioolwaterzuivering. Oorzaken zijn VOC's of anorganische verbindingen zoals waterstofsulfide (H2S) en ammoniak (NH3). Stoffen met een lage geurdrempel, waartoe naast H2S en NH3 bijvoorbeeld ook styreen behoort, veroorzaken zelfs in lage concentraties aanzienlijke geurhinder. Voor waterstofsulfide bijvoorbeeld, dat intens naar rotte eieren ruikt, ligt de geurdrempel volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al bij 0,2-2,0 µg/m³.

Adsorptie met actieve kool is ideaal voor de behandeling van geuren veroorzaakt door organische verbindingen. Geurhinder veroorzaakt door anorganische moleculen zoals H2S of NH3 kan op een effectieve manier worden geëlimineerd met geïmpregneerde actieve kool.

Onze casestudies geven u een zicht op de vele mogelijke toepassingen van actieve kool voor geurbestrijding en de voordelen van onze mobiele luchtzuiveringssystemen voor de industrie:

Mobiele luchtzuiveringssystemen van de Europese marktleider

Onze mobiele AIRCON actieve koolfilters en actieve kooltypes voor de reiniging van lucht of gassen kunnen een breed spectrum van types verontreiniging, inlaatconcentraties en volumestromen aan. Zij vormen een handige en kostenbesparende filtratieoplossing voor industriële luchtemissies. De filters kunnen flexibel aan de noden worden aangepast en bijvoorbeeld in serie gebruikt worden als hoofd- en polishingfilter. Parallel gebruik voor grotere luchtdebieten is ook mogelijk.

  • Plug-and-play: de DESOTEC filterunits zijn onmiddellijk klaar voor gebruik en kunnen binnen 30 minuten worden aangesloten.
  • 24/7-Service: wij zijn 24 uur per dag beschikbaar en beschikken over een eigen wagenpark - de actieve koolfilter is dus binnen de kortst mogelijke tijd bij u ter plaatse.
  • Huurprijs op dagbasis: er zijn geen investerings- en onderhoudskosten.
  • Schone oplossing: zodra de actieve kool verzadigd is, vervangen wij de complete filter door een unit van hetzelfde type - vervanging en recyclage van de gebruikte actieve kool vindt plaats bij DESOTEC.
  • Volledige vernietiging van verontreinigende stoffen: in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving worden de geadsorbeerde verontreinigende stoffen volledig vernietigd in de rookgaszuiveringsinstallatie, die een thermische oxidator omvat.
  • Innovaties van de Europese marktleider: wij werken continu aan de verdere ontwikkeling van onze producten & oplossingen - zo werkt u altijd met de best beschikbare technieken.

 

 

Luchtverontreiniging: wetten, voorschriften en richtlijnen

 

Sinds het eind van de jaren zeventig is de Europese Unie bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit begon echter pas echt te verbeteren na 1996 met de ontwikkeling van de Air Quality Framework Directive (1996/62/EG), waarin werd bepaald hoe de luchtkwaliteit in de lidstaten zou worden geregeld en beoordeeld. Deze kaderrichtlijn werd later met andere richtlijnen gecombineerd tot de  Ambien Air Quality Directive (2008/50/EG). Een mogelijke herziening van deze richtlijn is gepland voor 2022.

Aangezien industriële productieprocessen verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de totale luchtverontreiniging in Europa, werd de Industrial Emissions Directive (IED) ontwikkeld. Deze richtlijn regelt de uitstoot van verontreinigende stoffen door industriële installaties en heeft tot doel het milieu te beschermen tegen schadelijke industriële emissies door de toepassing van de Beste Beschikbare technieken (BBT).

Aangezien luchtverontreiniging zich over lange afstanden verplaatst en de grenzen van de verschillende lidstaten overschrijdt, heeft de EU ook maatregelen genomen om de nationale luchtverontreiniging te verminderen door nationale maximumwaarden voor de belangrijkste polluenten vast te stellen. Dit is vastgelegd in de National Emission reduction Commitments Directive (NEC-richtlijn), in de industrie ook wel bekend als de National Emission Ceilings.

Deze overkoepelende Europese richtlijnen worden vervolgens geïmplementeerd in de milieuwetgeving en het actieplan van de verschillende lidstaten.