De alerte bewaker van elke actiefkoolinstallatie

Inertibox

De voordelen van actiefkoolinstallaties zijn legio: ze bieden oplossingen voor diverse zuiveringsuitdagingen bij ondernemingen en functioneren heel performant. Nadeel is dat het exotherm adsorptieproces mogelijk een hotspot kan creëren in de actiefkoolfilter.  Met de ontwikkeling van de Inerti-Box anticipeert Desotec op dat risico en vermijdt het elke kans op oververhitting. Het leunt aan bij onze missie om sleutel-op-de-deurinstallaties aan te bieden die in optimale en veilige omstandigheden kunnen werken.

In tal van industrieën is risico assessment van kapitaal belang voor de continuïteit van het integrale bedrijfsproces. Als een actiefkoolinstallatie daar deel van uitmaakt, is het essentieel om die zo performant én zo veilig mogelijk te laten werken.

Hotspots

Adsorptie van verontreiniging door actieve kool is een exothermisch proces, waarbij er dus sowieso warmte vrijkomt. Het risico op de vorming van een dergelijke hotspot is afhankelijk van de inkomende concentraties en de aanwezigheid van bepaalde componenten, zoals aceton. Ook bij verstopping van de actiefkoolfilter of bij een onevenwichtige verdeling van de belasting over het totale koolbed, stijgt de kans op oververhitting.

De Inerti Box anticipeert op die warmteontwikkeling door de actiefkoolfilter te inertiseren. Het is een gesloten systeem dat op het stikstofnet van een onderneming wordt aangesloten en de filter onder stikstofdruk plaatst, om de zuurstoftoevoer (een belangrijke accumulator bij warmteontwikkeling) volledig te bannen. Deze volledig autonoom werkende oplossing treedt automatisch in werking als er een te hoge CO-ontwikkeling wordt gemeten, die voor een alarmmelding zorgt. Vervolgens gaat het toestel automatisch in veiligheidsmodus en stuurt de geïntegreerde PLC kleppen aan die een aangepaste hoeveelheid stikstof over de actiefkoolfilter sturen. Hierbij wordt de mobiele actiefkoolinstallatie tijdelijk ‘on hold’ gezet.

De Inerti Box geeft aan ondernemingen die gebruik maken van gehuurde actiefkoolinstallaties een garantie over het permanent veilig functioneren van hun Aircon-systemen. Door dit recent ontwikkeld beveiligingssysteem in te zetten, kunnen onze klanten op een perfecte manier anticiperen op de verantwoordelijkheid die ze dragen bij het inzetten van huuroplossingen. De Inerti Box is voor Desotec een logische aanvulling op het assortiment en draagt bij tot onze missie om kwalitatieve turnkey-oplossingen aan te bieden. Het bewijst eens te meer dat we zoveel meer zijn dan louter een aanbieder van mobiele zuiveringsinstallaties op basis van actieve kool.