Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

You are reading an automatic translated page, click here to go to the base English page.

Recycling en hergebruik van industrieel afvalwater voor industriële processen om te verduurzamen

Over

De opwarming van de aarde is een bedreiging die de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden, vooral nu iedereen de effecten ervan begint te zien en te voelen. Zo merken zowel particulieren als bedrijven dat langere perioden van droogte leiden tot waterschaarste. Dit is een van de redenen waarom steeds meer bedrijven zich inzetten voor recuperatie en hergebruik van verschillende waterstromen. Actieve koolfiltratie kan hierin een belangrijke rol spelen.

Verhoogde waterrecuperatie door 'end-of-pipe'-oplossing

Water is een schaarse hulpbron waar we zorgvuldig mee om moeten gaan, integraal over de hele waterkringloop. Dat geldt des te meer nu klimaatverandering leidt tot nattere winters, drogere zomers en extremere weersverschijnselen. Alleen met een integrale aanpak van het waterbeheer kunnen we deze uitdaging aan, iets waar ook industriële bedrijven zich van bewust zijn. Zij zijn over het algemeen voor hun processen sterk afhankelijk van water en willen ook zelf inspanningen leveren om de beschikbaarheid van water voor de toekomst te garanderen en bij te dragen aan een hoger niveau van duurzaamheid. Dit doen ze door regenwater op te vangen en te zuiveren, proceswater en condensaatstromen te hergebruiken.

De gebruikte technologie is sterk afhankelijk van de toepassing. Bij de zuivering en recuperatie van bijna elk type water kan actieve koolfiltratie, zoals de mobiele filtratieoplossingen van DESOTEC, zeer efficiënt blijken te zijn. Als er nog water moet worden geloosd op de riolering of op het oppervlaktewater, helpt deze vorm van zuivering - op basis van mobiele actieve koolfilters - als 'end of pipe'-oplossing om bedrijven vlot aan de lozingsnorm te laten voldoen. Idealiter vindt er nauwelijks lozing plaats en kan het bedrijf een aanzienlijk deel van de waterstromen recyclen voor hergebruik.

DESOTEC mobiele filteroplossingen zijn uitermate geschikt om op zeer eenvoudige wijze allerlei organische verontreinigingen zoals CZV of BZV uit het water te filteren. Afhankelijk van de toepassing kan actieve koolfiltratie de oplossing op zich zijn, of het kan deel uitmaken van een meerfasige zuiveringsinstallatie die toelaat te streven naar een maximale waterrecuperatie.

Hergebruik van water zorgt voor duidelijke kostenbesparingen in het waterbeheer

Wanneer productiebedrijven een sterke groei doormaken, zien zij vroeg of laat het probleem dat de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie niet meer volstaat om de grotere afvalwaterstromen te zuiveren en te zuiveren. In plaats van simpelweg te investeren in een uitbreiding of vernieuwing van de waterhuishouding, gebruiken bedrijven vaak hun groeiscenario om de integrale waterhuishouding opnieuw tegen het licht te houden. Bij het in kaart brengen en analyseren van alle waterstromen (regenwater, afvalwater, proceswater, koelwater, condensaatstromen) is waterterugwinning en -hergebruik vaak een interessante optie, zeker voor de minst vervuilde waterstromen.

Het gebruik van mobiele filteroplossingen van DESOTEC biedt vaak al een groot deel van de oplossing en stelt bedrijven in staat om verstandig te anticiperen op nieuwe droge zomers en lage grondwaterreserves. Actiefkoolfiltratie kan worden ingezet voor het zuiveren en recupereren van elke waterstroom in de meest uiteenlopende productiebedrijven.

Hoe wij u helpen

DESOTEC duurzame mobiele oplossing

Drukke bedrijven hebben één aanspreekpunt nodig voor al hun behoeften op het gebied van lucht-, gas-, water- en vloeistoffiltratie. De totaaloplossingen van DESOTEC dekken alles, van behoefteanalyse tot filterinstallatie, duurzame afvalverwerking en filteronderhoud.

Actieve kool is de best beschikbare technologie voor veel toepassingen, als een op zichzelf staande behandeling of in combinatie met andere technologieën. DESOTEC-experts staan 24/7 voor u klaar en bieden een service waarop u kunt vertrouwen.