Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Geurverwijdering in een dierenvoederfabriek in het Verenigd Koninkrijk

Voedselfabrieken, vooral die waar vlees en vis worden verwerkt, zijn vaak bronnen van stankoverlast. Ze stoten waarschijnlijk vluchtige organische stoffen (VOC's) en zwavelhoudende verbindingen uit, wat leidt tot klachten van omwonenden. Actieve koolstoffilters van DESOTEC worden op veel van deze locaties in Europa gebruikt en helpen klanten om te zorgen voor een geurvrije atmosfeer en een goede verstandhouding met de omwonenden.

Het probleem

Een fabriek voor dierenvoeding, gelegen naast een woonwijk in het Verenigd Koninkrijk, ontving klachten over stank. 

Aanvankelijk dacht de fabriek dat de belangrijkste bron afkomstig kon zijn van de hoofdfabriek, waar vlees en vis worden verwerkt tot huisdiervoer en de lucht uit het gebouw wordt afgevoerd via een ventilatieopening aan de buitenmuur. 

Ze waren zich ook bewust van geuren die afkomstig waren van een ventilatieopening bovenop een twee meter hoge opslagtank voor afvalvoedsel buiten het hoofdgebouw. De geuren waren erger toen het afval uit de fabriek werd vervoerd, waardoor de lucht in de tank via de ventilatieopening naar buiten werd verplaatst. 

De oplossing

Begin 2020 werd de fabriek proactief benaderd door de verkoopmanager van DESOTEC in het VK. 

Na overleg besloot de fabriek om eerst een DESOTEC filter te testen op de veel kleinere afvalopslagtank. Als dit een succes zou zijn, zouden ze een apart, groter filter installeren op de hoofdontluchting van de fabriek. 

Hoewel het bedrijf de luchtstroom niet had geanalyseerd, maakten de technici van DESOTEC gebruik van hun expertise om een oplossing te ontwerpen met het meest geschikte type filterunit en de meest geschikte koolstofsoort. 

Nadat we groen licht hadden gekregen, leverden we binnen twee weken een AIRCON 2000 C filter, samen met een verbindingsslang en flenzen. Dit model is geschikt voor een lage luchtstroom, zoals die van een ventilator. 

Na onze begeleiding vonden de technici van de fabriek het aansluiten van het filter een eenvoudige taak. Het was niet nodig om de ontluchting van de tank aan te passen. 

De resultaten

Het filter van DESOTEC werd aan het begin van de zomer geïnstalleerd en is zeer succesvol gebleken. 

Het bedrijf ontdekte zelfs dat de afvalopslagtank de belangrijkste bron van geuren in de fabriek is, waardoor het niet nodig was om een groter filter voor de hoofdfabriek te installeren, wat een aanzienlijke kostenbesparing voor hen betekende. 

Nadat dit probleem was opgelost, realiseerde de fabriek zich later dat er een soortgelijk probleem bestaat wanneer de tankwagens het afval komen ophalen. Net als de afvaltank zelf, hebben ook de tankwagens ventilatieopeningen aan de bovenkant waardoor stinkende luchtstromen worden afgevoerd wanneer de tankwagen volloopt. 

Momenteel wordt deze stroom behandeld met een actief koolfilter van een ander bedrijf. Deze blijkt echter te klein te zijn en raakt snel verzadigd. 

DESOTEC is nu in gesprek met het bedrijf om nog een filter te installeren voor aansluiting op de tankwagens. Dit zou de AIRCON 2000 LPF zijn, die de hogere druk van deze stroom aankan. 

De compactheid van DESOTEC filters maakt ze zeer geschikt voor drukke fabrieksterreinen waar tankwagens laden en lossen of waar de ruimte beperkt is. Alternatieven zoals biofilters, een andere veelgebruikte technologie voor geurbestrijding, nemen veel meer ruimte in beslag. 

Onze filters zijn ook ideaal voor discontinue productie. Terwijl biofilters een constante stroom contaminanten nodig hebben om de bacteriën in leven te houden, kan actieve kool stand-by blijven tot het nodig is. 

In het onwaarschijnlijke geval dat er ondersteuning nodig is, staan de technici van DESOTEC 24/7 voor u klaar, maar de filters zijn heel eenvoudig aan te sluiten en te bedienen. 

Zodra de filters verzadigd zijn, worden ze getransporteerd naar onze faciliteiten in België. Daar worden de koolstofmonsters geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de gebruikte koolstof uit de mobiele filters. Na analyse en goedkeuring wordt de gebruikte kool overgebracht naar een van de vier grote reactiveringsovens van DESOTEC om de verontreinigingen te verwijderen en de kool klaar te maken voor hergebruik. 

Alle moleculen die op de sites van de klanten door de actieve kool werden geadsorbeerd, worden gedesorbeerd in de reactiveringsovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door een verbrandings- en neutralisatiefaciliteit. De hele installatie en haar emissies worden continu online bewaakt, wat garandeert dat er alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen komt. 

Door gereactiveerde koolstof te gebruiken, besparen klanten niet alleen geld, maar verbeteren ze ook hun milieuefficiëntie.