Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Behandeling van luchtemissies in een chemisch park in Frankrijk

Chemische bedrijven staan onder toenemende druk om hun uitstoot te beteugelen en dreigen te sluiten als ze niet kunnen voldoen aan strenge controles op vervuiling. Actieve kool is in veel omstandigheden een zeer effectieve en betrouwbare behandeling voor luchtzuivering, waardoor planten met vertrouwen kunnen blijven produceren.

Het probleem

Een bedrijf levert nutsvoorzieningen en industriële diensten op een chemisch park in Frankrijk. Zij exploiteert een verbrandingsinstallatie voor de chemische bedrijven op het park. De verbrandingsoven bevat vuurvaste stenen die om de twee à drie jaar moeten worden vervangen.


Tijdens deze onderhoudsperiodes, die één tot twee maanden duren, moet een speciaalchemiebedrijf op het park in plaats daarvan zijn afgas affakkelen. Hiermee worden echter niet alle verontreinigende stoffen verwijderd.

Het chemiebedrijf kwam onder druk te staan van de lokale milieuautoriteit om te bewijzen dat het zich aan de emissielimieten hield: VOS tot 110 mg/m³, tert-butylmercaptaan (TBM) tot 20 mg/m³ en waterstofsulfide (H₂S) tot maximaal tot slechts 5 mg/m³.

De autoriteit heeft de bevoegdheid om de fabriek te sluiten als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, dus zocht het industriële dienstverlener naar een back-upoplossing.

De oplossing

Desotec installeerde een HC-XL filter, geschikt voor het behandelen van een debiet van 100 m³/h tot 200 m³/h.

Het is hoog genoeg om twee lagen van verschillende soorten koolstof te gebruiken om de H₂S- en de niet-zwavelachtige verbindingen te behandelen. Als er meer H₂S was geweest, hadden we twee filters geïnstalleerd om deze verontreinigingen afzonderlijk te behandelen, hoewel dat in dit geval niet nodig was.

De klant koos er ook voor om door Desotec ontworpen veiligheidsuitrustingen te plaatsen: een INERTI-BOX en een HC-BOX. Dit systeem gebruikt een CO-sensor om te detecteren of zich hotspots vormen in het filterbed; sluit automatisch de kleppen die zuurstof aan het filter leveren; en blus het met stikstof.

Er is altijd een zeer kleine kans op hotspots wanneer H₂S aanwezig is, omdat het filter zuurstof nodig heeft om goed te functioneren. Hoewel het risico hier zeer laag is, is de opdrachtgever veiligheidsbewust te werk gegaan.

De resultaten

Het systeem is in het najaar geïnstalleerd. Gedurende de eerste maand heeft de klant elke twee dagen de uitstoot gemeten bij de outlet en nul vervuiling gedetecteerd.


Hiermee kon het chemiebedrijf aan de milieuautoriteiten aantonen dat het aan zijn vergunning voldoet, waardoor de dreiging van sluiting werd opgeheven.

Het eerste filter ging zes maanden mee voordat het vervangen moest worden.

Zowel de opdrachtgever als het chemiebedrijf blijven zeer tevreden. Ze zijn aangenaam verrast door de effectiviteit van actieve kool.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het filter alleen zou worden gebruikt tijdens de stilstand van de verbrandingsoven. De klant beschouwt het nu echter als een permanente oplossing vanwege de betrouwbaarheidsproblemen van de verbrandingsoven, waardoor het chemiebedrijf soms de productie moest stilleggen.

De klant is tevreden over de snelle installatie van het filter. Alternatieve vaste technologie vereist misschien uitgebreide engineering en bouw, wat al snel een paar maanden in beslag neemt, maar het filter van Desotec werd binnen twee weken geïnstalleerd.

Het is ook een heel simpele oplossing: binnen een uur na installatie was er nul vervuiling.

Er zijn ook weinig capex-kosten. Alternatieve oplossingen kunnen miljoenen euro's kosten, maar zijn misschien niet effectief. Desotec filters worden geleverd op huurbasis en kunnen dus indien nodig worden verwijderd.

Desotec behandelt alle afvalkool en transporteert het veilig in gesloten filterunits. In onze vestigingen in België analyseren we monsters om te bepalen hoe ze moeten worden bewaard en behandeld. Alle moleculen die tijdens de werking werden geadsorbeerd, worden gedesorbeerd in de ovens van Desotec en de meeste koolstof wordt vervolgens gereactiveerd voor hergebruik. De verontreinigingen worden vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving. De gehele installatie en haar emissies worden continu online gecontroleerd en er bestaat alleen onschadelijke waterdamp in de schoorsteen.