Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Geurbestrijding

Over

Door een proactieve benadering van geurbestrijding krijgt u een reputatie als een milieubewust bedrijf dat respect heeft voor de gemeenschap. Desotec staat klaar om met u samen te werken en een snelle levering van duurzame mobiele filtratieoplossingen aan te bieden, zodat uw bedrijfsvoering op rolletjes loopt.

Waarom zou je geuren behandelen?

Het kan moeilijk zijn om de bron van geuren te lokaliseren, en het meten van emissies is complex en enigszins subjectief. Daarom ontstaat de noodzaak om geuren te behandelen vaak pas als er klachten zijn.

Door de toenemende verstedelijking en de lagere tolerantie voor geurhinder krijgen sommige gevestigde locaties voor het eerst te maken met klachten. Deze kunnen zich zelfs voordoen wanneer een locatie voldoet aan de emissielimieten voor het milieu.

Met de mobiele filtratiediensten van Desotec kunt u geuren snel behandelen, maatregelen die door milieuautoriteiten worden vereist, voorkomen en kostbare uitvaltijd voorkomen. Je behoudt ook je positieve imago in de media en de gemeenschap en creëert een meer gastvrije faciliteit voor werfmedewerkers en bezoekers.

Wat zijn de industriële geurbronnen?

Veel industriële sectoren produceren onvermijdelijk geuren. Toch zijn er zeer effectieve behandelingen beschikbaar, zoals de mobiele filtratieoplossingen van Desotec.

Natuurlijk zijn de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie rijk aan geuren. Er is een lage tolerantie voor bepaalde geuren, zoals diervoeding, slachthuizen en vlees- en visverwerking. Anderen, zoals koffiebranden, kunnen aangenaam zijn, maar alleen bij lagere concentraties.

Zwavelgeuren afkomstig van afvalbeheer en afvalwaterzuivering kunnen ook worden verminderd door de filters van Desotec, zodat ze de omwonenden niet storen.

Hoewel er over het algemeen een hogere tolerantie is voor landbouwgeuren, is het belangrijk om kunstmestgeuren en geuren afkomstig van biogasinstallaties te behandelen.

Andere toepassingen waarbij industriële geurbestrijding het verschil maakt, zijn toepassingen die verband houden met de vervaardiging of verwerking van asfalt en bitumen, geurstoffen, polyester en composieten, verven en coatings.

Welke moleculen vereisen industriële geurbestrijding?

Geurende moleculen kunnen vluchtige organische stoffen (VOS) of anorganische chemicaliën zijn, waaronder:

  • Amine ruikt naar visverwerking.
  • Fenol- en benzeengeuren van aardolie.
  • Acrylaat- en styreengeuren van kunststoffen en composieten.
  • Waterstofsulfide (H₂S) en andere zwavelgeuren van bitumen en biogas.
  • Ammoniak (NH₃) uit meststoffen.
  • Dimethylsulfide (DMS) en dimethyldisulfide (DMDS), aromatische koolwaterstoffen, H₂S en NH₃ uit slib-, riool- en afvalwaterzuivering.

Met de actieve koolfilters van Desotec behandelen fabrikanten deze geuren en vele andere met succes.

Lokale industrieën vormen de kern van hun gemeenschappen en bieden hen werkgelegenheid en economische voordelen. Dankzij de mobiele filtratiediensten van Desotec bouwt elke industriële installatie goede relaties op met de buren door de lucht fris en schoon te houden.

Helpt u te voldoen

Naarmate geurklachten toenemen, wordt de regelgeving strenger. Desotec heeft zowel de knowhow als de technologie om uw bedrijf in staat te stellen te voldoen aan de komende wetgeving.

Op EU-niveau is de Richtlijn Industriële Emissies (IED) de belangrijkste verordening die geuremissies regelt.

Landspecifieke wetgeving omvat TA Luft in Duitsland, die is bijgewerkt met landelijke regelgeving rond geur. Andere landen en regio's hebben vergelijkbare wetgevingen.

Milieuautoriteiten stellen de voorwaarden vast van exploitatievergunningen voor locaties, waaronder mogelijk grenswaarden voor geuremissies. Als uw bedrijf wordt geconfronteerd met onderzoeken door deze autoriteiten, kunnen we snel effectieve oplossingen bieden.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

Als uw bedrijf te maken heeft met geurproblemen, bieden de full-service mobiele actieve koolfilters van Desotec uitkomst.

We installeren filteropstellingen met standaard actieve kool voor VOC's of geïmpregneerde actieve kool voor anorganische verbindingen. Filters werken alleen of in combinatie met andere technologieën. In urgente situaties zijn onze mobiele filters binnen de kortste keren operationeel.

Wij transporteren filtratieafval in gesloten units weg van uw locatie. Alle moleculen worden vernietigd en waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, waardoor je een circulaire oplossing krijgt die zowel efficiënt als groen is. Waar reactivering onmogelijk is, wordt afval veilig verwerkt. Ons R&D-team is voortdurend op zoek naar nieuwe behandelingsoplossingen om de duurzaamheid verder te vergroten.

DESOTEC heeft ons ondersteund bij de engineering en levering van onze procesluchtzuivering, waarmee we geuren kunnen opvangen en uitstoot naar onze buren kunnen vermijden .

Onze filtratieoplossingen

Mobiele, modulaire industriële filtratie waarmee u zich kunt concentreren op uw bedrijf. Duurzame afvalverwerking en 24 uur per dag ondersteuning zijn inbegrepen voor een probleemloze service.

Onze filtratieoplossingen