Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

You are reading an automatic translated page, click here to go to the base English page.

Noodverwijdering van schuimmiddelen uit afvalwater

Schuim in afvalwater is een zeer zichtbare vorm van vervuiling door oppervlakteactieve stoffen en kan bij het lozen in natuurlijke waterlopen tot publieke onrust leiden en tot boetes leiden. Verschillende in de chemische industrie veel gebruikte oppervlakte-actieve stoffen kunnen schuim veroorzaken. DESOTEC heeft uitgebreide ervaring in het zuiveren van afvalwater om schuimmiddelen en andere vormen van vervuiling door oppervlakteactieve stoffen te verwijderen. In noodsituaties kunnen onze oplossingen snel worden geleverd en geïnstalleerd, waardoor dure stilleggingen in de chemische industrie worden voorkomen of geminimaliseerd.

Het probleem

Een chemisch bedrijf produceert in zijn fabriek in Italië anorganische verbindingen om additieven voor de voedingsindustrie te maken.

Het afvalwater is meestal niet erg vervuild en vereist alleen een fysisch-chemische behandeling om anorganische verbindingen te verwijderen voordat het veilig in de plaatselijke waterloop kan worden geloosd. Het is niet nodig om de beperkte hoeveelheid onschadelijke organische componenten die het bevat te behandelen.

In de zomer van 2020 vond het bedrijf echter onverwacht schuim in het afvalwater.

Het was niet zeker waarom dit probleem plotseling was ontstaan, en wist alleen dat het werd veroorzaakt door oppervlakteactieve stoffen in een concentratie van 15-20 mg/L. Deze worden wel biologisch afgebroken, maar alleen in een langzaam tempo. Daarom zijn ze onderworpen aan strikte limieten: in Italië is dit doorgaans 10 mg/L, maar de limieten kunnen variëren voor specifieke bedrijven.

Het bedrijf wist dat het lozen van dit schuimende water in de rivier tot grote onrust zou leiden en zou leiden tot noodmaatregelen van de milieuautoriteiten.

Daarom moest het zijn fabriek sluiten en ongeveer 500 m³ vervuild afvalwater opslaan, terwijl zijn ingenieurs naar noodoplossingen zochten. Een simpele zoektocht op internet leidde hen naar DESOTEC.

De oplossing

Het bedrijf belde op vrijdagochtend met DESOTEC en besprak de situatie met onze Italiaanse salesmanager. Zoals alle salesmanagers van DESOTEC is hij ook ingenieur.

In minder urgente situaties zouden we hoogstwaarschijnlijk laboratoriumtests uitvoeren op afvalwatermonsters om ervoor te zorgen dat we de optimale filteropstelling kunnen leveren. In noodgevallen hebben onze ingenieurs echter de expertise om een onmiddellijke, effectieve oplossing voor te stellen die indien nodig later kan worden aangepast.

Veel van de ervaring van DESOTEC in het behandelen van vervuiling door oppervlakteactieve stoffen komt voort uit het werken met bedrijven in de chemische industrie die biofilters hebben geïnstalleerd om organische verbindingen te behandelen. In deze gevallen kan actieve kool na het biofilter worden geïnstalleerd als polijststap om de resterende oppervlakteactieve stoffen te verwijderen. Hoewel dit Italiaanse bedrijf geen biofilter ter plaatse had aangezien organische vervuiling slechts beperkt is, is het principe om oppervlakteactieve stoffen te verwijderen hetzelfde.

Onze verkoopmanager kon putten uit zijn uitgebreide ervaring met het omgaan met vervuiling door oppervlakteactieve stoffen en was ervan overtuigd dat onze filters in staat zouden zijn om het schuimmiddel te behandelen.

Het bedrijf plaatste de bestelling die middag. De volgende ochtend hebben we een MOBICON-filter afgeleverd vanuit onze hub in Italië. We hebben ook acht ton macroporeuze actieve kool geleverd, die het meest geschikt is om grotere organische componenten te adsorberen.

De klant startte het filtratieproces op zaterdagnamiddag en behandelde een debiet van 10 m³/u. Men was er snel van overtuigd dat het filter het schuim effectief uit het afvalwater verwijderde.

Maandagochtend kon de productie in de fabriek worden hervat.

De resultaten

De klant was zo tevreden met de service en oplossing van DESOTEC dat het de MOBICON-filter heeft behouden als beveiliging in geval van een ander noodgeval.

Uit tests bleek later dat de oppervlakteactieve stof die het schuim had veroorzaakt, Arabische gom was, een schuimmiddel dat veel wordt gebruikt in de voedingsindustrie. De klant heeft nu nog twee DESOTEC-filters geïnstalleerd, onze MOBICON 2000-modellen, om deze organische verontreiniging te behandelen.

De klant was erg blij met hoe snel we konden reageren. Ons netwerk van Europese hubs maakt het mogelijk om in noodsituaties op zeer korte termijn filters en grote hoeveelheden koolstof te leveren.

In al onze projecten is recycling een onderdeel van onze service zodra de koolstof is verbruikt. Klanten behandelen het afvalkool niet zelf. In plaats daarvan wordt het in gesloten filters veilig vervoerd naar onze vestiging in België, waar we monsters testen om te bepalen hoe het moet worden bewaard en behandeld. Alle moleculen die op de filters werden geadsorbeerd, worden gedesorbeerd in onze reactiveringsovens en vervolgens vernietigd in een verbrandings- en neutralisatieopstelling in overeenstemming met de nationale en EU-wetgeving. De gehele installatie en haar emissies worden continu online gemonitord, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorstenen verlaat.