Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Oppervlakteactieve stoffen en schuimmiddelen

Over

Oppervlakteactieve stoffen en schuimmiddelen hebben een enorm scala aan industriële toepassingen, dus het is essentieel om veelzijdige en betrouwbare afvalwaterzuiveringsoplossingen te vinden. Desotec eenvoudige en duurzame mobiele waterbehandelingsdiensten verwijderen schadelijke moleculen en zorgen ervoor dat afvalwater geschikt is voor lozing of hergebruik.

Industriële afvalwaterzuivering

Oppervlakteactieve stoffen en schuimmiddelen komen vooral voor in was- en schoonmaakmiddelen. Ze worden ook gebruikt in smeermiddelen, inkten, anticondensvloeistoffen, herbiciden, kleefstoffen, emulgatoren en wasverzachters. Daarom kan een groot aantal industriële sectoren afvalwater produceren dat oppervlakteactieve stoffen bevat, met name bij reinigingsprocessen. Als ze onbehandeld blijven, hebben deze verbindingen een zeer hoge visuele impact. Ze creëren schuim en schuim op het oppervlak van waterwegen, meestal rond rioolafvoeren. Een snelle en effectieve behandeling is essentieel om klachten van het publiek en maatregelen van de milieuautoriteiten te voorkomen. De mobiele actieve koolfilters van Desotec verwijderen met succes oppervlakte-actieve stoffen en schuimmiddelen. Ze kunnen na uw on-site biofilter worden geplaatst als polijststap, zodat uw industrieel afvalwater zuiver genoeg is om in onze natuurlijke omgeving te worden geloosd. Waar de concentraties te hoog zijn om door een afvalwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te worden behandeld, fungeren onze oplossingen als voorbehandeling.

COD, POP's en onze omgeving

Oppervlakteactieve stoffen zijn niet alleen lelijk, maar moeten ook worden verwijderd om het waterleven en de menselijke gezondheid te beschermen. Anionische oppervlakteactieve stoffen zoals natriumdodecylsulfaat (SDS) en natriumlaurylsulfaat (SLS) verlagen de oppervlaktespanning van water en verhogen de oplosbaarheid van andere verontreinigende stoffen. Voorheen bevatten sommige oppervlakteactieve stoffen persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), zoals poly- en perfluoralkylverbindingen (PFAS), die giftig en bioaccumulerend zijn. Ze worden nu streng gecontroleerd om afbraak van bacteriën en schade aan vissen te voorkomen en om de menselijke voedselketen te beschermen. Het is ook belangrijk om het chemisch zuurstofverbruik (CZV) in afvalwater te verminderen om waterwegen belucht en bloeiend te houden. Desotec heeft eenvoudige en duurzame oplossingen. Onze actieve koolfilters voor afvalwater werken als complete behandelingen of in combinatie met andere technologieën om dergelijke verbindingen terug te brengen tot onder detecteerbare niveaus. Omdat ze mobiel en snel geleverd worden, zijn de Desotec-filters ook zeer geschikt voor tijdelijke of noodsituaties, maar ook voor langdurig gebruik.

Hergebruik van water na verwijdering van oppervlakteactieve stoffen

Adsorptie wordt erkend als de eenvoudigste maar meest effectieve oplossing voor het verwijderen van oppervlakteactieve stoffen en schuimmiddelen. De actieve koolfilters van Desotec adsorberen ze effectief, waardoor het afvalwater veilig is voor lozing op RWZI's of mogelijk zelfs rechtstreeks op waterwegen. Dit bespaart uw bedrijf de kosten van gespecialiseerde verwijdering. Als alternatief kan uw bedrijf zijn gezuiverd afvalwater hergebruiken, waardoor de circulariteit van uw industriële processen wordt verbeterd en u wordt geholpen uw groene doelen te bereiken.

Het is van vitaal belang dat de industrie maatregelen neemt om het afvalwater te zuiveren om de aquatische ecosystemen en de menselijke gezondheid te beschermen. Met de mobiele duurzame filters van Desotec is het eenvoudig om oppervlakte-actieve stoffen en schuimmiddelen uit afvalwater te verwijderen, waardoor u waterwegen schoon en bloeiend houdt.

Helpt u te voldoen

Regelgeving verschilt per land en regio, waarbij centrale EU-regelgeving een achtervang vormt. Wetgeving wordt steeds restrictiever, dus het is van vitaal belang om uw bedrijf vandaag nog toekomstbestendig te maken. De mobiele waterbehandelingsfilters van Desotec zijn modulair, waardoor het eenvoudig is om de opstelling aan te passen aan veranderende regelgeving en zuiveringseisen.

Hoe wij u helpen

Desotec's duurzame mobiele filtratieoplossingen

Bedrijven die surfactanten en schuimmiddelen gebruiken, hebben partners nodig die ze kunnen vertrouwen. Desotec staat klaar om te helpen. Onze actieve koolfilters voor afvalwater verwerken een breed scala aan debieten, componenten en concentraties, en onze ingenieurs bieden 24 uur per dag ondersteuning. Filters worden geleverd op huurbasis, waardoor de capex-kosten tot een minimum worden beperkt. Het is eenvoudig om filters toe te voegen of te verwijderen om te voldoen aan veranderende productiebehoeften of strengere wetgeving. Als onderdeel van onze full-service oplossing verwijderen we al het filterafval in gesloten filters weg van uw locaties en vernietigen we geadsorbeerde moleculen in onze ovens. Koolstof wordt waar mogelijk gereactiveerd, waardoor dit een kosteneffectieve en duurzame oplossing is.

Desotec-filters zijn zeer effectief geweest in het zuiveren van ons afvalwater. Dankzij deze eenvoudige maar effectieve opzet voldoen we nu aan de milieunormen.

Onze filtratieoplossingen

Flexibele, mobiele oplossingen die zijn geconfigureerd om te voldoen aan uw industriële zuiveringsbehoeften. Met duurzaam afvalbeheer is het gemakkelijk om uw groene doelen te bereiken.

Bekijk onze filtratieoplossingen