Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

You are reading an automatic translated page, click here to go to the base English page.

Gezondheid beschermen en geuren verwijderen bij saneringswerkzaamheden

Nu brownfields steeds vaker de voorkeur krijgen boven greenfields voor bouwprojecten, is landsanering belangrijker dan ooit. Bij het afgraven van grond kunnen luchtemissies vrijkomen die om gezondheids-, milieu- en geurredenen moeten worden behandeld. De duurzame mobiele filtratieoplossingen van DESOTEC spelen een essentiële rol bij het beheersen van deze emissies op bouwwerven in heel Europa, waaronder dit project in Frankrijk.

Het probleem

Dit saneringsbedrijf kreeg de opdracht om de bodem te saneren op een voormalig industrieterrein in Frankrijk dat naast een woongebied ligt.

Bodemanalyse wees uit dat het trichloorethyleen (TCE) bevatte: een product dat vroeger door stomerijen werd gebruikt om vlekken van tapijten en kleding te verwijderen. Voordat de gevaarlijke eigenschappen van TCE bekend werden, werd het ook regelmatig als anesthesiegas gebruikt.

Tijdens de saneringswerken plaatste het bedrijf een tent over de grondafgraving. Om de arbeiders in de tent te beschermen, geen stankoverlast te veroorzaken voor omwonenden en de luchtkwaliteit hoog te houden, was er een nultolerantiebenadering voor emissies. De concentratie van TCE was meer dan 2 000 ppm en moest worden teruggebracht tot minder dan 2 ppm om het werk te kunnen voortzetten.

De oplossing

Saneringsbedrijven omringen zich graag met gespecialiseerde partners wanneer er een snelle oplossing nodig is. Dit bedrijf werkte in het verleden al samen met DESOTEC aan lucht- en waterbehandelingsprojecten en benaderde ons opnieuw voor ondersteuning.

Na een grondige analyse adviseerden we de installatie van twee Aircon H mobiele actieve koolfilters in serie om een debiet van 18 000 m³/u aan te kunnen.

Deze opstelling bood meer flexibiliteit bij de behandeling van de luchtstromen. Het zorgde ook voor een TCE-reductie van meer dan 99,9% - voldoende om aan de vereiste limieten te voldoen.

De resultaten

De Aircon H-filters van DESOTEC zijn al meer dan een jaar in gebruik en blijven optimaal functioneren, beschermen de gezondheid van werknemers en minimaliseren de overlast voor buren.

Onze mobiele filtratieoplossingen zijn ideaal voor saneringsprojecten. Ze hebben een kleine voetafdruk en vereisen geen speciale fundering, waardoor ze eenvoudig te installeren zijn op drukke bouwplaatsen.

Filteropstellingen zijn modulair en kunnen flexibel worden aangepast aan veranderende eisen. Ze worden geleverd op huurbasis en kunnen dus eenvoudig worden verwijderd wanneer de saneringswerkzaamheden zijn voltooid.

Omdat onze filters modulair zijn, kunnen ze snel worden geïnstalleerd als tijdens bouwwerkzaamheden onverwacht verontreiniging wordt ontdekt. Dit helpt ervoor te zorgen dat complexe bouwprojecten op schema blijven lopen.

Bovendien is een veilige en duurzame behandeling van filtratieafval inbegrepen in de full-service oplossing van DESOTEC. Wanneer de koolstof verzadigd is, kunnen de filters snel en eenvoudig worden vervangen. De oude filters worden naar de vestigingen van DESOTEC vervoerd, waar koolstofmonsters worden geanalyseerd. Geadsorbeerde moleculen worden vernietigd in onze ovens, die continu online worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorsteen verlaat. Waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd . Dit circulaire model houdt de kosten laag en draagt bij aan een groenere bouwsector.