Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

You are reading an automatic translated page, click here to go to the base English page.

Behandeling van VOC's in de verf- en coatingsindustrie

Europese bedrijven staan onder toenemende druk om de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) te verminderen. Actieve koolfiltratie is een veelzijdige, eenvoudige en kosteneffectieve behandelingstechnologie voor vele toepassingen, met name daar waar de productie discontinu is.

Het probleem

Een Duits familiebedrijf coat verpakkingen voor de cosmetica-industrie, met klanten in heel Europa en de wereld. Het is gespecialiseerd in decoratieve PVD-coatings of metallisatie.

PVD is gebaseerd op oplosmiddelen en produceert luchtemissies die VOC's bevatten, waaronder aceton, butylacetaat, xylol, butanol en ethylbenzeen.

Dergelijke VOC's zijn echter schadelijk voor het milieu en zijn onderworpen aan strikte limieten volgens de Duitse luchtemissievoorschriften, bekend als TA Luft. Terwijl veel bedrijven coatings op basis van oplosmiddelen vervangen door alternatieven op waterbasis voor bepaalde toepassingen, is dit nog niet mogelijk voor gemetalliseerde producten.

In deze fabriek worden VOS uitgestoten vanuit de handmatige spuitcabines en tijdens het droogproces, met concentraties van gemiddeld 80 mgC/m³. De toegestane limiet van het bedrijf is 50 mgC/m³, dus het kwam onder druk te staan van de milieuautoriteiten om de concentraties te verlagen door ofwel de productie te verminderen, ofwel door emissies te behandelen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot gedwongen sluiting.

De eerste behandelingstechnologie die het bedrijf onderzocht, was thermische oxidatie. Dit vereist echter een gestage stroom emissies die moeten worden behandeld om optimaal te kunnen werken, en de productie in deze fabriek is discontinu.

Na een ontmoeting met vertegenwoordigers van DESOTEC op een handelsbeurs, besloot het bedrijf dat actiefkoolfiltratie beter aansloot bij hun behoeften.

De oplossing

Het systeem van DESOTEC was operationeel binnen drie maanden na afronding van de technische en commerciële besprekingen met de klant. De installatie veroorzaakte geen bedrijfsonderbreking voor de klant.

De opstelling bestaat uit twee AIRCON V-XL filters om het zeer hoge debiet van 55 000 m³/h aan te kunnen. Deze worden in een lead-lag-configuratie geplaatst, dus wanneer de eerste verzadigd raakt, worden de VOC's opgepikt door de tweede filter. De eerste wordt dan verwisseld voor een vers filter, en geplaatst achter degene die nu operationeel is.

Ook hebben we ons gepatenteerde plug-and-play filterstation AIRCONNECT geleverd. Dit is een dockingstation voor filters, waardoor het minder nodig is om leidingen met een grote diameter aan te sluiten en los te koppelen en het vervangen van filters nog sneller en eenvoudiger wordt.

Het laatste onderdeel van de opstelling was de INERTI-BOX, het hotspotbewakings- en blussysteem van DESOTEC. Dit maakt gebruik van een koolmonoxidemonitor om te detecteren of er gloeiende of smeulende gebieden in het filterbed ontstaan, en overgiet deze automatisch met inert gas zoals stikstof.

Hoewel hotspots zeer zeldzaam zijn bij klanten, ontstaan ze af en toe wanneer de productie na een pauze weer op gang komt en er verse zuurstof in het systeem komt. Dit gebeurde inderdaad op de site van deze klant en de INERTI-BOX doofde de hotspot met succes. Er werd geen schade aangericht en het koolstoffilter bleef daarna bruikbaar.

De resultaten

Deze opstelling is twee jaar geleden geïnstalleerd en heeft de VOS-emissies met succes onder de toegestane limieten gehouden. De autoriteiten hebben de dreiging om de vergunning van de fabriek in te trekken ingetrokken.


Er is slechts één filtervervanging per jaar nodig, waardoor dit een eenvoudige en onderhoudsarme oplossing is. Ook de Capex-kosten zijn laag, aangezien filters op huurbasis worden geleverd.

VOC-emissies zijn een wijdverbreid probleem, dus werkt DESOTEC met veel klanten aan gelijkaardige projecten in heel Europa. Ons mobiele filtersysteem is modulair, zodat klanten filters kunnen toevoegen of verwijderen om te voldoen aan de steeds strenger wordende emissienormen.

Hoewel thermische naverbranders de go-to-technologie zijn voor veel projecten, zijn ze over het algemeen niet kosteneffectief wanneer de productie onderbroken is. DESOTEC-filters gebruiken alleen koolstof wanneer de productie plaatsvindt, dus er zijn geen bedrijfskosten tijdens stilstand.

Als onderdeel van onze service verwerkt DESOTEC alle verbruikte koolstof en transporteert deze veilig weg van de locatie van de klant in gesloten filtereenheden. Alle gebruikte koolstof wordt in onze faciliteiten geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen om ermee om te gaan. Alle moleculen die bij de klanten op de actieve kool werden geadsorbeerd, worden gedesorbeerd in de reactiveringsovens van DESOTEC en volledig vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving. Onze gehele installatie en de emissies ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat er alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen komt.