Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Beheersing van de VOS-emissies bij de productie van houten meubelen

Het beheersen van de VOS-emissies vormt een grote uitdaging voor de houten meubelindustrie. In dit geval produceerde een fabriek die keukenmeubels maakte VOS-emissies variërend van 250 tot 1 500 mgC/m3, terwijl de wettelijke limiet van slechts 75 mgC/m3 moest worden gerespecteerd. DESOTEC levert mobiele filters voor verschillende houten meubelbedrijven. Oplossingen zijn modulair en flexibel, wat betekent dat ze kunnen worden aangepast aan de veranderende behoeften van elke specifieke fabriek, de gebruikte chemicaliën en het beleidslandschap waarin ze actief is. Op de betreffende keukenmeubellocatie is gekozen voor een Aircon V-XL filter als optimaal systeem en werkt nu effectief, waardoor de VOS-emissies onder de grens blijven.

Het probleem

VOC-afzuigsystemen voor gebruik bij de productie van houten meubelen moeten in staat zijn om een aantal belangrijke problemen aan te pakken.

Ten eerste zijn er een aantal productiefasen waarin VOS kunnen worden uitgestoten: bijvoorbeeld lijmen, schilderen, lamineren en lakken. Dat betekent dat er verschillende delen van een fabriek kunnen zijn waar VOC's in verschillende stadia van het productieproces moeten worden verwijderd, zoals spuitcabines en verfspuitmuren.

Er wordt ook een reeks chemicaliën gebruikt, waarvan butylacetaat en xyleen de meest voorkomende en potentieel schadelijke zijn.

Ten slotte fluctueert de concentratie van emissies tijdens de verschillende stadia van het productieproces.

Daarom moet elk VOS-extractiesysteem in staat zijn om discontinue productie, verschillende VOS-bronnen, een verscheidenheid aan chemicaliën en een breed scala aan concentraties te beheren.

In de keukenmeubelfabriek van onze opdrachtgever staan vier locaties die VOS uitstoten: twee droogovens en twee verfspuitcabines. Het meubilair is gemaakt van composiethout, dat lijm en hars bevat, terwijl de afwerking bestaat uit verf, laminaat en vernis.

In verschillende stadia van het fabricageproces wordt een reeks VOC's uitgestoten, waardoor de installatie van een oplossing noodzakelijk is die zowel robuust als schaalbaar is.

De oplossing

De klant koos voor het mobiele filtersysteem Aircon V-XL van DESOTEC vanwege zijn flexibiliteit en efficiëntie. Dit model kan een debiet aan van 5 500-55 000 m 3 /h. Het bevat R-PURE actieve kool om VOS te adsorberen. De onzuiverheden blijven aan het oppervlak van de koolstofporiën plakken tot het filter verzadigd is.

In het geval van de keukenmeubelfabriek zijn alle vier de emissiebronnen gecombineerd tot één afzuigsysteem. Er zijn automatische regelkleppen geïnstalleerd, zodat het filter alleen VOC's verwijdert tijdens de relevante stadia van het productieproces.

Er werd ook een vlamionisatiedetector (FID) geplaatst, die continu de concentratie van VOC's in het gezuiverde gas meet, zodat de klant weet wanneer het filter verzadigd raakt en een vervanging van DESOTEC kan plannen.

Het vervangen van een mobiel filter is relatief eenvoudig en duurt ongeveer een uur – in tegenstelling tot het vervangen van een vast filter, dat een veel langer en ingewikkelder proces is.

Om de aansluiting te vergemakkelijken, wordt het filter aangesloten op een vast dockingstation, het gepatenteerde AIRCONNECT-systeem van DESOTEC. Het maakt het mogelijk om het actieve koolstoffilter te vervangen zonder de inlaat- en uitlaatleidingen aan te sluiten en los te koppelen, wat tijd en mankracht bespaart.

De vrachtwagen van de DESOTEC manoeuvreert de vervanger in positie. De chauffeur transporteert vervolgens het verzadigde filter weg van de locatie naar onze reactiveringsfaciliteit, waardoor het risico voor klanten wordt weggenomen om enige verontreiniging door de verbruikte koolstof aan te pakken.

De resultaten

De betrokken keukenmeubelfabriek produceert VOS met een concentratie van 250 tot 1 500 mgC/m 3 . Ondanks deze fluctuaties en de onderbroken werking van de installatie, kan de Aircon V-XL probleemloos werken en blijft de uitstoot binnen de wettelijke limieten van slechts 75 mgC/m 3 . Hij kan een debiet aan van 38.000 m 3 /u – ruim binnen zijn capaciteiten.

Voor een veilige werking is er ook een hotspot-detector aangebracht, die brand in het koolstofbed van het filter voorkomt door het systeem af te sluiten en door te spoelen met een inert gas als koolmonoxide in het gezuiverde gas wordt gedetecteerd. Het filter wordt vervolgens afgekoeld en kan na een dag opnieuw worden gestart.

Dit is slechts één voorbeeld van DESOTEC's full-service filtratieoplossing in actie. Praat vandaag nog met het team om erachter te komen hoe zij uw bedrijf kunnen helpen.