Filters

Select Purification need (0)

Select Purification industry (0)

1,2-DCE verwijdering uit een waterbassin op een petrochemische locatie

Dutch

DESOTEC werkt samen met partners in heel Europa aan het ontwerpen en implementeren van oplossingen voor verontreinigingsproblemen in een grote versche...
Lees meer

VOC's verwijderen uit emissies in de automobielsector

Dutch

Bij het upgraden van industriële installaties hebben bedrijven soms nood aan tijdelijke zuiveringsoplossingen om de productie te kunnen voortzetten. D...
Lees meer

CZV verwijderen uit afvalwater van de staalindustrie

Dutch

Bij DESOTEC zijn we trots op onze probleemoplossende aanpak en het aanpassingsvermogen van onze mobiele filtratieoplossingen. De filtratie-installatie...
Lees meer

Spoelwater zuiveren voor hergebruik in de cosmetica-industrie

Dutch

Fabrikanten zijn tegenwoordig op zoek naar innovatieve manieren om natuurlijke hulpbronnen te sparen en kosten te besparen. Zoals deze casestudy van e...
Lees meer

Geurhinder oplossen in een zeep- en wasmiddelenfabriek

Dutch

De Franse geur is over de hele wereld bekend, maar de vervaardiging ervan kan dichter bij huis voor problemen zorgen. DESOTEC heeft de antwoorden, met...
Lees meer

Bodemsanering voor Olympische bouwwerken

Dutch

In Frankrijk moeten bouwprojecten voldoen aan strenge voorschriften voor bodemsanering. Als er verontreiniging wordt aangetroffen, moet deze worden ve...
Lees meer

Behandeling van afvalwater door middel van niet-destructief onderzoek

Dutch

Vloeistofpenetratietesten is een niet-destructieve techniek die veel wordt gebruikt bij de fabricage en het onderhoud van vliegtuigen. Het levert echt...
Lees meer

Emergency back-up oplossing voor RTO in de farmaceutische industrie

Dutch

Toen een fabrikant van luchtzuiveringssystemen in de steek werd gelaten door een onderaannemer, stond hij voor de enorme uitdaging om de farmaceutisch...
Lees meer

Behandeling van VOC's in de verf- en coatingsindustrie

Dutch

Europese bedrijven staan onder toenemende druk om de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) te verminderen. Actieve koolfiltratie is een veel...
Lees meer