Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Verwijderen en vernietigen van resterende PFAS in het grondwater

Deze chemische productielocatie in België ontdekte, te midden van de frequente civiele werkzaamheden, onlangs PFAS in het grondwater tijdens een leidingvervangingsproject. Analyse onthulde 4 microgram per liter PFAS, waarvan 3,6 mcg PFOS, een zeer persistent molecuul. Bezorgd over deze schadelijke stoffen schakelde het bedrijf DESOTEC in vanwege hun expertise in het zuiveren en vernietigen van dergelijke persistente chemicaliën.

Het probleem

Dit chemisch productiebedrijf voert regelmatig civiele werken uit op zijn drukke locatie in België.

Eén zo'n project betrof het vervangen van leidingen die zich een paar meter onder de grond bevonden, waardoor het droogzuigen van grondwater vóór het graven noodzakelijk was.

Dit grondwater bleek 4 microgram PFAS per liter te bevatten, waarvan 3,6 mcg perfluoroctaansulfanaat (PFOS): een van de bekendste PFAS-moleculen met lange keten en bijzonder persistent.

Omdat het bedrijf water loost op de nabijgelegen rivier, is een zeer hoge zuiverheid essentieel, wat het bedrijf beoordeelt via waterkwaliteitstesten. De wettelijke limiet bedroeg aanvankelijk 500 nanogram PFAS per liter, later verlaagd tot slechts 100 ng/l na de update van de regelgeving van juni 2023. Ook de PFOS-limieten werden verlaagd van 100 ng/l naar 20 ng/l.

Het bedrijf was in aanraking gekomen met DESOTEC via een workshop die we gaven over PFAS-zuivering, en nam contact met ons op voor hulp.

De oplossing

Om een debiet van 6,5 m³/u te behandelen, hebben we twee Mobicon 2000-filters van 2 m³ in serie geplaatst.

Door deze lead-lag-configuratie kon de cliënt er altijd zeker van zijn dat de PFAS werd geadsorbeerd, zelfs tijdens de wachttijd van twee weken op laboratoriumresultaten.

De klant heeft de waterstroom gemeten nadat het door het eerste filter was gegaan: zodra het verzadigd was, braken de PFAS door en werden geadsorbeerd door het tweede filter. Het hebben van twee filters in serie verlengde ook de hoeveelheid contacttijd die de PFAS had met de koolstof, waardoor maximale adsorptie werd verzekerd en de klant voldoende tijd kreeg om te reageren in geval van doorbraak. Vervolgens werd het eerste filter vervangen door een nieuw exemplaar, dat achter het bestaande filter werd geplaatst.

De filters zijn gevuld met onze hoogwaardige geagglomereerde koolstofkwaliteit ORGANOSORB 10AA , die bijzonder geschikt is voor PFAS en PFOS met lange ketens.

De resultaten

Het behandelde water bleef gedurende het gehele project, dat 2 tot 3 maanden duurde, voldoen aan de PFAS- en PFOS-eisen.

Na oplevering startte de klant nog twee civieltechnische projecten, waarbij ook Mobicon 2000-filters werden ingezet. Sommige klanten met een doorlopend programma van civiele werken kiezen ervoor om deze filters permanent ter plaatse te houden, klaar voor het volgende project. DESOTEC levert alle filters echter op huurbasis en kan ze ook tussen projecten snel verwijderen of leveren, waardoor de flexibiliteit wordt gemaximaliseerd.

Een groot voordeel van de service van DESOTEC is dat we PFAS en PFOS niet alleen weghalen van de locaties van klanten, maar ervoor zorgen dat ze volledig worden vernietigd .

Na vervanging transporteren wij de gesloten verzadigde filters weg van de locatie van de klant naar onze eigen faciliteiten. Daar analyseren we de verbruikte koolstof om het PFAS- en PFOS-gehalte te bepalen dat het heeft geadsorbeerd.

Als de PFAS-waarden te hoog zijn, mogen we de koolstof niet reactiveren en moeten we deze ter verbranding naar een extern gespecialiseerd bedrijf sturen. Volgens de EU-POP-verordening zijn de limieten 50 ppm voor PFOS en 1 ppm voor twee andere soorten PFAS: perfluoroctaanzuur (PFOA) en perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS).

Voor deze klant lieten de analyses zien dat de PFAS-concentratie op de verbruikte koolstof onder de POP-regelgevingslimieten ligt, zodat we kunnen garanderen dat het afval dat van onze klanten komt, zal worden behandeld in volledige overeenstemming met de POP-regelgeving. De reactiveringstechnologie bij hoge temperaturen breekt de PFAS volledig en veilig af, waardoor het vrijkomen ervan in het milieu wordt vermeden.

De gassen en onzuiverheden die door dit proces worden gegenereerd, inclusief het waterstoffluoride dat wordt gevormd tijdens de vernietiging van PFAS, worden geneutraliseerd via onze rookgasbehandeling, waardoor alle verontreinigingen worden geëlimineerd. Er blijft geen PFAS over .

De gereactiveerde koolstof is volledig vrij van schadelijke stoffen en geschikt voor hergebruik. Deze circulaire aanpak verlaagt de kosten, is duurzamer en helpt onze klanten hun groene doelstellingen te behalen.