Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Chemicaliën waarvoor beperkingen gelden

Over

Bedrijven die werken met chemicaliën waarvoor beperkingen gelden, hebben betrouwbare oplossingen nodig om de veiligheid van werknemers, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Desotec heeft het antwoord: onze full-service mobiele filtratie-oplossingen verwijderen op een veilige en duurzame manier zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR) en persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) uit lucht, water en land.

Wat zijn ZZS's, CMR-chemicaliën en POP's?

Naarmate de wetenschappelijke kennis voortschrijdt, krijgen we meer inzicht in de noodzaak om de gezondheid en het milieu te beschermen tegen bepaalde chemische stoffen. Gelukkig wordt de technologie ook steeds beter en biedt Desotec de allernieuwste behandelingsoplossingen.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) hebben ernstige en vaak onomkeerbare gevolgen voor de gezondheid of het milieu. Veel pesticiden, hormonen, antibiotica en industriële chemicaliën bevatten ZZS's.

Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische (CMR) chemische stoffen zijn kankerverwekkend (veroorzaken kanker), mutageen (veroorzaken veranderingen in genetisch materiaal) of reprotoxisch (schaden het voortplantingsproces). Hieronder vallen benzeen, acrylonitril en dichloormethaan.

Persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) zijn 'eeuwige chemicaliën' die in de natuur extreem langzaam worden afgebroken. Ze zijn schadelijk voor het waterleven en kunnen in de menselijke voedselketen terechtkomen. Sommige zijn nu verboden, zoals dichloordifenyltrichloorethaan (DDT), polychloorbifenylen (PCB's) en perfluoroctaansulfonzuur (PFOS). PFOS is slechts een van de duizenden per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) die stilletjes onze wereld en elke hoek van ons milieu zijn binnengedrongen en zelfs drinkwaterbronnen hebben bereikt. Nu nieuwe onderzoeken de mogelijke negatieve effecten van overmatige blootstelling aan PFAS op de menselijke gezondheid aan het licht hebben gebracht, beperkt de EU-verordening inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) het gebruik en de uitstootlimieten van deze moleculen, onder andere in industrieel afvalwater en luchtemissies.

Luchtemissies en afvalwater van chemicaliën waarvoor beperkingen gelden

Hoewel het gebruik van ZZS's beperkt is, zijn sommige onvermijdelijk, zoals dioxines en furanen die verbrandingsbijproducten zijn. Andere veel voorkomende ZZS's zijn pesticiden in de landbouwsector en hormonen in de farmaceutische industrie.

Desotec kan helpen. Onze luchtzuiveringsoplossingen zijn een duurzaam alternatief voor regeneratieve thermische oxidatoren (RTO's) en zijn geschikter voor discontinue productie.

We bieden ook industriële waterbehandeling voor vervuild afvalwater. Veel chemicaliën waarvoor beperkingen gelden, zijn adsorbeerbare organische halogenen (AOX), waarvoor de actieve kool die in de filters van Desotec wordt gebruikt, gecertificeerd is als een best beschikbare techniek (BBT). Actieve koolfiltratie is ook een van de meest efficiënte en bewezen technologieën om PFAS te verwijderen.

Het gesloten ontwerp van al onze filters betekent dat jouw personeel altijd beschermd is tegen de koolstof die eenmaal verzadigd is met beperkte chemicaliën, zelfs tijdens het vervangen van de filter.

Bodemsanering voor POP's

Hoewel veel POP's tegenwoordig aan strenge beperkingen zijn onderworpen, hebben ze een erfenis achtergelaten van vervuilde grond en grondwater op voormalige industriële locaties. Gemorste creosoot, petrochemische stoffen, pesticiden en stomerijvloeistoffen kunnen allemaal POP's bevatten.

Desotec is er voor jouw bedrijf. We werken samen met saneringsbedrijven en leveren filters die opgepompt grondwater of luchtemissies van afgegraven of thermisch behandelde grond behandelen.

Onze filters zijn mobiel en nemen weinig ruimte in, waardoor ze zeer geschikt zijn voor tijdelijke projecten op drukke bouwlocaties. Als je onverwacht POP's ontdekt, kunnen we op korte termijn filters leveren zodat je project zonder vertraging door kan gaan.

De industrie van vandaag is groener en veiliger dan ooit en gaat de uitdagingen die worden gesteld door beperkte chemicaliën aan. De full-service duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec kunnen je helpen mensen en de planeet te beschermen.

Voldoen aan POP's en andere regelgeving

Chemicaliën waarvoor beperkingen gelden, zijn onderworpen aan strenge regelgeving door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), zelfs in zeer lage concentraties. Zodra een chemische stof is opgenomen in de ECHA-lijst van SVHC, zal de REACH-wetgeving van de EU bedrijven verplichten om te controleren of hun emissies deze stof bevatten.

Veel landen, waaronder Frankrijk, verplichten bouwbedrijven om POP's te behandelen als ze die tijdens graafwerkzaamheden vinden.

Om volledig te voldoen aan de strenge POP-verordening van de EU, heeft DESOTEC in samenwerking met VITO een gevalideerde methode ontwikkeld om het niveau van PFAS geadsorbeerd aan actieve kool nauwkeurig te meten. 

Als de PFAS-concentratie op de gebruikte kool onder de vastgestelde limieten van de Europese POP-verordening ligt, wordt de verzadigde kool in de faciliteiten van DESOTEC onderworpen aan een thermisch reactiveringsproces. Op deze manier wordt de koolstof gereactiveerd en worden de PFAS volledig en veilig afgebroken, zodat ze voorgoed vernietigd worden en niet in het milieu terechtkomen.

Wanneer de PFAS-concentratie echter de POP-limiet van de EU overschrijdt, is het niet toegestaan om de gebruikte actieve kool in Europa te reactiveren. In dat geval wordt het getransporteerd naar een gespecialiseerde externe partij, die een veilige en conforme behandeling garandeert.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

Bedrijven die te maken hebben met chemicaliën waarvoor beperkingen gelden, hebben zuiveringsoplossingen nodig waarop ze kunnen vertrouwen. De mobiele actieve koolfiltratie van Desotec is het antwoord.

Actieve koolfiltratie werkt op zichzelf of in combinatie met andere behandelingen om SVHC's te reduceren tot extreem lage niveaus.

De verwerking van filtratieafval maakt deel uit van onze service, waardoor deze nog duurzamer wordt. We hebben de expertise, de apparatuur en de vergunningen om dit veilig te doen. Verzadigde koolstof wordt getransporteerd in gesloten filtereenheden weg van jouw locatie. Alle geadsorbeerde moleculen worden vernietigd in overeenstemming met de Europese en lokale wetgeving. Koolstof wordt waar mogelijk gereactiveerd, waardoor deze oplossing zowel kosteneffectief als duurzaam is. Door gebruik te maken van een veilige, wettelijke en milieuverantwoorde technologie helpt Desotec de industrie om zich voorgoed te ontdoen van deze chemische stoffen.

Voor onze nieuwe fabriek hadden we een betrouwbaar afvalwaterbehandelingsproces nodig. Desotec heeft ons geholpen bij het opzetten van de best mogelijke installatie, gezien de complexiteit van ons proces. We zijn erg blij met het resultaat.

Onze filtratie-oplossingen

Mobiele, modulaire industriële filtratie waarmee je je op jouw bedrijf kunt focussen. Duurzame afvalverwerking en 24-uurs ondersteuning zijn inbegrepen voor een probleemloze service.

Onze filtratie-oplossingen