Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Beperkte chemicaliën

Over

Bedrijven die met beperkte chemicaliën omgaan, hebben betrouwbare oplossingen nodig om de veiligheid van werknemers, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Desotec heeft de antwoorden: onze full-service mobiele filtratieoplossingen verwijderen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische (CMR) chemicaliën en persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) uit lucht, water en land op een veilige manier. en duurzame manier.

Wat zijn SVHC's, CMR-chemicaliën en POP's?

Naarmate de wetenschappelijke kennis voortschrijdt, krijgen we meer inzicht in de noodzaak om de gezondheid en het milieu te beschermen tegen bepaalde chemicaliën. Gelukkig verbetert ook de technologie en biedt Desotec state-of-the-art behandelingsoplossingen.

Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) hebben ernstige en vaak onomkeerbare gevolgen voor de gezondheid of het milieu. Veel pesticiden, hormonen, antibiotica en industriële chemicaliën bevatten SVHC's.

Kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische (CMR) chemicaliën zijn kankerverwekkend (veroorzaken kanker), mutageen (veroorzaken veranderingen in genetisch materiaal) of reproductietoxisch (schadelijk voor het voortplantingsproces). Ze omvatten benzeen, acrylonitril en dichloormethaan.

Persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) zijn "forever chemicals", die in de natuur extreem langzaam worden afgebroken. Ze zijn schadelijk voor het waterleven en kunnen in de menselijke voedselketen terechtkomen. Sommige zijn nu verboden, zoals dichloordifenyltrichloorethaan (DDT) en polychloorbifenylen (PCB's).

Luchtemissies en afvalwater van beperkte chemicaliën

Hoewel het gebruik van SVHC's beperkt is, zijn sommige onvermijdelijk, zoals dioxines en furanen, die bijproducten van de verbranding zijn. Andere veel voorkomende SVHC's zijn pesticiden in de landbouwsector en hormonen in de farma.

Desotec kan helpen. Onze luchtzuiveringsoplossingen zijn een duurzaam alternatief voor regeneratieve thermische naverbranders (RTO's) en zijn meer geschikt voor discontinue productie.

We bieden ook industriële waterbehandeling voor verontreinigd afvalwater. Veel beperkte chemicaliën zijn adsorbeerbare organische halogenen (AOX), waarvoor de actieve kool die in de filters van Desotec wordt gebruikt, is gecertificeerd als beste beschikbare techniek (BBT).

Het gesloten ontwerp van al onze filters betekent dat uw personeel altijd beschermd is tegen de koolstof als ze eenmaal verzadigd zijn met beperkte chemicaliën, zelfs tijdens filtervervanging.

Bodemsanering voor POP's

Hoewel veel POP's tegenwoordig aan strenge beperkingen zijn onderworpen, hebben ze een erfenis van verontreinigd land en grondwater achtergelaten op voormalige industriële locaties. Gemorste creosoot, petrochemicaliën, pesticiden en stomerijvloeistoffen kunnen allemaal POP's bevatten.

Desotec is er voor uw bedrijf. We werken samen met saneringsbedrijven en leveren filters die opgepompt grondwater of luchtemissies van uitgegraven of thermisch behandelde grond behandelen.

Onze filters zijn mobiel en hebben een kleine footprint, waardoor ze zeer geschikt zijn voor tijdelijke projecten op drukke bouwplaatsen. Mocht u onverhoopt POP's ontdekken, dan kunnen wij op korte termijn filters leveren zodat uw project zonder vertraging door kan gaan.

De industrie van vandaag is groener en veiliger dan ooit en gaat de uitdagingen van beperkte chemicaliën aan. Desotec full-service duurzame mobiele filtratieoplossingen kunnen u helpen mens en planeet te beschermen.

Helpt u te voldoen

Beperkte chemicaliën zijn onderworpen aan strenge regelgeving door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), zelfs bij zeer lage concentraties. Zodra een chemische stof is opgenomen in de lijst van SVHC van ECHA, verplicht de EU REACH-wetgeving bedrijven om te verifiëren of hun emissies deze bevatten.

Veel landen, waaronder Frankrijk, verplichten bouwbedrijven om POP's te behandelen als ze deze bij opgravingen vinden.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

Bedrijven die te maken hebben met beperkte chemicaliën hebben zuiveringsoplossingen nodig waarop ze kunnen vertrouwen. De Desotec mobiele actieve koolfiltratiediensten van Desotec zijn het antwoord.

Actieve koolfiltratie werkt op zichzelf of in combinatie met andere behandelingen om SVHC's tot extreem lage niveaus te verminderen.

De verwerking van filterafval behoort tot onze dienstverlening, waardoor deze nog duurzamer wordt. Wij beschikken over de expertise, apparatuur en vergunningen om dit veilig te doen. Verzadigde koolstof wordt in gesloten filterunits weggevoerd van uw locatie. Alle geadsorbeerde moleculen worden vernietigd in overeenstemming met de EU- en lokale wetgeving. Koolstof wordt waar mogelijk gereactiveerd, waardoor deze oplossing zowel kosteneffectief als duurzaam is.

Voor onze nieuwe fabriek hadden we een betrouwbaar afvalwaterzuiveringsproces nodig. Desotec hielp ons om de best mogelijke installatie op te zetten, gezien de complexiteit van ons proces. We zijn erg blij met het resultaat.

Onze filtratieoplossingen

Mobiele, modulaire industriële filtratie waarmee u zich kunt concentreren op uw bedrijf. Duurzame afvalverwerking en 24 uur per dag ondersteuning zijn inbegrepen voor een probleemloze service.

Onze filtratieoplossingen