Een revolutie in biogas: een geavanceerde installatie voor circulaire koolstofproductie

Voor de productie van biogas of de opwaardering ervan tot biomethaan is een kostenefficiënte, wettelijke en duurzame verwijdering van H2S een onmisbare maar moeilijk verkrijgbare technologie in Europa. Na jaren van onderzoek en ontwikkeling openen we volgende zomer een unieke productiefaciliteit voor de productie van actieve kool van Europese makelij, op basis van de recycling van beladen actieve kool met een hoog zwavelgehalte, speciaal voor de biogasmarkt.

Een doorbraak om de kringloop te sluiten en een revolutie teweeg te brengen op de Europese biogasmarkt

Deze innovatie was mogelijk dankzij de uitgebreide expertise die onze teams in de loop van vele decennia hebben opgebouwd. Onze speciaal ontwikkelde nieuwe productiefaciliteit is een echte game-changer en onze gesloten zuiveringsoplossing impliceert een reeks voordelen voor de biogasindustrie:

Minder uitstoot van broeikasgassen: door tot 80% minder virgin actieve kool op basis van steenkool van buiten Europa te gebruiken, zullen we onze broeikasgasemissies gerelateerd aan grondstoffen verminderen. Bovendien zullen we door de integratie van een turbine in onze ketel een deel van de afvalstoom omzetten in elektriciteit, waardoor onze productie klimaatvriendelijker wordt.

Lagere kosten & zekerheid van een afvalverwerkingsoplossing die voldoet aan de voorschriften: onze gesloten zuiveringsoplossing zal bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van biogasspelers en zal hen geld besparen op de verwijdering (d.w.z. verbranding) van actieve kool met hoog zwavelgehalte. Bovendien hoeven bedrijven zich geen zorgen te maken over de komende strengere regelgeving voor de verwerking aan het einde van hun levensduur.

Veerkrachtige activiteiten: een lokale aanvoer van actieve kool van hoge kwaliteit beschermt zowel DESOTEC als biogasverwerkende bedrijven in Europa tegen mogelijke onderbrekingen in productieketens buiten de EU, waardoor de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft. Dit betekent ook minder transport van koolstof over de hele wereld, wat bijdraagt tot een aanzienlijke vermindering van onze koolstofvoetafdruk. 

Zodra deze ultramoderne productiefaciliteit operationeel is, kunnen we gebruikte actieve kool met een hoog zwavelgehalte ontvangen en valoriseren tot een nieuwe actieve kool van dezelfde kwaliteit als de virgin actieve kool. Deze innovatieve manier van recycling, die gepatenteerd is, maakt onze zuiveringsoplossing bijna 100% circulair, kosteneffectiever en minder afhankelijk van niet-Europese koolstofbronnen.

De toekomst van biogasproducenten veiligstellen

Grondstoffentekorten en strengere regels voor de verwijdering van gebruikte actieve kool met hoog zwavelgehalte kunnen de winstgevendheid van de Europese biogassector ondermijnen. Door een kostbaar afval te upcyclen tot een in Europa geproduceerde actieve kool , maken we biogasbedrijven in Europa klaar voor de toekomst en vergroten we hun duurzaamheid en kosteneffectiviteit.