Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Waterstofsulfide (H₂S)

Over

Bedrijven in sectoren als afvalbeheer en biogasproductie hebben betrouwbare oplossingen nodig om H₂S te behandelen en hun bedrijf, werknemers en buren te beschermen. Desotec's full-service mobiele filtratieoplossingen omvatten alles, van analyse tot afvalverwerking, bescherming van machines en menselijke gezondheid.

Wat is waterstofsulfide?

Waterstofsulfide is het resultaat van de afbraak van organisch materiaal door anaerobe vergisting. De geur van rotte eieren veroorzaakt al bij lage concentraties stankoverlast. Rioolwater en slib bij afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) en rottend groenafval op afvalbeheerlocaties zijn veelvoorkomende bronnen van H₂S-emissies.

Naast een vieze geur is H₂S giftig en vormt het een ernstig gezondheidsrisico op het werk. Bij reactie met water verandert het in zwavelzuur, dat bijtend is. Bovendien is het brandbaar. Het is dus een prioriteit voor bedrijven om effectieve methoden te vinden om H₂S te verwijderen en veilig te verwijderen.

Desotec staat klaar om u te helpen en ondersteunt uw bedrijf met onze full-service duurzame mobiele filtratieoplossingen. Omdat H₂S anorganisch is, gebruiken we speciale geïmpregneerde actieve kool om het chemisch op onze filters te adsorberen.

Waterstofsulfide geurbestrijding

Niemand wil in de buurt wonen of werken in een faciliteit die een zwavelgeur afgeeft. Locaties waar H₂S onvermijdelijk is, zoals afvalwaterzuiveringsinstallaties en biogasproductie-installaties, moeten geuremissies behandelen om goede relaties met de gemeenschap te behouden, hun reputatie te beschermen en zaken te blijven doen.

Aangezien H₂S vaak samen met andere componenten wordt uitgestoten, kan voor de behandeling van het mengsel meer dan één technologie of meerdere filters in serie nodig zijn. Er kunnen bijvoorbeeld scrubbers worden gebruikt om het grootste deel van de verontreinigingen te verwijderen, voordat de gasstroom als polijststap door het Desotec-filter wordt geleid. Het resultaat is schone, fris ruikende lucht.

De duurzame mobiele filtratiediensten van Desotec voor geurverwijdering kunnen bij tal van andere emissiebronnen worden geplaatst, zoals ventilatieopeningen van tankopslag. Onze filters kunnen discontinue stromen aan en werken dus goed voor toepassingen zoals het laden van vrachtwagens.

Biogas zuivering

Geuremissies zijn niet het enige probleem dat de filters van Desotec kunnen oplossen. In biogasproductie-installaties corrodeert H₂S machines zoals warmtekrachtkoppelingsmotoren (WKK). H₂S kan ook de membranen beschadigen die worden gebruikt voor het opwaarderen van biogas tot biomethaan.

Nogmaals, scrubbers kunnen het grootste deel van de verontreinigingen behandelen voordat actieve koolfilters de resterende moleculen verwijderen. Desotec installeert filteropstellingen die zijn ontworpen voor elke unieke locatie, bijvoorbeeld afzonderlijke filters met verschillende soorten koolstof voor de verwijdering van vluchtige organische stoffen (VOC's) en H₂S-verwijdering.

Waterstofsulfide (H₂S) is een natuurlijk voorkomend gas. Vanwege de zwavelgeur en gezondheidseffecten moeten industriële H₂S-emissies worden beheerst. De mobiele filtratiediensten van Desotec kunnen u helpen om de lucht ademend en geurvrij te houden.

Helpt u te voldoen

Desotec's duurzame mobiele filtratiediensten stellen uw bedrijf in staat om te voldoen aan de strenge wetgeving inzake luchtkwaliteit en gezondheid op het werk. Vanwege de toxiciteit en ontvlambaarheid van H₂S stellen exploitatievergunningen zeer lage limieten vast, dus polijsten met actieve koolfiltratie is vaak essentieel.

Als geurklachten aanleiding geven tot maatregelen van de milieuautoriteiten, kan Desotec snel filters plaatsen die direct in werking treden.

Bij de productie van biogas en biomethaan stellen fabrikanten grenzen aan hoeveel H₂S hun WKK-motoren, membranen of andere apparatuur aankunnen. Desotec-filters stellen u in staat om deze richtlijn na te leven, uw machines te beschermen en te besparen op onderhoudskosten.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

Met de full-service oplossingen van Desotec kan uw bedrijf zich focussen op zijn core business.

Onze actieve koolfilters zijn eenvoudig te installeren en te vervangen, waardoor er geen productieonderbrekingen zijn. We hebben filters die geschikt zijn voor een reeks stroomsnelheden, concentraties en andere procesparameters.

Afvalverwerking is onderdeel van onze dienstverlening. We hebben de expertise en apparatuur om H₂S veilig te beheren en het in gesloten eenheden weg te transporteren van uw locatie: de verbruikte koolstof wordt verzonden voor veilige verwijdering en valorisatie. Ons R&D-team werkt continu aan manieren om de duurzaamheid verder te vergroten.

Desotec heeft ons geholpen onze biogasstroom te upgraden zodat deze bruikbaar is in het hoofdgasnet. Dankzij hun flexibele oplossing konden we ons snel aanpassen.

Onze filtratieoplossingen

Onze mobiele en modulaire zuiveringsdienst maakt het eenvoudig om groen te gaan. Duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning zijn inbegrepen, zodat u zich kunt concentreren op de productie.

Onze filtratieoplossingen