Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Waterstofsulfide (H₂S)

Over

Bedrijven in sectoren zoals afvalbeheer en biogasproductie hebben betrouwbare oplossingen nodig om H₂S te behandelen en hun bedrijf, werknemers en buren te beschermen. Desotecs full-service mobiele filtratie-oplossingen bestrijken alles, van analyse tot afvalverwerking, en beschermen machines en de menselijke gezondheid.

Wat is waterstofsulfide?

Waterstofsulfide ontstaat bij de afbraak van organisch materiaal door anaerobe vergisting. Zelfs in lage concentraties veroorzaakt de geur van rotte eieren stankoverlast. Rioolwater en slib in afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) en rottend groenafval op afvalverwerkingslocaties zijn veel voorkomende bronnen van H₂S-emissies.

H₂S heeft niet alleen een vieze geur, het is ook giftig en vormt een ernstig risico voor de gezondheid op het werk. Als het reageert met water, verandert het in zwavelzuur, dat corrosief is. Bovendien is het brandbaar. Het is dus een prioriteit voor bedrijven om effectieve methoden te vinden om H₂S te verwijderen en veilig af te voeren.

Desotec staat klaar om te helpen en ondersteunt jouw bedrijf met onze full-service duurzame mobiele filtratie-oplossingen. Omdat H₂S anorganisch is, gebruiken we speciale geïmpregneerde actieve kool om het chemisch te adsorberen op onze filters.

Bestrijding van waterstofsulfidegeur

Niemand wil in de buurt wonen of werken van een installatie die een zwavelgeur uitstoot. Locaties waar H₂S onvermijdelijk is, zoals RWZI's en biogasproductie-installaties, moeten geuremissies behandelen om goede relaties met de gemeenschap te onderhouden, hun reputatie te beschermen en zaken te kunnen blijven doen.

Aangezien H₂S vaak samen met andere componenten wordt uitgestoten, kan de mengselbehandeling meer dan één technologie vereisen, of meerdere filters in serie. Er kunnen bijvoorbeeld gaswassers worden gebruikt om het grootste deel van de verontreinigingen te verwijderen, voordat de gasstroom door de Desotec-filter wordt geleid als polijststap. Het resultaat is schone, fris ruikende lucht.

Desotecs duurzame mobiele filtratieservices voor geurverwijdering kunnen worden ingezet bij tal van andere emissiebronnen, zoals ventilatieopeningen van tankopslag. Onze filters kunnen discontinue stromen aan, waardoor ze goed werken voor toepassingen zoals het laden van vrachtwagens.

Zuivering van biogas

Geuremissie is niet het enige probleem dat de filters van Desotec kunnen oplossen. In biogasproductie-installaties tast H₂S machines aan, zoals warmtekrachtkoppelingsmotoren. H₂S kan ook de membranen beschadigen die gebruikt worden voor het opwerken van biogas tot biomethaan.

Ook hier kunnen gaswassers het grootste deel van de verontreinigingen behandelen voordat actieve koolfilters de overblijvende moleculen verwijderen. Desotec installeert filteropstellingen die ontworpen zijn voor elke unieke locatie, bv. aparte filters met verschillende soorten koolstof voor de verwijdering van vluchtige organische stoffen (VOS) en H₂S.

Waterstofsulfide (H₂S) is een natuurlijk voorkomend gas. Vanwege de zwavelgeur en de gezondheidseffecten moeten industriële H₂S-emissies onder controle gehouden worden. De mobiele filtratieservice van Desotec kan je helpen de lucht inadembaar en geurvrij achter te laten.

Je helpen te voldoen aan de regelgeving

Met de duurzame mobiele filtratieservices van Desotec voldoet je bedrijf aan de strenge wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid op het werk. Vanwege de giftigheid en ontvlambaarheid van H₂S zijn er in exploitatievergunningen voor locaties zeer lage limieten vastgelegd, waardoor polijsten met actieve koolfiltratie vaak essentieel is.

Als de milieuautoriteiten op grond van geurklachten actie moeten ondernemen, kan Desotec snel filters installeren die onmiddellijk effect sorteren.

Bij de productie van biogas en biomethaan stellen fabrikanten limieten vast voor de hoeveelheid H₂S die hun WKK-motoren, membranen of andere apparatuur aankunnen. Met Desotec-filters kun je je aan deze richtlijnen houden, je machines beschermen en op onderhoudskosten besparen.

Hoe wij jou helpen

Desotec duurzame mobiele filtratie-oplossingen

Dankzij de full-service oplossingen van Desotec kan je bedrijf zich concentreren op zijn kernactiviteiten.

Onze actieve koolfilters zijn eenvoudig te installeren en te verwisselen, zodat er geen productiestilstand nodig is. We hebben filters die geschikt zijn voor een reeks stroomsnelheden, concentraties en andere procesparameters.

Afvalverwerking maakt deel uit van onze service. We hebben de expertise en de apparatuur om H₂S veilig te beheren en het in gesloten eenheden van je locatie weg te transporteren: de gebruikte koolstof wordt verzonden voor veilige verwijdering en valorisatie. Ons R&D-team werkt voortdurend aan manieren om duurzaamheid nog verder te verbeteren.

Desotec heeft ons geholpen om onze biogasstroom te upgraden zodat het bruikbaar is in het hoofdgasnet. Dankzij hun flexibele oplossing konden we ons snel aanpassen.

Onze filtratie-oplossingen

Onze mobiele en modulaire zuiveringsservice maakt het eenvoudig om groen te gaan. Duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning zijn inbegrepen, zodat jij je op de productie kunt richten.

Onze filtratie-oplossingen