Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Behandeling van VOC's en NMP bij de productie en recycling van batterijen voor elektrische voertuigen

Nu Europa zich opmaakt voor een duurzamere toekomst, zal de EU auto's met verbrandingsmotoren (ICE) binnenkort uitfaseren en elektrische voertuigen (EV) promoten. Bij de productie en recycling van lithium-ionbatterijen komen echter vluchtige organische stoffen (VOS) en andere componenten vrij in de lucht, die gevaarlijk zijn voor ons milieu en onze gezondheid. De duurzame mobiele filtratieoplossingen van Desotec adsorberen dergelijke moleculen en zorgen ervoor dat de lucht schoon en veilig is om in te ademen.

Het probleem

Er zijn drie belangrijke stadia van de productie en recycling van li-ionbatterijen die leiden tot luchtemissies die moeten worden behandeld.


Ten eerste het coating- en droogproces. Nadat de actieve materialen van de kathode en de additieven zijn gemengd met een oplosmiddel (vaak N-Methyl-2-pyrrolidon, NMP), wordt deze slurry gecoat op de kathodefolie en vervolgens gedroogd om het oplosmiddel te verwijderen. Het oplosmiddel wordt teruggewonnen, maar er kunnen sporen van NMP ontsnappen in de uitlaatlucht, die moet worden verwijderd om te voldoen aan - meestal - zeer lage emissielimieten.

Ten tweede het vullen van batterijen met elektrolyten. Omdat het essentieel is om batterijen stofvrij te houden, vindt de productie plaats in een schone en droge atmosfeer met een goede luchtcirculatie. Deze lucht bevat VOS's in de vorm van elektrolytcarbonaten en moet worden gezuiverd voordat het veilig in de open omgeving wordt geloosd.

Na de assemblage worden de batterijen gevormd/geconditioneerd door middel van re(charge) cycli, wat ook kan leiden tot organische en zure sporengassen in de uitlaatgasstroom.

Bij het recyclageproces komen ook vluchtige organische stoffen vrij. Nadat ze het einde van hun nuttige levensduur hebben bereikt, worden batterijen versnipperd en verwerkt tot zwarte massa, wat leidt tot een lage luchtstroom met hoge concentraties VOS, elektrolyten en hun ontledingsproducten.

Daarom hebben bedrijven die actief zijn in de batterijproductie en -recycling betrouwbare en veelzijdige luchtzuiveringstechnologie nodig.

De oplossing


Desotec levert full-service duurzame mobiele filtratieoplossingen op basis van de actievekooltechnologie. We beschikken over een reeks filtermodellen en actieve kooltypes die geschikt zijn voor alle toepassingen in de batterijproductie en -recyclage.

Bij de productie van batterijen varieert het debiet van matig tot vrij hoog, terwijl de concentratie verontreinigende stoffen laag is. De grotere filters van Desotec kunnen dergelijke schommelingen in debiet aan omdat ze een lage drukval hebben.

Bij de recyclage van batterijen worden de emissies gekenmerkt door lage debieten en hoge concentraties verontreinigende stoffen. De actieve koolfilters van Desotec adsorberen deze verbindingen, zodat de behandelde emissies veilig in de lucht kunnen worden geloosd.

De resultaten

Desotec-filters zijn geïnstalleerd in verschillende batterijproductie- en -recyclagefabrieken in Europa en leveren uitstekende resultaten voor het zuiveren van luchtstromen.

Actief koolfiltratie is een zeer flexibele technologie, die goed overweg kan met schommelende debieten en concentraties van componenten. Desotecs expertise en ervaring in deze sector stellen ons bovendien in staat om onze oplossingen af te stemmen op de unieke zuiveringsbehoeften van onze klanten en zo een optimale efficiëntie te garanderen.

Als onderdeel van Desotecs full-service oplossing verwerken we al het filtratieafval op een veilige en duurzame manier. We verwisselen verzadigde filters in een eenvoudig proces dat meestal slechts een half uur duurt, waardoor de verstoring op de locatie van de klant tot een minimum wordt beperkt. Vervolgens transporteren we het uitgeputte filter naar onze faciliteiten, waar de gebruikte koolstof wordt geanalyseerd.

Alle geadsorbeerde moleculen worden vernietigd in onze ovens in een proces dat continu wordt bewaakt om ervoor te zorgen dat alleen waterdamp de schoorstenen verlaat. Waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd. Dit circulaire bedrijfsmodel verlaagt de kosten voor onze klanten en zorgt ervoor dat hun EV's zo groen mogelijk zijn.