Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Behandeling van afvalwater door middel van niet-destructief onderzoek

Vloeistofpenetratietesten is een niet-destructieve techniek die veel wordt gebruikt bij de fabricage en het onderhoud van vliegtuigen. Het levert echter felgekleurd afvalwater op dat pas kan worden geloosd als de kenmerkende kleur is verwijderd. Desotec's mobiele actieve koolfiltratieoplossingen worden door verschillende klanten in de Europese lucht- en ruimtevaartindustrie gebruikt om dergelijk afvalwater te behandelen, zodat het kan worden geloosd of zelfs hergebruikt.

Het probleem

In de vliegtuigfabriek van onze klant in Polen worden onderdelen gedrenkt in een fluorescerende penetrantvloeistof en vervolgens onder UV-licht geplaatst om eventuele microscheurtjes te markeren. Na hun veiligheidsinspectie moeten deze onderdelen van de penetrantvloeistof worden gewassen voordat ze kunnen worden gemonteerd, gerepareerd of weggegooid.

Afvalwater van het reinigingsproces bevat organische verontreinigende stoffen, waardoor het een fluorescerende gele kleur krijgt. Het is niet schadelijk, maar het ziet er te alarmerend uit om te worden afgevoerd.

Daarom wordt het afvalwater klaar voor behandeling opgeslagen in tanks.

Voorafgaand aan de betrokkenheid van Desotec leverde de aannemer die niet-destructief onderzoek uitvoert voor deze klant ook actiefkoolfilters om het afvalwater te zuiveren. De opstelling kon echter niet alle kleur verwijderen en de filters zelf begonnen te stinken.

Dus nam de klant contact op met Desotec om te vragen of we een ander type koolstof konden leveren voor zijn bestaande filters.

De oplossing

We stelden vast dat de fout niet zozeer lag in het type koolstof, maar in het inefficiënte ontwerp van het filtersysteem.

De bestaande filters waren niet geschikt voor het debiet en waren overgroeid met biofilm. Dit verhinderde dat ze naar tevredenheid werkten en veroorzaakte de geur.

We namen afvalwatermonsters en voerden laboratoriumtesten uit met onze eigen filters. Dit resulteerde in volledig helder water, zelfs bij onderzoek onder UV-licht.

Een pilottest bij de klant bevestigde dat onze oplossing levensvatbaar was. De klant realiseerde zich zelfs dat het water nu helder genoeg was om te worden hergebruikt voor reiniging in plaats van te worden geloosd, waardoor de kringloop werd gesloten en de duurzaamheid werd gestimuleerd.

We kregen de opdracht om vier MOBICON 1000 of 2000 filters te leveren, geschikt voor het lage debiet van enkele kuubs per uur.

De resultaten

Het systeem van Desotec draait nu al enkele jaren op deze site en de klant blijft tevreden met de resultaten.


De filters blijven helder afvalwater produceren en er is geen vorming van biofilm of bijbehorende stank.

Ook andere lucht- en ruimtevaartbedrijven hebben kennis genomen van de opstelling bij een bezoek aan de fabriek, waaronder de eigen klanten van de klant, die tijdens audits onder de indruk waren van het heldere afvalwater. Sommigen hebben nu contact opgenomen met Desotec om de oplossing op hun eigen sites te repliceren, wat voor ons eenvoudig te doen is.

Een ander belangrijk voordeel van het model van Desotec is dat er geen koolstof wordt gehanteerd op de locatie van de klant, waardoor de omstandigheden stofvrij en ongerept blijven – iets dat essentieel is in een zeer gecontroleerde vliegtuigproductieomgeving. De filters van Desotec zijn mobiel, dus wanneer de koolstof verzadigd raakt, transporteren we de oude gesloten unit gewoon weg en wisselen we deze in voor een nieuwe in een snel proces dat geen downtime vereist.

Alle afvalkoolstof wordt vervolgens naar onze faciliteiten in België gebracht voor analyse, veilige hantering en behandeling. In het geval van deze klant kan de afvalkoolstof worden gereactiveerd , waardoor de duurzaamheid wordt verbeterd en de kosten worden verlaagd.

In de ovens van Desotec worden alle moleculen die op de koolstof werden geadsorbeerd bij onze klanten, gedesorbeerd en volledig vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving. De gehele installatie en haar emissies worden continu online gecontroleerd, zodat gegarandeerd wordt dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorsteen verlaat.